Ing. Robert Lukáč viceprezident ZSD SR otvoril dvojdňové rokovanie

Konferencia Drevo v modernej architektúre

Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30%. Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa Sekcia drevostavieb ZSD SR rozhodla usporiadať prestížnu medzinárodnú konferenciu pod názvom „Drevo v modernej architektúre“ začiatkom októbra tohto roku.

Hlavným zámerom a cieľom konferencie bolo na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách prezentovať prednosti drevostavieb na Slovensku. Osloviť predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu sa zorientovať v ponuke.

Ambíciou je, aby sa táto konferencia stala najprestížnejším podujatím v priestore V4 a tým aj platformou na výmenu názorov a optimalizáciu spoločného pôsobenia zainteresovaných subjektov v širšom okolí Slovenska.

Veľký záujem vzbudili prednášky špičkových architektov zo zahraničia. Stručné predstavenie zahraničných hostí hovorí o ich výnimočnej kvalite a kompetenciách.

Najväčšiu pozornosť pútalo vysvetľovanie novej technickej normy pre požiarnu bezpečnosť stavieb z dreva ktoré poskytol jej spoluautor Doc. Ing. Vladimír Mózer PhD.
Najväčšiu pozornosť pútalo vysvetľovanie novej technickej normy pre požiarnu bezpečnosť stavieb z dreva ktoré poskytol jej spoluautor Doc. Ing. Vladimír Mózer PhD.

Mag. MAS Christian Murhammer, Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb, Viedeň
Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb (ÖFV) založili v roku 1979 a odvtedy sa etabloval ako úspešný zväz nezávislých a kvalitne produkujúcich subjektov v branži drevostavieb.

Arch. DI Werner Nussmüller, Nussmüller Architekten ZT GmbH, Graz
V konštrukcii drevostavieb a energeticky efektívnych rekonštrukciách získala kancelária nejedno ocenenie a nemálo praktických skúseností. V centre pozornosti pri architektonických návrhoch stojí vždy človek, podľa ktorého potrieb sa prispôsobuje realizácia budovy so svojimi zmenami a riešeniami.

DI. Werner Nussmüller jeden zo zahraničných prednášajúcich ktorý podčiarkol aspekt projektovania a realizácie komplexných riešení v urbánnych sídlach
DI. Werner Nussmüller jeden zo zahraničných prednášajúcich ktorý podčiarkol aspekt projektovania a realizácie komplexných riešení v urbánnych sídlach

Prok. DI Dr.-techn. Julian Zotter, RWT Plus, Viedeň; vedúci oddelenia masívne stavby
RWT Plus bola založená v roku 1996 ako súčasť skupiny Woschitz Group a špecializuje sa na projektovanie nosných konštrukcií a konštrukciu ľahkých stavieb.

Momentálne je v centre záujmu ich pilotný projekt HoHo Wien – 26 podlažná budova z hybridného konštrukčného systému, ktorej výhody, úskalia výstavby i použité technické riešenia predstavil hlavný projektant tejto unikátnej budovy.

MASc, P.Eng., StructEng, MIStructE, MBA, Robert Malczyk
Equilibrium Consulting Inc., Vancouver, Kanada

Počas svojej kariéry pracoval na viac ako 600 projektoch, z ktorých mnohé boli ocenené medzinárodnými cenami. Sú medzi nimi projekty na Hooded Merganzer Restaurant v Pentictone v spolupráci s Nick Bevanda Architect, alebo aj the Art Gallery of Ontario Galleria Italia a architektom Frankom Gehrym, ktorá patrí k najkomplexnejším dreveným konštrukciám na svete.

Neslobodno zabudnúť ani na ponuku drevostavbárov pre starostov a primátorov slovenských miest a obcí. Tradičná drevená výstavba dáva skvelé predpoklady na to, aby sme hľadali možnosti, ako nadviazať na pretrhnutú niť dobrého mena stavieb na báze dreva – a to nielen určených na bývanie.

j záverečná prednáška Roberta Malczyka Equilibrum Consulting Inc. Vancouver hosťa z Kanady prezrádza sústredený záujem publika
Aj záverečná prednáška Roberta Malczyka Equilibrum Consulting Inc. Vancouver hosťa z Kanady prezrádza sústredený záujem publika