Pri celkovom pohľade na novú centrálu je jasné že fasádny systém veľkou mierou prispel k energetickej bilancii budovy.

Nová centrála NATO v Bruseli

Severoatlantická aliancia je medzi medzinárodnými organizáciami výnimočná tým, že všetky delegácie členských krajín pôsobia spoločne v jednom areáli. Viac ako 4 000 diplomatov, vojakov a zamestnancov sa v priebehu minulého roka presťahovalo do moderného komplexu novej centrály NATO.