Partneri sekcie:

Budova, ktorá chce byť mostom

Budova, ktorá chce byť mostom

Na rozľahlej planine so širokým výhľadom, na rozhraní staršej zóny bratislavskej mestskej časti Rusovce a novej zástavby rodinných domov vyrástol  polyfunkčný komplex v pravom zmysle slova. Budova sústreďuje v sebe niekoľko prevádzok, premyslene zladených do jedného celku. Je spojnicou medzi starým a novým, mestským a vidieckym, aktivitou a oddychom. Aj preto ju verejnosti predstavili ako Ponteo – most.


Flexibilná od začiatku
Polyfunkčný komplex Ponteo vstúpil do Rusoviec v čase, kedy sa aktivity mestskej časti začali výraznejšie uberať smerom k cestovnému ruchu. Investori stavby, ktorí sa sem presťahovali, si po čase všimli, že miestna vyše 3-tisícová komunita postráda viacero príležitostí pre trávenie voľného času. A keďže neustále dochádzanie za aktivitami a zábavou do mesta bolo únavné, rozhodli sa rozvinúť nový podnikateľský zámer. Ten privítala aj samospráva mestskej časti. Účel projektu bol od začiatku jasný. Jeho cieľom bolo vytvoriť polyfunkčný areál, v ktorom by sa sústredili viaceré zaujímavé služby. Oveľa ťažšie sa však určovalo, aký servis by mali jednotlivé subjekty zastrešovať. Investori chceli predovšetkým priniesť to, čo lokalite najviac chýbalo.

Projekt sa musel za chodu operatívne prispôsobovať aktuálnym požiadavkám a tie doň, logicky, vniesli určité zmeny. „Pre investorov, ale aj pre nás ako tvorcov, nastala najťažšia fáza celej realizácie počas výstavby, keď sa ešte stále zisťovalo a upresňovalo, ktoré zo služieb budú mať dobrú ekonomickú návratnosť a aké prevádzky v objekte nakoniec budú pôsobiť. Každé nové rozhodnutie si vzápätí vyžiadalo korekcie v projekte. „Zvolili sme teda veľmi flexibilný konštrukčný systém, ktorý umožňoval zapracovanie rozličných dispozičných zmien v ktorejkoľvek fáze rastu hrubej stavby. Napriek tomu to však nebolo jednoduché, keďže pri každom novom riešení sme museli zohľadňovať aj technické predpisy,“ podotýka autor architektonického riešenia Peter Košťál.

Dispozičná kombinatorika
Nakoniec sa o budove rozhodlo ako o relaxačno-športovom centre s možnosťou ubytovania a kongresového vybavenia. Stala sa sídlom profesionálneho bowlingového klubu, ktorého členovia môžu počas turnajov využiť napr. hotelové služby. Polyfunkčný komplex však dokáže slúžiť aj miestnym obyvateľom, ľudom z mesta, ­turistom, účastníkom konferencií či ­firemným spoločenským podujatiam. Aj v tomto smere sa prejavila flexibilita architektonického a interiérového riešenia, a to najmä v možnostiach úpravy dispozície miestností. Súčasťou relaxačného centra je aj reštauračná a kaviarenská časť s dvoma salónikmi a zimnou záhradou.

Riešenie pôdorysnej schémy aj spôsob zásobovania z kuchyne poskytuje veľkú variabilitu využitia týchto zložiek. Možno ich v ľubovoľných kombináciách jednoducho oddeľovať zasklenými stenami. Takýmto spôsobom sa dá využiť celý reštauračný priestor vrátane kaviarne a salónikov alebo jeho osobitné časti v prípade, ak treba vytvoriť komornejšiu atmosféru. „Dôvodom tohto riešenia je v prvom rade snaha o zabezpečenie bezproblémového chodu služieb. Priestory sú uspôsobené tak, aby v nich mohli prebiehať viaceré podujatia súčasne. A to bez toho, aby sa vzájomne rušili. Znamená to, že ak sa obsadí reštaurácia aj salóniky, ostatní zákazníci majú k dispozícii zimnú záhradu a kaviareň. Uzavretej spoločnosti môže alternatívne poslúžiť aj reštauračná časť bowlingového klubu, ktorý je napojený na kuchyňu výťahom,“ približuje praktické výhody koncepcie autor interiérového riešenia, architekt Juraj Zornička.

Funkcie
Popri adaptovaní stavby na výber servisného zamerania komplexu si museli autori poradiť aj s organizáciou jednotlivých prevádzok v rámci celého objektu. Aktivity športového charakteru sa umiestnili v suteréne do prvého a druhého podzemného podlažia. Bowlingový klub situovali architekti do časti, ktorá sa pôvodne vyhradila garážam, a to jednak pre veľkú hmotnosť zariadenia dráhových systémov, jednak pre lepšie oddelenie hlučnej prevádzky od ostatných častí komplexu. V druhom krídle sa nachádza fitnes, menšie miestnosti pre individuálne cvičenia a tanečná škola, ktorá je prostredníctvom zasklenej steny opticky prepojená s dvoma športovými ihriskami.

Squashové kurty sa pritom ako jediné v objekte ťahajú do výšky dvoch podlaží a v suteréne sú umiestnené najnižšie – v hĺbke siedmich metrov. Vzhľadom na základové pomery – piesok, hlinu, štrk a vysokú hladinu spodnej vody – sa z pohľadu technológie realizovania izolácií ukázalo ako najlepšie zakladanie na železobetónovej doske.

Prízemie sa vyhradilo reštauračným zariadeniam so zimnou záhradou a v opačnom krídle pasáži s troma obchodnými prevádzkami. Prvé nadzemné podlažie ponúka spolu 23 ubytovacích jednotiek, z toho tri apartmány. Obidve krídla sú takmer symetrické a v čakacej hale kvôli nedostatku prirodzeného svetla doplnené vertikálnym otvorom s plastickým umeleckým prvkom. Na druhom nadzemnom podlaží je vpravo multimediálna kongresová miestnosť s kapacitou sto osôb, vľavo priestory wellness. Prevádzky majú prístup na rozľahlé terasy, juhovýchodnú a juhozápadnú, ktoré sa kvôli častým silným vetrom zasklili. V strešnom prekrytí terás vpúšťajú slnečné lúče dovnútra dva štvorcové svetlíky. Keďže objekt leží na rovinatom teréne, architekt zvolil plochú strechu. V danom prostredí podľa jeho slov vyznieva prirodzenejšie. Budova je orientovaná smerom na juh, pričom zadná časť sa vyhradila zásobovaniu.

Kompozícia
Budovu autor navrhol vo funkcionalistickom duchu. „Táto forma vyjadrenia architektúry je v stavbe s danou náplňou prirodzenejšia, ako použitie rôznych manier a dekoru, ktoré sa časom prežijú,“ vysvetľuje Peter Košťál. Formu a celkovú kompozíciu budovy predurčil tvar pozemku, vinúci sa pozdĺž komunikácie, náplň, ako aj konštrukčná a typologická schéma pôdorysu v šiestich podlažiach s plochami lodžií a terás.

„Samotné horizontálne členenie hmoty budovy so značnou dĺžkou si žiadalo vertikálne predelenie. Tomu účelu výborne poslúžil stredový modul nástupu a vertikálnych komunikácií, ktoré sa končia v technických priestoroch kotolne a vzduchotechniky. Celozasklená fasáda centrálneho modulu ukrýva priestory hotelových izieb, kancelárií a malej zasadačky. Deliaci modul nasmeruje prichádzajúceho priamo na vchod do budovy, ktorý je zastrešený zasklenou markízou,“ vysvetľuje Peter Košťál.

Čelná transparentná fasáda opticky zväčšuje vnútorné miestnosti vďaka širokej rovinatej panoráme, ktorá sa za ňou rozprestiera. Budova tieto otvorené výhľady zúročuje aj na terasách kongresového strediska a wellness. Celá stavba je, nakoniec, koncipovaná podľa pyramídového princípu – smerom nahor sa obytná plocha podlaží postupne zmenšuje. To v podstate  umožnilo vytvorenie priestranných terás na druhom a treťom poschodí.


Situácia

Filozofia interiéru
Jednota polyfunkcie sa azda najviac prejavuje v kompaktnom dizajne interiéru. „Zadanie investora okrem prevádzkových a typologických zmien žiadalo, aby bol komplex harmonicky zladený. Má pôsobiť ako celok napriek tomu, že jednotlivé funkcie sa prenajímajú ako služby samostatne, a teda majú vlastné špecifické požiadavky. Výsledkom je teplá, príjemná a priateľská atmosféra, ktorá pôsobí v duchu jemného vlnenia a navodzuje príjemný dojem. Napriek tomu, že zvonku objekt pôsobí stroho a funkcionalisticky, vo vnútri sa návštevník stretáva na každom kroku s prírodnými materiálmi, zemitými tónmi a mäkkými krivkami,“ opisuje architekt Juraj Zornička.

Osobitnú úlohu v interiéri zohráva automatizovaná svetlotechnika. Architekt sa totiž usiloval o to, aby všetky prevádzky poskytovali návštevníkovi rozmanitú atmosféru podľa charakteru činnosti alebo podujatia. Podobne ako reštauračné dispozície, aj svetlo možno meniť podľa potreby – od nevtieravého nepriameho osvetlenia až po žiarivú ilumináciu, ktorá vyhovuje slávnostným spoločenským udalostiam.

V reštauračnej zóne možno intenzitu jasu nastavovať rozličným spôsobom aj v jednotlivých častiach miestnosti. Osvetlenie schodiska sa zasa vyníma a vytvára svojskú náladu v prostredí zasklenej výťahovej šachty. „Naším úsilím nebolo vytvoriť čisto moderný dizajnový hotel, ale prostredie, ktoré človeka privíta a ktoré na návštevníka bude pôsobiť pozitívne a hrejivo,“ dodáva architekt.

RELAX Centrum Rusovce, s. r. o.

Miesto: Pieskový hon 2, Rusovce, Bratislava
Využitie: obchody, služby, šport
Autor stavby: Ing. arch. Peter Košťál, Ing. arch. Juraj Zornička
Generálny projektant: Košťál & Sýkora Projektový ateliér
Návrh interiéru: Ing. arch. Juraj Zornička, Ing. arch. Ľudmila Saudreau, JL Ateliér architektúry a dizajnu
Investor: RELAX Centrum Rusovce, s. r. o.
Prevádzkovateľ: Ponteo, s. r. o.
Stavebné povolenie: 7/2007
Začiatok výstavby: 8/2007
Ukončenie výstavby: 12/2008
Čas výstavby: 16 mesiacov
Plocha parcely: 6 174 m2
Zastavaná plocha: 1 229 m2
Úžitková plocha: 3 397 m2
Obostavaný priestor: 10 321 m3
Zeleň a ostatné plochy: 4 785 m2
Počet nadzemných podlaží: 4
Počet podzemných podlaží: 2
Počet nadzemných parkovacích miest: 57
Počet zamestnancov: 26
Geologický prieskum: Ing. František Mikuš
Statika: Ing. Milan Bobačič
Dodávatelia: REGOTRANS – RITTMEYER, spol. s r. o., Instalmont, s. r. o., UNITEAM, spol. s r. o., BOVY, s. r. o., DKB, s. r. o., Profiklima spol. s r. o., M T J interiér, s. r. o., d-interior, spol. s r. o., DELTA – K, s. r. o., Slávo Gogoľ
Vonkajšie omietky: Weber Terranova
Strešná krytina: plastová kotvená Fatrafol
Strešná konštrukcia: železobetónová doska zateplená strešným polystyrénom
Spevnené plochy: Premac, spol. s r. o.
Dlažby: veľkoplošný leštený gres
Murivo: tvárnice Heluz
Fasády: zateplená fasáda systému Weber Terranova a kompozitná prevetrávaná fasáda vstupného modulu Trespa
Oplotenie: Ing. Peter Danko, plné murované oplotenie z tvárnic Durisol
Vykurovanie: plynová kotolňa a slnečné kolektory, systém Viessman
Protipožiarna ochrana: protipožiarne dvere Pyrobatis
Meranie a regulácia: systém REGOTRANS – RITTMEYER, spol. s r. o.
Zdravotná technika, plynoinštalácie: Ing. Marián Trník, DEA, s. r. o., Instalmont, s. r. o.
Sanita a armatúry: Laufen, Jika, Hansgrohe
Osvetlenie: Cobra Light s. r. o.

Anna Salvová
Foto: Dano Veselský, Martin Žilka

Článok bol uverejnený v časopise ASB.