knihkupectvo alexis
Galéria(16)

Kníhkupectvo Alexis

Partneri sekcie:

Ako sa môže malé kníhkupectvo presadiť v silnej konkurencii siete predajcov kníh? Čo môže ponúknuť zákazníkovi? Čím môže zaujať? „Východisko hľadáme vo vytvorení variabilného priestoru, ktorý by mal, okrem predaja kníh, vytvoriť podmienky pre usporiadanie rôznych sprievodných podujatí,“ hovoria autori, ktorí za svoj projekt získali cenu CE-ZA-AR 2011 v kategórii interiér. „Samozrejme, je určené aj na projekcie, čítanie, malé koncerty, workshopy, atď.“

knihkupectvo alexis 5671 big image
alexis plan longitudinal se big image
alexis plan 2nd level big image
alexis plan 1st level big image
12 alexis 110225 tomas amtm big image
11 alexis 110225 tomas amtm big image
09 alexis 110225 symon klim big image
08 alexis 110225 symon klim big image
Ťažiskové body kníhkupectva sú umiestnené na oboch koncoch pozdĺžneho priestoru predajne. Pokladňa pri vstupe a kaviareň na jej opačnom konci, na pôvodnej vyvýšenej galérii. Obidve úrovne prepájajú kaskádovité stupne – hľadisko pre sprievodné podujatia, ktoré počas bežnej prevádzky kníhkupectva umožňuje zákazníkom sadnúť si, prelistovať knihu, oddýchnuť si, komunikovať. Knihy sú sústredené do dvoch regálov pozdĺž celého priestoru kníhkupectva. Tým je dosiahnutá jasná organizácia a pôsobivý monumentálny efekt množstva kníh na celej ploche stien.

Novinky a vybrané knižné tituly sú vystavované na samostatných mobilných stojanoch na jednotlivých stupňoch kaskád. Pevná časť programu kníhkupectva – zázemie s kanceláriou, skladmi a wc – je ukrytá pod galériou a dostupná jednoramenným schodiskom na rozhraní kaskád a kaviarne.

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Cez svetlík preniká do kníhkupectva príjemné rozptýlené denné svetlo (Foto: Aleš Šedivec)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Schodisko do zázemia je na rozhraní kaskád a vyvýšenej galérie (Foto: Aleš Šedivec)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Priestor kníhkupectva lemujú dva rady regálov s knihami (Foto: Martin Jančok)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Regál s knihami, detail (Foto: Martin Jančok)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Police mimo dosah nakupujúcich slúžia na uskladnenie rezervných kníh (Foto: Martin Jančok)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Stupne ponúkajú možnosť listovať knihou, oddýchnuť si (Foto: Martin Jančok)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Mobilné stojany na knižné novinky a bestsellery obsadzujú centrálny priestor (Foto: Šymon Kliman)

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Malá kaviareň na galérii v zadnej časti kníhkupectva (Foto: Šymon Kliman)

Téma mesiaca marec: INTERIÉRY

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Z kaviarne je výhľad cez predajňu na príležitostne využívané pódium (Foto: Šymon Kliman)
–>–>

kníhkupectvo Alexis, knihy, kaviareň

Pohľad na vstupnú časť s pokladňou a pódiom (Foto: Tomáš Antmann)

Steny schodiskového priestoru presvetľujú zázemie (Foto: Tomáš Antmann)

Kníhkupectvo s kaviarňou
Miesto: Košická ul., Bratislava
Rok ukončenia: 2010
Autori: Martin Jančok (Plural), Aleš Šedivec (Totalstudio)
Grafický dizajn: Marcel Benčík
Klient: Ladon, s.r.o.
Statika: Geostat
Stolár: Treeman
Celková podlažná plocha: 170m2

(pet)