image 87005 25 v1
Galéria(8)

Kancelárska budova, ktorá nie je vidieť

Partneri sekcie:

Kasárne Rossauer sú ako výnimočný architektonický objekt uprostred Viedne chránenou historickou pamiatkou. Aktuálne do tohto prostredia vstupuje intervencia, ktorú vlastne ani nie je vidieť.

01
02
03
04
05 situ
06rez
07rez

Rakúsky ateliér Zechner&Zechner vyhral prvé miesto v architektonickej súťaži na novú kancelársku budovu, ktorá by mala vytvoriť 400 nových pracovných miest pre ministerstvo štátnej obrany a športu. Miesto na nový objekt je na nádvorí kasární. Chránené historické prostredie vytvára pomerne monotónny druhý plán pre novostavbu. Pravidelný raster okien, jednoliata farebnosť fasád a rozľahlosť kasárenského dvora je pomerne záludným rafinovaným zadaním, s ktorým nie je ľahké sa vyrovnať.

Zrkadlová fasáda spôsobuje, že budovu so štyrmi poschodiami vlastne ani nie je vidieť.

5,5 m nad zemou

Víťazný návrh skúsených architektov však úlohu zvládol bravúrne a s vtipom. Nový objekt vstupuje do územia s citom, priam by sa poeticky dalo povedať, že po špičkách a naozaj minimalisticky. Objem stavby autori architektonického riešenia zdvihli nad terén a nechali ho vznášať sa 5,5 m nad zemou na štíhlych bielych stĺpoch. Niektoré zo stĺpov sú navyše odklonené zo štandarného zvislého smeru, čo efektne a ešte výraznejšie nadľahčuje pomerne mohutnú štvorpodlažnú stavbu. Architekti v úrovni parteru vytvorili zaujímavé priehľady pre pasantov, ktorí aj naďalej môžu v jednom celku vnímať veľkoleposť a rozľahlosť dvorového priestranstva, a zároveň vznikla nová chránená pasáž.

Koncepčné skice naznačujú vnímanie budovy z rôznych uhlov.

Zrkadlový efekt

Budova má pôdorysný tvar štyroch obdĺžnikov, pričom sa dva a dva v strede pretínajú, vytvárajúc mohutné zdvojené písmeno X. Architekti vniesli do relatívne jednotvárneho prostredia dynamiku a nové napätie. Aby jeho identifikácia nebola príliš priamočiara a prvoplánová, zvolili v historickom prostredí Viedne osvedčenú metódu zrkadlového efektu. Ten sa prejavuje nielen v pôdorysnom riešení, keďže je objekt v oboch smeroch osovo súmerný. Pravouhlý tvar každého zo štyroch krídel je zakončený transparentným priečelím, bočné sklenené fasády majú zrkadlový efekt, ktorý robí budovu takmer neviditeľnou a znásobuje vizuálne pôsobenie pamiatkovo chránených častí areálu.

Koncepčné skice naznačujú vnímanie budovy z rôznych uhlov.

Budovu navrhli architekti v spolupráci s odborníkmi na projektový manažment zo spoločnosti ILF Consulting Engineers Austria tak, aby spĺňala najvyššie kritériá energetickej efektivity, a s ohľadom na udržateľnosť prostredia. Do projektu implementovali prvky umožňujúce minimalizáciu energetickej spotreby.

Situácia

Kancelárska budova Rossauer kasárne

Miesto: Viedeň
Investor: Militärisches Immobilien Management Zentrum
Architekt: Zechner & Zechner
Projektový manažment: ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Stavebné konštrukcie: brand Zivilingenieure und Architekten
Architektonická súťaž: 2016

Rezy

Rezy

Viedeň        
Text: Mária Nováková    
Dokumentácia, vizualizácie a podklady: Zechner & Zechner

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2016.