Jeden objekt, viacero svetov. Rekonštrukcia Likerky jej vrátila zašlú krásu

Objekt pôvodne z dvadsiatych rokov minulého storočia slúžil ako mäsiarstvo, obchod a nakoniec ako herňa. Ako budova striedala v priebehu časov majiteľov a prechádzala zmenami, interiér aj exteriér stavby sa znehodnotili. Nedávna rekonštrukcia jej vrátila zašlú krásu.

Mestský dom v Trenčianskych Tepliciach je svojou polohou predurčený na spoločenskú funkciu. Svojou kratšou fasádou uzatvára Kúpeľnú ulicu a následne sa z boku otvára do parku. „Klienti nás oslovili s ideou premeniť tento dom na výrobňu likéru, kaviareň a malý obchodík,“ začína svoje rozprávanie Ing. arch. Juraj Hubinský, spoluautor projektu.

„Od začiatku sme uvažovali o nutnosti očistiť objekt od nánosov rôznych historických období a prinavrátiť mu genia loci. Na základe historických fotografií sme upravili okenné otvory do pôvodných polôh. Abstrahovali sme pôvodné drevené priečelie objektu smerom do ulice do podoby plastických novotvarov z dreva, navyše aj vo farbe omietky. Nesnažili sme sa objekt pamiatkarsky reštaurovať, ale v jemných odkazoch prerozprávať historickú podstatu do dnešnej doby.“

Štyri celky

Osou dispozície prechádza chodba, ktorá delí prevádzku na štyri základné celky. Každý z nich má svoju vizuálnu a priestorovú charakteristiku podľa svojej funkcie. Obchodík s výkladom je kompaktný biely box, navodzujúci lekárenský charakter, kde však namiesto liekov môžete kúpiť gin a likér s prímesou mnohých liečivých byliniek, vyrobené priamo v objekte.

Predsieň toaliet v tmavozelenej farbe kontrastuje so sivými toaletami. Ostatné technické priestory, sklady či kotolňa sú v bielom obklade. Keramický obklad či dlažba sú spoločným charakteristickým prvkom, ktorý sa objavuje v každej miestnosti.

Pohľad na čelnú fasádu a vstup z Kúpeľnej ulice. Kazety medzi oknami a vstupom sú riešené ako odkaz na pôvodný drevený výklad.
Pohľad na čelnú fasádu a vstup z Kúpeľnej ulice. Kazety medzi oknami a vstupom sú riešené ako odkaz na pôvodný drevený výklad. | Zdroj: Lousy Auber

Kaviareň

Kaviareň je zemitým, béžovým odbytovým priestorom. Použitie ornamentu má v priestore umocniť dobový charakter objektu a povahy výrobkov, ktoré tu vznikajú. Výrazových prostriedkov či materiálov je v tomto spoločenskom prostredí najväčšie množstvo.

Mäkké čalúnené sedenie, závesy, zrkadlá či decentné ambientné osvetlenie z opálových svietidiel podporuje kaviarenskú atmosféru a socializáciu návštevníkov. Dominantou priestoru je dlhý barový pult z drevených tyčí v zelenej farbe so „zábarím“ vnoreným do nosnej steny.

Obchod a kaviareň

„Obchod a kaviareň je opticky prepojená skrz centrálnu os chodby dvojicou rovnako veľkých portálov v nosných stenách,“ približuje túto časť Juraj Hubinský. „Likerka je jeden objekt, v ktorom sa odohráva viacero svetov. Chodec pohybujúci sa v exteriéri pozdĺž perforácií na čelnej fasáde nadobúda dojem, že je vo vnútri domu viacero odbytových priestorov, čo bolo naším želaným efektom.“

Kaviareň je zemitým, béžovým odbytovým priestorom.
Kaviareň je zemitým, béžovým odbytovým priestorom. | Zdroj: Lousy Auber

Výroba a príprava

Samotné miesto výroby a prípravy vytvárajú farebné, čierno-biele protiklady. Technologická časť funguje ako „black box“, v ktorom na čiernom pozadí „zasvietia“ destilačné nádoby a zrecie sudy.

Technológia vládne tomuto priestoru a sprostredkúva divákovi z kaviarne skrz celozasklenú stenu predstavu o samotnom procese výroby. Táto kulisa zdôrazňuje samotnú podstatu celého objektu a toho, čo sa v ňom odohráva.

Pohľad do predajne vlastných výrobkov Likerky.
Pohľad do predajne vlastných výrobkov Likerky. | Zdroj: Lousy Auber

Terasa a mestská promenáda

Veľkou devízou celého priestoru je jednoduchá terasa dláždená čadičovými kockami, orientovaná do mestského parku. Terasa je prepojená s kaviarňou na východnej fasáde skrz okenné otvory s dverami. Rozkladá sa pod mohutnými lipami, ktoré v lete vytvárajú príjemný tieň.

Vzhľadom na polohu terasy voči mestskej promenáde je oddychovým miestom počas prechádzok a podieľa sa na oživovaní pohybu v meste. A to je aj spoločný výsledok snaženia autorov s investorom – nielen zrevitalizovať objekt, ale oživiť celý okolitý priestor kúpeľného mesta.

Hlavná kompozičná os mestského parku ústi priamo na terasu Likerky a bočný vstup.
Hlavná kompozičná os mestského parku ústi priamo na terasu Likerky a bočný vstup. | Zdroj: Lousy Auber

REKONŠTRUKCIA LIKERKY

Miesto: Kúpeľná 574/1, Trenčianske Teplice
Realizácia: 2018 – 2020
Investor: Spirit company, s. r. o.
Autori: Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek
Výška investícií: 450 000 €
Úžitková plocha: 214,4 m2

Ľudovít Petránsky