Partneri sekcie:

Indikátor dôvery v stavebníctve SR klesol v januári o 4,5 p. b. na -4 p. b.

Indikátor dôvery v stavebníctve SR klesol v januári o 4,5 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -4 p. b. Úroveň dlhodobého priemeru naďalej prevyšuje o 20 bodov. Jeho vývoj ovplyvnilo najmä zníženie dopytu po stavebnej produkcii, ako aj očakávané znižovanie počtu zamestnancov v stavebníctve.

Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil, konjunkturálne saldo stúplo o 16 na 44 bodov. Stúpajúcu stavebnú aktivitu zaznamenalo za posledné tri mesiace 35 % podnikov, 54 % podnikov ju hodnotilo rovnako ako v minulom období a 11 % respondentov zaznamenalo zhoršenie.

Hodnotenie súčasnej úrovne dopytu po stavebnej produkcii sa v porovnaní s decembrom zhoršilo o 8 na -16 bodov, keď za nedostatočnú považovalo úroveň dopytu 27 % podnikov, za dostatočnú 66 % a za viac ako dostatočnú ju pokladalo 7 % respondentov. Medzi najvýraznejšie faktory, obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie, zaradilo 18 % respondentov poveternostné podmienky, zhodne 16 % finančné obmedzenia a nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 13 % nedostatok zamestnancov. Respondenti ďalej uvádzajú konkurenciu vo vlastnom sektore, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, vysoké odvody, daňové zaťaženie, odchod kvalifikovaných zamestnancov, najmä remeselníkov do zahraničia a iné. Bariéry rastu nepociťuje 33 % podnikov, najmä podniky s počtom 500 a viac zamestnancov 68 %.

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch v porovnaní s decembrom vzrástlo o 1 bod, pričom so zvyšovaním počíta 40 % respondentov, z nich 2 % predpokladajú rýchlejšie tempo rastu, 22 % očakáva rovnaké tempo rastu cien ako v predchádzajúcom období a 16 % počíta s jeho spomalením. So zmenami cien v nasledujúcich troch mesiacoch neuvažuje 58 % a so znižovaním počítajú 2 % respondentov. Podniky očakávajú v najbližších troch mesiacoch zníženie zamestnanosti, konjunkturálne saldo počtu zamestnancov v porovnaní s decembrovou hodnotou pokleslo o 1 na 8 bodov. So znižovaním zamestnanosti počíta 21 % respondentov, so zmenami neuvažuje 62 % podnikov a 17 % naďalej predpokladá zvyšovanie počtu zamestnancov.

Hodnotenie ekonomickej situácie podnikov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zlepšilo, konjunkturálne saldo vzrástlo o 6 na 29 bodov. Zlepšenie očakáva 15 % podnikov, zhoršenie 14 %, zmeny vo vývoji nepredpokladá 71 % respondentov. Podľa očakávaní podnikov sa stavebná aktivita v nasledujúcich troch mesiacoch zvýši, konjunkturálne saldo vzrástlo o 7 na 30 bodov. Vyššiu stavebnú aktivitu očakáva 31 % podnikov, z toho najmä podniky sídliace v Trnavskom kraji (42 %) a v Žilinskom kraji (40 %);  rovnaké percento 31 % predpokladá nižšiu intenzitu stavebnej aktivity, z hľadiska výrobného zamerania sú to najmä podniky vykonávajúce inžinierske stavby, 46 %. So stabilizáciou na súčasnej úrovni počíta 38 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9 mesiacov. Podľa veľkostných skupín najvyššiu zásobu práce majú podniky s počtom 500 a viac zamestnancov, a to na 12,3 mesiaca, z hľadiska výrobného zamerania podniky zabezpečujúce inžinierske stavby, opravy a údržbu, 9,8 mesiaca a podniky realizujúce bytové stavby, 8,7 mesiaca. Z územného hľadiska majú najviac zabezpečenú prácu podniky so sídlom v Trenčianskom kraji, 11,7 mesiaca, v Žilinskom kraji, 10,4 mesiaca a v Bratislavskom kraji to je 9,5 mesiaca.

Zdroj: TASR

KategórieArchitektúra