Dovolenkový vietor na Zemplínskej Šírave
Galéria(6)

Dovolenkový vietor na Zemplínskej Šírave

Dopyt po rekreačných príležitostiach narastá aj na východe Slovenska. Dôkazom je projekt rekreačného centra s názvom Wiking na Zemplínskej Šírave. Investori si vytýčili cieľ prilákať turistov do tradičnej rekreačnej oblasti, ktorá v sebe ukrýva oveľa väčší potenciál ako ten, ktorý v súčasnosti využívajú turisti či obyvatelia – napr. kvalitnejšie služby v podobe rekreačných bungalovov, pestrejšie stravovacie príležitosti, wellness aktivity a v neposlednom rade aj kúpanie v bazénoch či možnosti pobytu na upravenej pláži.

Realizácia projektu rekreačného centra Wiking bude rozdelená do troch etáp. Prvá etapa zahŕňa výstavbu siedmich bungalovov – apartmánových rodinných domov. Bungalovy budú na samostatných parcelách s vlastným zázemím a prístupom k vodnej ploche. Investor plánuje ponúknuť bungalovy na predaj súkromným osobám.

Druhá etapa zahŕňa výstavbu polyfunkčného objektu a bazénov, oporných múrov a terás, ktoré k nemu prislúchajú. V tomto objekte návštevníci nájdu stravovacie zariadenie, saunu, masáž, šatne, sprchy a správu rekreačného centra. V rámci výstavby druhej etapy sa vybuduje aj prístavné mólo.

V tretej etape sa zrealizuje vodný park, ubytovacie zariadenia, vodné atrakcie v podobe víriviek, toboganov, detského bazéna či pool baru. Zahŕňa taktiež výstavbu vitálneho sveta, oporných múrov a terás.

Realizáciou tohto rekreačného centra mestského typu určeného prevažne na letné športové a oddychové aktivity sa posilnia kapacity služieb nielen pre obyvateľov obce Vinné a mesta Michalovce, ale najmä pre turistov. Vyššou kvalitou služieb chce investor vytvoriť vhodné predpoklady na zatraktívnenie regiónu, čo prispeje k zlepšeniu celkovej ekonomickej situácie v kraji.

Názov stavby: Wiking Rekreačné centrum (WRC)
Miesto stavby: Rekreačná zóna Hôrka – Zemplínska Šírava
Generálny projektant: NEMETH DESIGN
Autor projektu: Ing. arch. Maroš Németh
Spolupráca: Ing. Ján Janejka,     Ing. arch. Eva Kutašová
Hlavný projektant: Ing. arch. Maroš Németh
Investor: WINING, s. r. o.
Generálny dodávateľ: vikinginvest, s. r. o.
Plocha riešeného územia: 18 145 m2
Plocha zelene: 7 946 m2
Vodné plochy celkom: 708 m2
Zastavaná plocha: 1 602 m2
Spevnené plochy pre vozidlá: 543 m2
Spevnené plochy pre peších: 2 083 m2
Začiatok realizácie: I. polrok 2007
Predpokladaný termín dokončenia: II. polrok 2009
Celkové náklady: 250 miliónov Sk

(ha)
Vizualizácie: Ing. arch. Maroš Németh