Partneri sekcie:
  • Deceuninck

Divadlo, nákupné centrum, kaviareň – aj to je dnes knižnica

Divadlo, nákupné centrum, kaviareň – aj to je dnes knižnica

„V centre knižničných služieb a vedecko-technických informácií Technickej univerzity v Košiciach bude môcť 700 ľudí naraz listovať v 500-tisíc knižkách na 11 platformách poprepichávaných dierami pod svetlíkmi a poprepájaných spleťou schodísk a mostov akoby vystrihnutých z diela Umberta Eca,“ približuje projekt knižnice jej spoluautor doc. Ing. arch. Juraj Koban. Centrum bude zabezpečovať kompletný servis plne automatizovaných knižničných a informačných služieb. Svojim klientom umožní prístup k domácim a zahraničným knižničným zdrojom, k službám „document delivery“ (elektronické zasielanie plnotextových informačných zdrojov) a k ďalším formám medziknižničných služieb vrátane zahraničných.

Putovanie v čase

Pri naháňačke za vedomosťami možno nájsť desiatky kombinácií únikových či prístupových trás. Ľudia, knihy i multimediálne nosiče spolu s wifi signálom (Wireless Fidelity je súprava štandardov pre bezdrôtové lokálne siete) tečú v priestore podľa ľubovôle. Je to putovanie v čase, horizontálne i vertikálne, vysedávanie pri zábradlí, podriemkavanie na stupňoch zasadačky.

„Kino, panoptikum, divadlo, galéria, hotel, koncertná sála, športová hala, nákupné centrum, kaviareň, škola, kongresové centrum, námestie, chrám, knižnica, nočný podnik – to všetko je dnes knižnica,“ pokračuje architekt Juraj Koban. „Práve preto je zovšadiaľ všade vidieť, aby sa tu dalo zamilovať, a preto na niektoré miesta nevidieť, lebo človek chce byť sám.“

Objekt je rozdelený do dvoch hmôt: severnej, venovanej listovaniu v knihách, a južnej, vyhradenej tekutým a tečúcim médiám. Libresso, galéria, internetové a multimediálne študovne, sála pre spoločné zdieľanie obrazu a videokonferencie sú od knižničných úrovní oddelené stredným átriom.

Zvonku pôsobí objekt ako sklad, pričom nemá ambície sa pohybovať. A keď, tak len mierne, v náznaku, reagujúc na fenomén krivky ulice Boženy Němcovej, ktorá na západnom okraji zrezala karteziánsku štruktúru kampusu TU.

Fasáda ako obal knihy

Fasády sú pripravené na umiestnenie transparentov, reklám či na transformáciu na mediálne fasády, čiže plochy pre typografiu. Fasáda je len na vymedzenie priestoru vnútri a zvonka. „Zvonka je to obal knihy či vizuál prvej stránky webu,“ upresňuje architekt Koban. „Dnu je to rozčítaná kniha. Priestorové bohatstvo. Wikipédia tvorcov i užívateľov. Otvorená encyklopédia. Všetko je určené na štúdium. Rozvody vzduchotechniky a vykurovania, káblové trasy, betónové povrchy. Nevydarený ‚šalung‘, uťahovačkou preliačené panely fasády, zle rozrátané polia nosníka svetlíka – to sú chyby, ktoré hovoria o stavbe pravdivý príbeh. Nič sa na nič nehrá. Možno len sadrokartónové priečky kancelárií sa hrajú hru na zamestnancov. A my na autorov…“

Na doplnenie funkcie projektu uvedieme, že v ňom budú vytvorené podmienky na archivovanie a sprístupňovanie špeciálnych druhov dokumentov z oblasti kvalifikačných prác a publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov TU v Košiciach. V rámci informatickej výchovy bude zariadenie poskytovať školenia, informačné dni a kurzy pre svojich klientov. Ako akreditované stredisko pre dištančné vzdelávanie bude organizovať špecializované kurzy a školenia v rámci systému ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov na Slovensku.

K základnej vybavenosti centra bude patriť funkčná počítačová sieť pre plne automatizovaný integrovaný knižnično-informačný systém, pripojenie na internet a bezpečnostný systém na ochranu knižničného fondu pred odcudzením.

Centrum knižničných a vedecko-technických informácií TU v Košiciach

Miesto: Areál Technickej Univerzity ­ v Košiciach, ul. Boženy Němcovej
Investor: Technická Univerzita v Košiciach
Autori: doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. akad. arch. Karol Gregor, Ing. arch. Štefan Pacák
Generálny projektant: KOPA, s. r. o.
Generálny dodávateľ: EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
Zastavaná plocha: 1935 m2
Celkové investície: 160 mil. Sk bez DPH
Začiatok výstavby: 05/2005
Ukončenie výstavby: 12/2008

Rez

(pet)
Vizualizácie: KOPA, s. r. o.

KategórieArchitektúra