Čo je nové v SketchUp 2016?

image 78284 25 v2

Koncom novembra tohto roku bola do predaja firmou Trimble uvoľnená, nová verzia programu SketchUp, ktorá nesie označenie SketchUp 2016. Firma 3E Praha Engineering a.s., ako výhradný distribútor programu SketchUp pre Českú republiku, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu, dodáva program SketchUp v českej, poľskej, maďarskej a ruskej lokalizácii. Nová verzia programu SketchUp so sebou prináša novinky, ktoré svojím užívateľom,  podobne ako jej  predchodcovia, uľahčí a zjednoduší prácu.

Novinky SketchUp 2016:

Trimble Connect integrovaný priamo v programe SketchUp

Trimble Connect je platformou firmy Trimble pre ukladanie, synchronizáciu, odkazovanie, zdieľanie a spoluprácu na konštrukčných/ designových projektoch. Je to niečo ako súkromný 3D Warehouse, ale len pre projekty budov. Prihlásiť sa k účtu môžete zdarma a potom môžete začať nahrávať súbory vo formátoch .skp, .PDF, .DXF, alebo .IFC. Trimble Connect je súčasťou inštalácie programu SketchUp a je prístupný z ponuky Štart. Umožní užívateľom nahrávať, sťahovať a aktualizovať SketchUp modely zo zložiek projektov Trimble Connect.

Načítanie a výmena komponentov
Vo verzii SketchUp 2016 Vám kliknutie na komponenty dáva možnosť znovu načítať alebo vymeniť svoje komponenty. Pokiaľ je komponent stiahnutý z 3D Warehouse, môžete tiež použiť tlačidlo, ktoré Vám dá rýchly prístup na stránku 3D Warehouse.

Rozšírené uzamknutie smeru
Klávesy so šípkami teraz využívajú i ďalšie nástroje, ktoré s ich pomocou rýchlo uzamknú smer. Naviac, teraz môžete zamknúť smer ešte pred prvým kliknutím na nástroje, ktoré vyžadujú ručné otáčanie, vrátane Oblúka, Rotačného obdĺžnika, Otáčania, N-uholníka a Kružnice.

Oblúky, Kružnice
SketchUp 2016 teraz ľahko nájde stredové body kružnice a oblúku. Ďalej je zlepšená schopnosť nájsť i koncové body segmentov oblúka a ďalším bonusom je, že môžete zmeniť počet segmentov s využitím nových modifikačných kláves   (Ctrl „+“ ; Ctrl „-“ )

Šípka nahor je teraz východzí zámok pre modrú os.

Flexibilita os
Malá, ale napriek tomu užitočná zmena: pri výbere nových os sa teraz môžete prepínať medzi osou, ktorú by ste chceli vybrať ako prvú, pomocou Alt (PC) / Cmd (Mac).

Viac bezpečnosti
Stále viac a viac užívateľov sťahuje a inštaluje pluginy a dodatky, a preto si môžu užívatelia vo verzii SketchUp 2016 vyberať načítanie pluginov na základe ich úrovne zabezpečenia.

Dedukcia skrytých častí plôch
SketchUp rozpozná priesečníky v skrytých častiach plôch medzi prvkami v SketchUpe i LayOute.

Novinky v skratke:

  • Vylepšený nástroj Posun, Ofset a nástroj Otáčanie so zlepšením použiteľnosti a uzavretím voľných koncov.
  • Vysoké DPI ikon Panela nástrojov a kurzoru: Ikony programu SketchUp, modulu LayOut a Style Builderu sú prevedené do vektorovej grafiky, čo znamená omnoho čistejší a lepší vzhľad ikon i na veľkých obrazovkách s vysokým DPI.
  • Podpora pro El Capitan a Windows 10: SketchUp 2016 je plne kompatibilný s novým operačným systémom Apple El Capitan a Microsoft Windows 10. SketchUp 2016 ďalej podporuje: Windows 7, 8, 8.1, Mac OS 10.9,10.10
  • Nové textúry: Textúry vždy zdôraznia Váš model, preto sú v tejto verzii prepracované východzie knižnice materiálov, pridané nové textúry a úplne nové kategórie.
  • Dialógové okná vo Windows: Na počítačoch so systémom Windows sú prepracované dialógové okná (štýly, scény, komponenty, atď.) tak, aby sa úhľadne dokázali prispôsobiť do panela. Táto funkcia tiež umožňuje zoskupiť dialógové okná, ktoré používame v rovnakom čase.

Novinky v LayOut 2016

LayOut referencie
Projekty modulu LayOut môžu teraz aktualizovať súbory, ktoré sú uložené a synchronizované s pomocou služieb, ako je Dropbox, Google Drive a Trimble Connect. Keď aktualizujete súbor z niektorých týchto služieb, LayOut Vás upozorní, že je k dispozícii „webový odkaz“ pre aktualizácie.

Inteligentné kóty
Inteligentné kóty v LayOute zaistia, aby sa text nikdy nestretol so šípkami, a že pre vaše rozmery budete mať vždy dosť miesta, aj keď pracujete v stiesnených priestoroch.

Hladiny v LayOut
Čo sa týka modulu LayOut a jeho hladín, je vylepšené takmer všetko. Či už zoskupenie objektov naprieč hladinami alebo vykreslené objekty na zdieľaných hladinách.

Multi-hladiny v skupinách
LayOut teraz umožňuje zoskupovať subjekty na rôznych hladinách.

Udržovanie hladín počas Kopírovania/Vloženia
Kopírované alebo vložené subjekty rešpektujú priradenie hladiny pôvodného subjektu (predtým kopírovalo všetko aktuálnu hladinu). Uľahčuje to tak kopírovanie alebo vkladanie modelov SketchUp spolu so všetkými zoskupenými rozmermi a štítkami z jednej stránky na druhú a udržiavanie priradenej hladiny. Pokiaľ by ste ich chceli vložiť do aktuálnej hladiny, je tu nový príkaz i pre ne.

Presúvanie do hladiny po kontextovom kliknutí
Po novom môžete presunúť entity medzi hladinami kontextovým kliknutím, kedy pomocou nového príkazu „Presunúť do“ môžete vyberať zo všetkých odomknutých hladín.

Rozlišovanie zdieľaných a nezdieľaných hladín
S cieľom pomôcť rozpoznať, kde vytvárate alebo manipulujete s entitami v zdieľaných hladinách, je pridaný nástroj zvýraznenie, ktorý zobrazuje inú farbu (červená), keď kreslíte alebo vyberáte prvky na spoločnej hladine. (Zvýraznenie môžete upraviť v menu Preferencie > Obecné).

Dodržovanie viditeľnosti hladiny na novej stránke
Pokiaľ je hladina skrytá na aktuálnej stránke, bude skrytá tiež na novo pridanej stránke.                                                                                                                                                                              

Optimalizovaný PDF Export z LayOutu
Exporty PDF z LayOutu majú stále veľmi vysoké výstupné rozlíšenie,  ale sú omnoho ľahšie zdieľané s ostatnými, vďaka kompresii JPEG obrázkov v LayOut súboroch pri exporte do PDF. Jeden z testovacích súborov sa pri tejto optimalizácii znížil zo 115 MB na 18 MB s veľmi malou stratou kvality. Pri exporte si samozrejme môžete zvoliť úroveň kompresie obrazu, takže je stále ešte možné napríklad 115 MB PDF!

Viac informácií a 30-dennú demoverziu nájdete na www.sketchup.cz alebo nás tiež môžete navštíviť a mi Vám program SketchUp a jeho všetky možnosti radi predstavíme.

Nájdete nás na adrese:
3E Praha Engineering a.s.
Mostná 13, 949 01 Nitra
Tel./fax: +421 37 – 653 7251  mail: sketchup@3epraha.cz

Zdroj: PR článok spoločnosti 3E Praha Engineering a.s.