Mestečko pre seniorov

image 91423 25 v1

Špekulatívny projekt bývania pre seniorov skúma ekonomický a sociálny potenciál investície do vybudovania radovej zástavby jednopodlažných rodinných domov s minimom spoločne používanej vybavenosti.

„Nejde o zariadenie typu domova pre seniorov, ale o samostatné úsporné domčeky v individuálnom vlastníctve obyvateľov,” vysvetľuje Rado Buzinkay z architektonického ateliéru BEEF Architekti.

Malé domčeky v nízkoenergetickom štandarde ako alternatíva pre starších ľudí, ktorí bývajú vo veľkých bytoch s vysokými prevádzkovými nákladmi.

Malé domčeky v nízkoenergetickom štandarde ako alternatíva pre starších ľudí, ktorí bývajú vo veľkých bytoch s vysokými prevádzkovými nákladmi.

„Zariadenie nemá stály personál, ale koncentrácia obyvateľov s podobnými potrebami umožňuje zníženie nákladov na služby (napr. upratovanie či stravovanie) na prijateľnú úroveň. Súčasťou areálu je komunitná budova, ktorá zároveň slúži ako jedáleň, kaplnka a ambulancia na pravidelné návštevy lekára.”

Nízkoenergetický štandard

Domy sú navrhnuté v nízkoenergetickom štandarde, čo zabezpečuje približne polovičné náklady na energie v porovnaní s bežným bratislavským bytom. Projekt je situovaný na fiktívnom pozemku s rozlohou približne 6 000 m2. Bolo by ideálne, keby bol situovaný v niektorej z okrajových častí Bratislavy, kde je existujúca sieť hromadnej dopravy a aspoň základná fungujúca občianska vybavenosť.

Každý dom disponuje malou privátnou predzáhradkou.

Každý dom disponuje malou privátnou predzáhradkou.

Výmera pozemku je vzhľadom na želanú hustotu zástavby určujúcim faktorom pre počet obytných jednotiek, a teda aj ekonomickú zmysluplnosť projektu. V tomto prípade ide o 30 radových domčekov s výmerami od 30 m2 do 45 m2, zväčša jedno- a dvojizbových.

Kryté priedomie s lavičkou – ideálne miesto na sociálnu interakciu obyvateľov mestečka.

Kryté priedomie s lavičkou – ideálne miesto na sociálnu interakciu obyvateľov mestečka. 

„Táto voľba vychádza z našej analýzy elementárnych priestorových potrieb starších párov, resp. jednotlivcov,” hovorí Rado Buzinkay. „Každá jednotka disponuje malou privátnou predzáhradkou s výmerou 25 – 30 m2. Za dôležitý faktor, ktorý zvyšuje potenciál životaschopnosti projektu, považujeme sociálnu interakciu.

Spoločné poloverejné priestory sú plné rôznych zákutí s mobiliárom a parkovými úpravami.

Spoločné poloverejné priestory sú plné rôznych zákutí s mobiliárom a parkovými úpravami.

Tomu je podriadený celý urbanizmus, ale aj dizajn samostatných domčekov, napr. každý disponuje krytým priedomím s lavičkou. Okrem toho je centrom celého územia samostatne stojaca komunitná budova s priľahlým parčíkom a spoločenským zázemím.”

Hustota zástavby a vylúčenie statickej dopravy z väčšiny územia umožňujú vytvoriť atmosféru malebnej dedinskej uličky.

Hustota zástavby a vylúčenie statickej dopravy z väčšiny územia umožňujú vytvoriť atmosféru malebnej dedinskej uličky. 

MESTEČKO PRE SENIOROV

Autori: BEEF Architekti/Ing. arch. Rado Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Mgr. art. Jakub Viskupič
Spolupráca: Ing. Jozef Fajták, David Maleš
Rozloha pozemku: 6 000 m2
Stav: špekulatívny projekt bývania


BRATISLAVA
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
PODKLADY, VIZUALIZÁCIE: BEEF ARCHITEKTI

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2017.