Partneri sekcie:

Cena Dušana Jurkoviča 2006 pre bytový dom Skelet v Žiline

Cena Dušana Jurkoviča 2006 pre bytový dom Skelet v Žiline

Cena Dušana Jurkoviča je najvyšším ocenením, ktoré každoročne udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) za realizované dielo v oblasti architektúry. Medzinárodná sedemčlenná porota vedená českým architektom Zdeňkom Fránekom udelila Cenu Dušana Jurkoviča 2006 objektu „bytový dom Skelet“ od autorky Ing. arch. Ľubice Koreňovej. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 17 architektonických diel, čo je o dve viac ako minulý rok. SAS súčasne udelil aj Cenu Emila Belluša 2006, ktorú in memoriam za celoživotné dielo získal Vojtech Vilhan. Do 12. januára 2007 je v Galérii SAS prístupná výstava z diela Vojtecha Vilhana, zakladateľa moderného slovenského interiéru.

Porotu si bytový dom Skelet získal „svojou absolútnou integráciou na dané miesto“. Ako píše porota vo svojom zdôvodnení, „je precízne vymyslená a zrealizovaná od urbanistického konceptu až po posledný detail. Zvlášť pôvabne sa javí členitosť a jemná farebnosť do hĺbky prepracovanej fasády. Toto architektonické dielo je mestotvornou súčasťou, založenou na princípe kontrastu a súladu s historickým prostredím mestského jadra Žiliny. Púta čitateľnosťou konštrukcie v grafickom dizajne aj materiálovom použití. Autorkin návrh dokonale zakomponoval dovtedy nevyužitý jestvujúci železobetónový skelet.”

Projekt stavby bol spracovaný v roku 2004 ako tretí v poradí na tomto pozemku. Nový majiteľ kúpil pozemok aj s rozostavaným skeletom dvojpodlažnej stavby so šikmými strechami. Jeho predstava o funkcii, podlažnosti a architektúre objektu vyvolala potrebu vypracovať nový projekt s podmienkou čiastočného využitia jestvujúceho skeletu.

V autorskom komentári k dielu sa okrem iného uvádza, že „pôvodné striktné požiadavky krajskej pamiatkovej správy na objekty v tejto lokalite (šikmé strechy, vikiere) sa po viacerých konzultáciách s prihliadnutím na rohovú polohu parcely a susedstvo s domom od F. Čapku, ktorý má tri podlažia a rovnú strechu, zmenili: rešpektovať lokalitu a nadväznosť na Mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR), uzavrieť blok objektom s troma fasádami a jednou štítovou stenou, výškou nadviazať na susedný dom od F. Čapku, členením fasády dosiahnuť primeranú mierku.“

Bytový dom má štyri podlažia, posledné podlažie je strešná nadstavba, pôdorysne menšia a odsadená od obvodu budovy. Výsledkom je dvojplánové vnímanie hmoty domu. Zdôraznená je trojpodlažná hmota, pričom štvrté podlažie vidieť len z väčšieho odstupu. Mezonetové byty majú strešné terasy. Architektúra domu priznáva hlavnú funkciu bývania, čo sa odráža v rôznorodosti okenných a balkónových otvorov. Výtvarným cieľom bolo vytvorenie kompozície materiálovo a farebne odlíšených plôch v rámci vertikálnych a horizontálnych rastrov, ktoré naznačujú tektoniku budovy (skelet). Týmto členením sa nová stavba prispôsobuje mierke okolitých starých aj novších fasád.

Dispozičné riešenie 1. NP umožňovalo prenájom pre 1 – 4 prevádzky, riešenie vody a kanalizácie umožňovalo zabudovať potrebné sociálne zariadenia. Momentálne je v 1. NP reštaurácia, kaderníctvo a centrum mobilného operátora.

Riešenie bytov bolo náročné. Objekt nemá južnú fasádu, a preto bolo potrebné vypracovať svetelnotechnickú štúdiu na overenie insolácie bytov.

Nominované diela:
Rímsko-katolícky kostol narodenia Panny Márie, Vígľaš
Autori: Maria Ada Weber, Marian Weber

Sky Boxy a Sky Lounge HC Slovan, Bratislava
Autori: Dušan Fischer, Richard Koseček, Ján Kuva, Zoran Samoľ

Design Factory, Bratislava
Autori: Zoran Michalčák, Martin Paško, Zuzana Zacharová

Hrobka Saleziánov Dona Bosca, Bratislava
Autori: Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban, spolupráca: Richard Čečetka

Bytový dom Skelet, Žilina
Autorka: Ľubica Koreňová

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Autori: Juraj Polyák, Ľubomír Holejšovský, spolupráca: Milna Csanda, Ivan Suráni

(pet)
Foto: Lajo Kupkovič

KategórieBytové domy