image 70307 25 v3
Galéria(6)

Atypická kúpeľňa na Pražskom hrade

Čo majú spoločné kúpeľňa, stavba a územný plán? Každý z nich potrebuje vychádzať z dôvtipnej, užitočnej myšlienky, aby sa dal samotný ich projekt označiť za vydarený. Čím je mierka riešeného návrhu menšia a jednoduchšia, tým zreteľnejšie možno posúdiť kvalitu riešenia.

285 large
284 large
282 large
73 attached
286 large

Zadaním pre štúdio PHA bola rekonštrukcia interiéru ,,salónu s freskou“ na kúpeľňu.

Rekonštrukcia v historickom prostredí, ktoré bolo výnimočné tým, že sa na stenách našli sgrafitá, vyžadovala atypické riešenie. Opodstatnenou požiadavkou bolo, aby sa stien, pokiaľ to bude možné, zásah nedotkol.

Zariadenie kúpeľne je v dnešnej podobe na jednom dispozičnom ostrove, pričom pôvodný plán počítal s niečím tradičnejším. Je to však akceptovateľné vzhľadom k tomu, že všetko je tým odpojené od stien, umiestnené v priestore.


Nanovo vkladané funkcie tvoria veľký súbor predmetov, ktoré nešlo organicky včleniť do malej historickej miestnosti. Čokoľvek súčasné môže nekonfliktne spolupôsobiť len prostredníctvom kontrastu.

Kombinácia historických prvkov – fragmentov sgrafít a nástenných malieb – s modernými vytvára polaritu medzi tradičnou „prirodzenosťou“ a aktuálnym výrazom. Dôležité je nezabudnúť na harmóniu celku. Aby obidve zložky priestoru mali možnosť vyniknúť na pozadí tej druhej, či už sa zameriame na detail alebo celok.

V miestnosti sa teda vytvorilo niečo ako plávajúci ostrov na ploche parkiet. Tento „ostrov“ v sebe zahŕňa toaletu, sprchu v presklenom tubuse a uprostred umývadlo.

Novotvar úplne jasne definuje novú vloženú funkciu a stáva sa tak celkom, ktorý je riešený so zreteľom na každodenné fungovanie. Všetky vedľajšie priestory, ako sú napríklad úložné priestory, sú skryté a nemajú rušivý vplyv. Miestnosť tak ostáva plne funkčná a nepreplnená zároveň.

Úložné priestory vyžadovali špeciálny tvorivý prístup. Na jednej strane nebolo žiaduce, aby úložné priestory chýbali. No na strane druhej, vychádzajúc z centrálneho konceptu, by sa nábytok na odkladanie nechcene stal dominantou uprostred miestnosti, spolu so sanitárnym zariadením.

Úložný priestor na odevy a hygienické potreby je včlenený do dvojitých dverí medzi salónom a kúpeľňou. Dvojité dvere sú navrhnuté ako kópia súčasných historických dverí. Dvere do úložných priestorov kopírujú tvaroslovie lakovaných kazetových dverí.

Zariadenie kúpeľne sa vyznačuje jednoduchosťou, charakterizujú ho výrazné tvary, materiály a solitérne farebné plochy. Kúpeľňa sa nenesie v agresívnych farbách a predsa nie je fádna a všedná. Boli uprednostnené prírodné materiály, ktoré majú svoju prirodzenú štruktúru.

Interiérový dizajn je navrhnutý v duchu myšlienky od štúdia PHA: „Kvalita remeselného spracovania a architektonického detailu sa môže stať dobrým partnerom historického prostredia“.

Tiež tvarové riešenie, ktoré využíva oblé, symetrické línie, je autentické pre vkladaný objem.

Táto realizácia patrí k tým najmenším od štúdia PHA, ale výstižne ukazuje, že v architektúre nie je žiadna úloha malá, ak sa k nej pristupuje zodpovedne a tvorivo.

Autor: Jan Šesták, Marek Deyl
Spolupráca: Tomáš Trojan
Dodávateľ: 3DH interier
Miesto: Pražský hrad, kancelárie prezidenta
Investor: Správa Pražského hradu
Realizácia: 2004
Užitná plocha: 20 m2

ZDROJ: autorská správa studio PHA
TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: Filip Šlapal