AT HOTEL + OFFICE
Galéria(6)

AT HOTEL + OFFICE

Partneri sekcie:

Najznámejšie hotely sa často pýšia počtom hviezdičiek alebo príslušnosťou k svetoznámej sieti. V nasledujúcom prípade však do popredia vystupuje iná prednosť – originálnosť. Na nároží ulíc Vysoká a Poštová v Bratislave sa možno stretnúť s novostavbou, popri ktorej asi nikto neprejde bez povšimnutia. Pôsobí totiž, akoby si na nej nechal filatelista zvečniť svoje cenné úlovky. V skutočnosti ide o nápad architektov z ATELIERU 3M Mariána Pokrivčáka a Moniky Štekláčovej, ktorí sa rozhodli, že hotel bude odrazom identity jednej z ulíc, na ktorých stojí.

Na začiatku sa územie vymedzené na výstavbu hotela javilo ako pomerne stiesnené. Podľa názoru architektov prispievala k dojmu obmedzeného priestoru najmä predchádzajúca schátraná zástavba, ktorú bolo treba asanovať. Zostávajúce štítové fasády susedných budov, ktoré ohraničujú parcelu z dvoch strán, mierne sťažili tvarovanie hmoty objektu a rozmiestňovanie okien. Pri tvorbe základného hmotového konceptu sa architekti nechali inšpirovať pôvodnou parceláciou v území, ako aj štruktúrou zástavby v okolí. Pri navrhovaní sa snažili zachovať starú parceláciu prostredníctvom rozčlenenia hmoty na dve časti, vzájomne prepojené zaskleným mostíkom, čo do výrazu stavby vnieslo výrazné uvoľnenie. Uprostred tohto  rozčlenenia vznikla zasklená hotelová hala vo výške dvoch podlaží, otočená k budove priľahlého Tatracentra. K hotelu sa pripája aj menší administratívny objekt s architektonickým odlíšením jeho funkčnej náplne.

Autorom išlo predovšetkým o vytvorenie nadčasového moderného hotela s atribútom nedbalej elegancie. Jeho hlavným poznávacím znamením sa však stali najmä neodmysliteľné poštové známky.

Miesto / Location: Vysoká ulica, Bratislava
Druh výstavby: Novostavba
Využitie / Function: ubytovanie, administratíva
Autori / Authors: Ing. arch. Marián Pokrivčák, Ing. arch. Monika Štekláčová
Spolupráca / Cooperation: Ing. arch. Petra Janáčiová, Ing. arch. Katarína Kicková, Ing. arch. Alena Kubalcová, Ing. Peter Návrat, Ing. arch. Tatiana Prónay, Ing. arch. Peter Sedláček,  Ing. Dušan Šefčík
Generálny projektant / General designer: ATELIER 3M, s.r.o.
Investor: Koliba Slovakia Plus, s.r.o., Bratislava
Developer: BZ group, s.r.o., Bratislava
Prevádzkovateľ / Operator    AUSTRIA TREND hotel – hotelová časť
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 7/2008
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 9/ 2009
Plocha parcely / Lot area:  5 871 m2
Zastavaná plocha / Built-up area: 2956,05 m2
Obostavaný priestor / Surrounded space: 78 207,61 m3
Počet hotelových izieb / Number of rooms: 200
Počet nadzemných podlaží / Number of aboveground floors: hotel – 7, administratíva – 5 Počet podzemných podlaží / Number of underground floors: hotel – 2, administratíva – 1
Generálny dodávateľ / General contractor: BZ Group, spol. s r.o.
Zhotovovateľ hrubej stavby / Constructor of rough constructions:  ASSYX, s.r.o.

Dodávatelia stavby
Fasádne a okenné konštrukcie, transparentné výplne otvorov: Schüco International KG

{PL}

foto: Pavel MELUŠ