Ako by mohlo vyzerať územie bývalej raketovej základne na Devínskej kobyle?

Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne.
Zdroj: ITB Development

Niekdajšia základňa, ktorá spadala do siete protilietadlových raketových základní na ochranu Bratislavy, po roku 2003 začala postupne chátrať. Vízie jej možnej podoby odhalili výsledky architektonickej súťaže

Zmeniť súčasný stav územia, kde sú už len pozostatky bývalej éry v podobe chátrajúcich betónových objektov, síl a bunkrov, majú pomôcť výsledky architektonickej súťaže, ktorá predstavila víziu premeny celého areálu. Ten obsahoval 21 objektov, ktoré by sa mohli raz podľa vzoru autoriek víťazného návrhu pretransformovať do systému nových rôznorodých kultúrnych, spoločenských, turistických a vedecko-poznávacích aktivít.

Návrh, ktorý predstavili Ksenia Panferová a Polina Minina počíta s múzeom, hotelom pre výskumníkov a umelcov, umeleckými dielňami, amfiteátrom či planetáriom a observatóriom. Miesto, kde kedysi pracovala len posádka základne obsluhujúca aj rakety typu S-125 Neva, by tak bolo oveľa príjemnejšie pre verejnosť.

Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne.
Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne. | Zdroj: ITB Development

Jeden z organizátorov architektonickej súťaže už pri vyhlásení výsledkov avizoval, že chce všetky víťazné návrhy predstaviť aj verejnosti, čo splnil aj septembrovou komentovanou prehliadkou. „Veríme, že táto ideová súťaž bude tak potrebným impulzom pre revitalizovanie aktuálne opusteného a chátrajúceho areálu raketovej základne. V zahraničí nachádzame niekoľko inšpiratívnych realizácií podobného druhu, kde zo zanedbaných vojenských bunkrov vznikli pozoruhodné architektonické diela,“ konštatoval v decembri minulého roka architekt Igor Lichý.

Alternatíva so slovenským a filipínskym rukopisom

Druhý najlepšie ocenený návrh rieši územie ako problematické miesto, ktoré je diverzifikované na priestory „skrotené“ a „divoké“, pričom kontrolované priestory pri vstupoch, v okolí vyhliadkovej veže a vnútorných priestoroch betónových bunkrov sú obsadzované architektonickými programami a ostatné neupravované priestory sú ponechané prírodným procesom.

Štandardné objekty bez priestorovej kvality ako aj existujúce asfaltové povrchy a ploty sú zbúrané a recyklované do nových prírodných konfigurácií päť rozličných typov krajín s odlíšiteľným priestorovým a geometrickým charakterom a typov životných podmienok pre faunu a flóru. Mapy, diagramy a koláže presvedčivo dokumentujú transformačný proces fragmentácie a zoskupovania.

Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne.
Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne. | Zdroj: ITB Development

Tretím oceneným návrhom je architektonizovaný príbeh stúpajúcej cesty územím Devínskej Kobyly, od vstupného vojenského múzea cez galériu, sprístupnených vojenských objektov, pomníkov vojny, železnej opony a zamatovej revolúcie až po expozíciu súčasného Slovenska a pamätníka demokracie pri vyhliadkovej veži.

Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne.
Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne. | Zdroj: ITB Development

Porota ocenila dramaturgiu udalostí histórie krajiny, ktoré projekt monumentalizuje terénnymi zásahmi spájajúcimi existujúce vojenské objekty do architektonického scenáru korešpondujúceho s topografiou územia. Monument slovenského oslobodzovania by mohol byť realizovaný rôznymi súčasnými udržateľnými a menej územie narušujúcimi prístupmi.

Výsledky architektonickej súťaže

  • 1. Ksenia Panferova a Polina Minina z Ruska
  • 2. Dávid Nosko zo Slovenska
  • 3. Tristan Dee, Ira Espina a Patricia Ong z Filipín

V súčasnosti sú, žiaľ, viac atraktívne prírodné úkazy okolia Devínskej kobyly a nie chátrajúce objekty niekdajšej základne. Návštevníci môžu nájsť viaceré okrasné stromy ako napríklad vzácnu a chránenú Devínsku oskorušu.

Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne.
Komentovaná prehliadka bývalej raketovej základne. | Zdroj: ITB Development

Komunistické čistky, ktoré sa nevyhli ani tomuto územiu, vymazali z mapy niektoré sakrálne stavby lemujúce bývalú pútnickú cestu priľahlým lesom. Okrem zachovanej prírody sa tu však dajú nájsť viaceré diela landartu ako Špirála či Lantisov hrad.

Devínska Kobyla je územím na rozhraní troch štátov. Táto oblasť slúžila v minulosti turizmu, no po obsadení vojskami Varšavskej zmluvy, sa aj vďaka svojej strategickej polohe, stala sídlom Raketovej základne, a tak verejnosti neprístupná. Dnes územie odkrýva pozostatky tejto éry v podobe chátrajúcich betónových objektov, síl, a bunkrov.

Ideovú architektonickú súťaž pre študentov architektúry a čerstvých absolventov vyhlásili v júni tohto roka ITB Development a Architekti Šebo Lichý. Do súťažnej uzávierky 29. októbra 2021 sa zapojilo 38 tímov a jednotlivcov z celého sveta.

red

KategórieArchitektúra