Pohľad na predsednícky stôl
Galéria(9)

Úspešný XXIV. ročník Dní slovenských cestárov

Takmer 250 účastníkov z celého Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny sa zišlo v Púchove na XXIV. ročníku odborno-športovo-spoločenského podujatia Dni slovenských cestárov. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej.

Miesto konania podujatia rotuje a každý rok sa organizuje v inom kraji na Slovensku. Do Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vrátilo po 8 rokoch. Už tradične ho zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť, tentokrát v spolupráci s pracoviskom Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a s podporou Ministerstva dopravy a výstavby, Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.

Cestárske rodeo
Účastníci DSC
Pohľad na predsednícky stôl
Ing. Ján Šedivý CSc. predseda SCS
Futbalisti
Futbalisti z regiónu východ
Peter Varga MDV SR
Víťazi rodea

Úvodnou časťou programu podujatia bola odborná konferencia, v rámci ktorej odznelo niekoľko zaujímavých prednášok. Zástupcovia MDV SR Peter Varga a Ľuboš Durič prezentovali odpovede na otázku, ktorá najviac trápi cestársku odbornú verejnosť – ako ďalej pri výstavbe a financovaní cestnej infraštruktúry? Okrem priorít výstavby diaľnic D1 a D3, odovzdaní úseku D1 Budimír-Bidovce do konca roku 2019 a termínoch výstavby jednotlivých chýbajúcich úsekov sa účastníci dozvedeli aj o plánovaných aktivitách na rýchlostných cestách, modernizácii úsekov ciest I. triedy, o spôsobe financovania cestnej infraštruktúry z fondov EÚ a že OPII je lídrom v úspešnom čerpaní prostriedkov EÚ.

Peter Varga MDV SR
Peter Varga MDV SR |

Dozvedeli sa aj o stave projektovej prípravy a jej postupe a získali informácie o stave prípravy legislatívy, najmä Stavebného zákona, na ktorý by mal nadviazať Cestný zákon. Pozitívnou informáciou bolo, že bol vytvorený špeciálny balík zo štátneho rozpočtu v objeme 200 mil. EUR na veľkoplošné opravy ciest I. triedy v rokoch 2019-2022, aj keď treba konštatovať, že odborná verejnosť si uvedomuje, že vyčlenené financie nepokryjú požiadavky potrebné na zásadné zlepšenie súčasného neuspokojivého stavu týchto ciest.

Účastníci DSC
Účastníci DSC |

Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentovali postup prác na Pláne udržateľnej mobility kraja, definovali hlavné problémy riešenia a popísali metodológiu spracovania. V ďalšom príspevku podrobne informovali o podmienkach výkonu správy a údržby na regionálnej cestnej sieti v kraji. Účastníci v záverečnej diskusii upozornili na viaceré zásadné problémy pri správe a údržbe cestnej siete a jej objektov, z ktorých viaceré sú však neriešiteľné bez zvýšenia finančných zdrojov z riadiacich orgánov.

Druhou časťou programu podujatia bol futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo sedem mužstiev. Po vyraďovacích zápasoch sa do finále prebojovali mužstvá Národnej diaľničnej spoločnosti a Regiónu východ. V napínavom finále, až po penaltovom rozstrele zvíťazilo mužstvo Regiónu východ.

Cestárske rodeo
Cestárske rodeo |

Už tradičnou súčasťou Dní slovenských cestárov je Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby. V poradí už 15. ročník tejto súťaže sa konal na parkovisku pred STC arénou. Do súťaže sa prihlásilo 14 súťažiacich z rôznych cestných a diaľničných správcovských organizácií zo všetkých regiónov Slovenka. Víťazom súťaže sa stal Milan Hajdúk zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, na 2. mieste skončil Ján Plevka zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a 3. miesto obsadil Pavel Belák ml. z domácej Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Futbalisti z regiónu východ
Futbalisti z regiónu východ |

Dni slovenských cestárov sú „vlajkovou“ loďou odborných podujatí organizovaných Slovenskou cestnou spoločnosťou. Vďaka dlhoročnej tradícii organizovania tohto podujatia a stabilizovania jeho termínu v polovici októbra sa už pravidelne dosahuje, na slovenské pomery, vysoká účasť odborníkov. Podľa vyjadrení účastníkov sa aj tento ročník vydaril a oceňovali nielen jeho odbornú, ale aj spoločenskú úroveň a dobré organizačné zabezpečenie. O rok nás čaká jubilejný XXV. ročník, ktorý sa bude konať 15.-16. októbra 2020 v Prešovskom samosprávnom kraji.

www.cestnaspol.sk

Ing. Ján Šedivý, CSc.
Predseda Slovenskej cestnej spoločnosti
a odborný garant podujatia