Závod Protherm Production zo Skalice má za sebou úspešný rok

image 73995 25 v1

Závod na výrobu kotlov Protherm Production zo Skalice má za sebou úspešný rok. A to pokiaľ ide o modernizáciu, nové investície do závodu, o získané ocenenia, aj o zvýšenie počtu zamestnancov.

„Minulý rok hodnotím pozitívne. Uspeli sme z hľadiska napĺňania našich cieľov v oblasti produkcie, kvality výroby i modernizácie jednotlivých oddelení závodu. Dôležitým míľnikom pre náš závod na výrobu kotlov bolo rozhodnutie medzinárodnej skupiny Vaillant Group o rozšírení našich kompetencií v oblasti vývoja kotlov,“ zhodnotil Ing. Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti Protherm Production.

Modernizácia vývojového centra
Vlani sa darilo najmä vlajkovej lodi závodu, ktorou je vývojové centrum. Závod v súčasnosti vyrába viac ako 690 rôznych typov vykurovacích zariadení pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. Práve kvalitný vývoj predstavuje cestu, ako si spoločnosť udržuje a zvyšuje svoju konkurencieschopnosť na trhu. Do vývojového oddelenia sa medzinárodná skupina Vaillant Group v roku 2014 rozhodla presunúť nové kompetencie pre vývoj kotlov. Prípravy odštartovali už vlani a v tomto duchu sa bude niesť celý rok 2015. Protherm Production v tomto roku pripravuje aj veľkú rekonštrukciu vývojového laboratória. Predpokladá sa, že v roku 2015 materská spoločnosť investuje do modernizácie vývojového centra v Skalici zhruba jeden milión eur. „Modernizácia bude zahŕňať výmenu všetkých našich testovacích stanovísk na vývoj plynových kotlov, modernizáciu infraštruktúry laboratória a zoptimalizovanie všetkých technológií, ktoré v ňom máme,“ upresnil vedúci vývojového oddelenia v Protherm Production, Ing. Ivan Komáček.

Investícia do nového systému chladenia
V roku 2014 do závodu v Skalici smerovali významné investície. Vývojové centrum rozšírilo svoje testovacie centrum o najmodernejšie chladiace zariadenie. Výška investície sa vyšplhala na 400 000 eur. „Aby sme splnili všetky nároky medzinárodnej skupiny, investovali sme do najmodernejšieho systému chladenia, čo nám dáva možnosť ďalšieho rozšírenia testovacieho centra a zvýšenia jeho efektivity,“ potvrdil I. Komáček. Protherm Production je v poradí len druhým závodom skupiny Vaillant s týmto moderným systémom chladenia. „Nový chladiaci systém je omnoho ekologickejší a priniesol so sebou významné úspory,“ tvrdí I. Komáček. Do februára 2014 totiž v závode zabezpečovali chladenie prietokom vody z distribučnej siete. V závode sa kvôli tomu ročne minulo približne 10 000 m3 vody. Vďaka novému spôsobu chladenia sa maximálne obmedzila spotreba vody.

Viac zamestnancov a Pečať bonity
Spoločnosť Protherm Production (ako výrobný závod medzinárodnej skupiny Vaillant Group) zaznamenala v roku 2014 veľmi uspokojivý vývoj. Počet zamestnancov závodu narástol o 3,5 %, a to na 506 pracovníkov. Pre porovnanie, v roku 2013 v spoločnosti pracovalo 489 zamestnancov. Skalickému výrobcovi kotlov sa v minulom roku darilo aj v oblasti samotnej výroby, podarilo sa totiž vyrobiť o 6 261 kotlov viac ako za predošlý rok. Celkovo závod vyrobil 379 558 kusov vykurovacích zariadení. V roku 2014 obdržal závod viaceré ocenenia. Na základe hodnotenia Národného informačného strediska SR a výsledkov jeho analýzy zameranej na finančné zdravie a bonitu podnikov podnikajúcich na území Slovenska, bol závod Protherm Production za svoje ekonomické výsledky z roku 2013 vyhodnotený ako bonitný podnik. „Na základe tohto hodnotenia nám bola udelená Pečať bonity, ktorú získalo z 224 000 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky len 1,2 % podnikov,“ potvrdila Ing. Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje Protherm Production. Bonitný model je nástrojom pre porovnávanie bonity podnikov v rámci celého Slovenska a umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. „Ohodnotenie našej spoločnosti Pečaťou bonity prispelo k našej prestíži medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu,“ zhodnotila Šimonovičová.

Najefektívnejšie riadenie ľudských zdrojov vo výrobe
Závod Protherm Production pritom v roku 2014 zaznamenal aj ďalšie úspechy. Stal sa laureátom tretieho ročníka súťaže Leading HR Organisation 2014 v sektore Výroba. Toto ocenenie za najefektívnejšie riadenie ľudského kapitálu si zástupcovia spoločnosti prevzali na konferencii s názvom Personálny manažment 2014 v Bratislave. Ocenenie dostala firma za najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu. Súťaž každoročne vyhlasuje poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, s mediálnou podporou týždenníka Trend.

Zdroj: Protherm Production

KategórieUdalosti