Materiál na preklenutie tepelných mostov

material na preklenutie tepelnych mostov

Spoločnosť JAF Holz prináša na trh funkčný materiál Purenit® s vysokými izolačnými hodnotami na báze tvrdých polyuretánových pien. Produkt nie je laminovaný a je opracovateľný všetkými drevoobrábajúcimi nástrojmi. Je použiteľný ako surový materiál na rozšírenie okenných rámov na zamedzenie tepelných mostov, ako základný materiál na výrobu dvier do vlhkého prostredia a taktiež na výrobu vchodových dvier.

Purenit ponúka široké možnosti použitia všade tam, kde sa obyčajné materiály pre vysokú hodnotu vlhkosti vzduchu nemôžu použiť: či už v rovine privátného zákazníka, obchodníka, alebo priemyslu, či už v kuchyni, laboratóriu, vo vlhkom prostredí vo wellness hoteli alebo v mokrých priestoroch. Použitie sa ponúka všade tam, kde treba eliminovať tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Purenit je využiteľný pri teplotách od –40°C do +90°C a napätie v tlaku je od 5,5 do 7,5 MPa.

Zdroj: JAF Holz

–>–>