Študenti sa na vlastnej koži zoznámili so zadaním súťaže Active House Award

image 81088 25 v1

KICK OFF eventu súťaže Active House Award, ktorej tohtoročná téma je Rethink Suburbs, sa zúčastnilo viac ako 50 študentov zo štyroch európskych krajín.

Zámok Wolkersdorf v rakúskej obci Wolkersdorf im Weinviertel navštívili študenti architektúry zo štyroch krajín – z Rakúska, Švajčiarska, Českej a Slovenskej republiky. Stretli sa tu, aby sa na vlastnej koži zoznámili so zadaním súťaže Active House Award.

Viac ako 50 študentov architektúry sa stretlo spolu so zástupcami spoločnosti VELUX na medzinárodnom sprievodnom podujatí súťaže Active House Award. Cieľom podujatia bolo študentov informovať o bližších požiadavkách zadania, vysvetliť im princípy aktívneho domu a teóriu demonštrovať na reálnych príkladoch. V tomto ročníku bude úlohou študentov návrh rekonštrukcie rodinného domu, ktorý sa nachádza priamo v obci Wolkersdorf im Weinviertel. Budúci profesionáli majú na tomto konkrétnom príklade objasniť nové možnosti využitia súčasnej sídelnej štruktúry, pričom ich návrhy majú vychádzať zo štandardov aktívneho domu.  

Na KICK OFF evente sa stretlo viac ako 50 študentov architektúry zo štyroch krajín.

Na KICK OFF evente sa stretlo viac ako 50 študentov architektúry zo štyroch krajín.

Aktívny dom dopodrobna

Úvod série prednášok patril starostke obce, Anne Steindl. Vyjadrila svoju nádej, že vďaka súťaži nájdu zástupcovia obce inšpiráciu pre riešenie jej rozvoja. Okrem toho dúfa, že súťaž prinesie vzorové príklady renovácie už existujúcej zástavby. Heinz Hackl (VELUX Rakúsko) a architektka Klára Bukolská (VELUX Česká republika) následne hovorili o základných princípoch súťaže a o ich očakávaniach. Dr. Peter Holzer z Institute of Building Research & Innovation hovoril o základných predpokladoch aktívneho domu – o energetickej účinnosti, komforte a zdraví. Študenti sa zoznámili aj s niekoľkými prípadovými štúdiami. Rakúsky architekt Volker Dienst hovoril o aktívnych štandardoch a svoju reč ilustroval podobným príkladom.

Prednášky sa venovali téme aktívneho domu z rôznych uhlov.

Prednášky sa venovali téme aktívneho domu z rôznych uhlov.

Jeho projekt bol zrealizovaný v rakúskej obci Willendorf a je známy ako Venušina záhrada. O svojom projekte Inventúra archetypu hovoril aj víťaz posledného ročníka súťaže Active House Award, Norbert Obršál z Fakulty architektúry VUT v Brne. Ďalšiu realizáciu odprezentoval Heinz Hackl – išlo o projekt renovácie v Bruseli – RenovActive. Christina Brunner (VELUX Rakúsko) hovorila o dennom svetle – o tom, že je iniciátorom zmeny. Po krátkej diskusii sa študenti presunuli k domu, ktorého návrh rekonštrukcie je tohtoročným zadaním súťaže. Študenti si tak mohli objekt pozrieť naživo a zástupcov spoločnosti sa pýtať otázky, relevantné pre vypracovanie zadania.

Študenti sa pri dome, ktorý je predmetom rekonštrukcie, pýtali zástupcov spoločnosti VELUX svoje otázky.

Študenti sa pri dome, ktorý je predmetom rekonštrukcie, pýtali zástupcov spoločnosti VELUX svoje otázky.

Vysokoškoláci ocenili najmä ukážky reálnych projektov

Na KICK OFF evente sa stretli študenti zo štyroch krajín. Niektorí zo študentov bratislavskej Fakulty architektúry na Slovenskej technickej univerzite mali možnosť vybrať si túto súťaž v rámci ročníkového projektu. Prednášky považovali za nápomocné. „Materiály o súťaži som si pozerala už pred eventom a šla som sem s istou víziou. Teraz mám však o zadaní a očakávaniach väčší prehľad. Stretnutie ma usmernilo,“ hovorí študentka piateho ročníka FA STU, Tatiana. Jej spolužiačka Veronika, na druhej strane, približnú víziu nadobudla až na mieste. „Doteraz som nad zadaním veľmi nepremýšľala. Chcela som to najprv vidieť.“ Obe najviac ocenili prípadové štúdie reálnych projektov.

S priebehom eventu boli spokojní aj organizátori: „Veľmi nás potešil záujem študentov z Českej republiky a zo Slovenska o túto medzinárodnú súťaž a samozrejme im držíme palce. Rada by som zdôraznila, že predmetom súťaže nie je len návrh rekonštrukcie jedného konkrétneho domu, ale hľadáme modelové riešenie pre tento typ zástavby, ktorá je typická aj v našich obciach. Radi by sme preto prostredníctvom tejto súťaže rozpútali širšiu diskusiu o tom, ako pracovať s rozvojom a obnovou obcí v širšom meradle,“ hovorí Klára Bukolská zo spoločnosti VELUX.

Zástupcovia obce si spolu so starostkou Annou Steindl pozorne vypočuli všetky predstavené prípadové štúdie a aktívne sa zapojili do diskusie.

Zástupcovia obce si spolu so starostkou Annou Steindl pozorne vypočuli všetky predstavené prípadové štúdie a aktívne sa zapojili do diskusie.

Do súťaže Active House Award sa študenti vysokých škôl môžu stále registrovať, pričom súťažné práce treba odovzdať do 30. júna 2016.

Všetky informácie sú k dispozícii tu:
E-mail: AHAward@velux.com
Oficiálna stránka: www.activehouseaward.velux.com
Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/
Zdroj fotografií: VELUX

KategórieSúťaže