Stavebný postup: vencové tvárnice

image 101391 25 v1

Vencové tvárnice sú určené na vytvorenie strateného debnenia stužujúceho obvodového venca alebo na dodatočné zateplenie vonkajších stien. Kladú sa tak, že pórobetónová dvojvrstvová doska tvorí vonkajšiu vrstvu. 

Vencové tvárnice sa osádzajú na tenkovrstvovú maltu, pričom je potrebné dbať na celoplošné nanesenie malty na styčnú aj ložnú škáru. Tenkovrstvová malta sa spracuje zmiešaním suchej zmesi (vrece 17 kg), ktorá sa postupne vsype do čistej vody (4,8 l) a premieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Čerstvá malta je spracovateľná pri bežných podmienkach približne 4 hodiny. Podklad musí byť pevný, čistý a bez prachu. Malta sa nanáša murárskou lyžicou so zubom 5 × 5 mm. 

01 | Maltové lôžko
Na pevný podklad očistený od prachu sa nanesie murárskou lyžicou so zubom 5 × 5 mm vrstva tenkovrstvovej lepiacej malty. Malta sa nanáša celoplošne na miesto budúcej styčnej aj ložnej škáry.

02 | Osadenie vencovej tvárnice
Vencová tvárnica s tepelnou izoláciou na báze sivého polystyrénu sa uloží do čerstvého maltového lôžka a doklepe sa gumeným kladivkom tak, aby mala škára rovnakú hrúbku 1 až 3 mm. Je potrebné dbať na jej správne osadenie.

03 | Malta na čelo tvárnice
Vrstva tenkovrstvovej lepiacej malty sa celoplošne nanesie murárskou lyžicou v kolmom smere na už uloženú vencovú tvárnicu. Malta sa v rohu nanáša aj na čelo už uloženej vencovej tvárnice.

04 | Previazanie tepelnej izolácie
Tepelná izolácia sa v rohu previaže tak, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov.

05 | Medzera na veniec
Medzi stropnými dielcami a vencovými tvárnicami vznikne medzera, ktorá slúži na vytvorenie venca na úrovni stropu po obvode celej stavby.

06 | Armokoše
Výstuž venca sa odporúča vytvoriť formou armokošov s krytím výstuže vrstvou betónu s hrúbkou minimálne 15 mm.

Info o materiáli:

» Vencová tvárnica – dvojvrstvová doska zložená z pórobetónovej tvárnice P4-550 s hrúbkou 50 mm a tepelnej izolácie EPS grafit s hrúbkou 75 mm, tepelný odpor R10DRY = 2,53 (m2 . K)/W.

Čo budete potrebovať:

Vencová tvárnica
Ytong – vencová tvárnica
rozmery (š. × v. × d.): 125 × 249 × 599 mm, ks 4,74 €
alebo
rozmery (š. × v. × d.)): 125 × 199 × 599 mm, ks 3,79 €

Tenkovrstvová lepiaca malta
Ytong lepiaca malta
spotreba: 14 až 17 kg/m3, papierové vrece, 17 kg 6,68 €

Náradie a pomôcky
plastová nádoba
nízkootáčkové elektrické miešadlo
murárska lyžica so zubom 5 × 5 mm
gumené kladivko

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Xella
FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.

KategórieAktuálne