image 78340 25 v1

S informačnými modelmi budov pracuje iba každá desiata stavebná spoločnosť

Iba jedna z desiatich stavebných spoločností na Slovensku využíva takzvaný „Informačný model budovy“ teda BIM vo svojej práci. Celých 66 percent spoločností neplánuje so systémom pracovať ani v horizonte nasledujúcich piatich rokov. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Informačný model budovy takzvaný BIM, ktorý je novým trendom vo výstavbe a ktorý je v niektorých krajinách Európy dokonca podmienkou účasti vo výberových konaniach na štátne zákazky, využíva iba každá desiata stavebná spoločnosť. Systém, ktorý by mal zrýchliť, zefektívniť výstavbu a umožniť kvalitnejšie plánovanie a kontrolu nad stavbou, nie je na Slovensku zatiaľ príliš obvyklý. Štvrtina firiem v Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q4/2015 potvrdila, že toto systémové riešenie pozná, ale nevyužíva ho. Celých 65 percent riaditeľov firiem o BIMe nikdy nepočulo.

„Metóda BIM sa nachádza v podmienkach slovenského stavebníctva ešte len v úvode a zavádzania do praxe. Potrvá ešte nejakú dobu, kedy sa v štandardnom obstarávaní bude hodnotiť súťažná ponuka nie len z pohľadu minimálnej ceny realizácie, ale začnú sa posudzovať aj ďalšie kritéria, ktoré by mohli využiť potenciál BIM počas celého životného cyklu stavby,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ a. s. „V oblasti rekonštrukcie budov a výstavby menších stavieb tieto požadavky nerezonujú,“ doplňuje Miloš Milanovič, riaditeľ spoločnosti PS STAVBY s. r. o.
Než sa táto situácia zmení, potrvá to niekoľko rokov. Riaditelia siedmich percent firiem plánujú prácu s BIM do jedného roka, ďalších 11 percent spoločností uvažuje o nasadení systému do troch rokov, jedna z desiatich firiem pripraví zamestnancov na tento spôsob práce do piatich rokov. Dve tretiny spoločností (66 percent) o práci s Informačným modelom budovy neuvažuje vôbec. „Zavedenie BIM do reálneho života považujem za nevyhnutné aj u nás a to čo najskôr. Naša spoločnosť Ruukki v tejto dobe ukončuje databázu našich výrobkov pre projektovanie v BIM. V tomto rozhraní už dnes interne projektujeme a zároveň testujeme pred oficiálnym uvoľnením do bežného používania. Databáza prvkov bude obsahovať naše štandardné systémové riešenia pre jednoplastové a dvojplastové prevetrávané fasády. Launching predpokladáme do 3 mesiacov,“ hovorí Branislav Bačo, Business Manager, Ruukki Slovakia s.r.o. „Mnohokrát sa stáva, že firmy a aj investorov odrádza aj to, že s niečím nemajú dostatočnú skúsenosť. V tomto prípade vie byť spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. nápomocná tým, že v spolupráci s materskou spoločnosťou dokáže spracovať projektovú dokumentáciu v systéme BIM a tým tento problém v prípade záujmu vyriešiť,“ doplňuje František Pavlů, technický vedúci, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Pri pohľade na firmy podľa veľkosti a zamerania je situácia mierne odlišná. Zatiaľ čo veľké firmy neplánujú prácu s BIM v 31 percent prípadoch, stredné a malé spoločnosti nechcú informačný systém budov zaviesť do pracovného procesu v celých 71 percent prípadoch. „My sa u nás v kancelárii s témou BIM stretávame už aj v diskusiách s investormi, a v poslednej dobe vcelku vo veľkej miere, a dokonca pri niektorých nových projektoch je to už priamo požiadavka aby bol projekt v BIM a už spolu s nimi skôr riešime  v akej úrovni tzv.“LOD“ čize Level of details, alebo Level of development projekt bude, než to či to bude v BIM alebo nie. Momentálne už projektujeme v BIM v podstate všetky naše aktuálne projekty a verím že práve toto je budúcnosť stavebníctva. Výrazne nám to zjednodušuje koordináciu projektu, riešenie a vyhľadávanie kritických častí a detailov projektu, prípadné zmeny projektu či prípadné optimalizácie,“ komentuje Dušan Štefanides, riaditeľ spoločnosti OBERMAYER HELIKA.

Hlavným dôvodom je podľa najnovšieho výskumu tiež skutočnosť, že investori prácu v BIM nevyžadujú. Záujem o systém, v ktorom musí vznikať už projektová dokumentácia a ktorý môže po dokončení stavby využívať k efektívnejšej správe prevádzkovateľ stavby, je minimálny. Požaduje ho iba desatina investorov.

Zdroj: CEEC Research

Vizualizácia: BIM model – Aviatica, Cigler Marani architects