Rozhodujúcim meradlom je kvalita (profil spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r. o.)

Stavebná chémia a priemyselné tmely a lepidlá – to sú základné oblasti aktivít nadnárodného koncernu Sika, ktorý prostredníctvom svojho obchodného zastúpenia pôsobí od roku 1993 aj na Slovensku. „S uplynulým rokom sme spokojní,“ hovorí generálny riaditeľ Sika Slovensko, spol. s r. o., Bernard Benko. „Zaznamenali sme tridsaťdvapercentný medziročný nárast, obrat viac ako 360 miliónov Sk, ktorý predstavuje prekročenie plánu.“ V profilovom rozhovore pre Stavebné materiály odpovedali za spoločnosť Sika aj manažér pre distribúciu Maroš Beľan a manažér pre priamy predaj Andrej Šišolák.

Váš medziročný nárast je priaznivý. Kopírujete dynamiku stavebnej konjunktúry?

B. Benko: Rastieme už posledných sedem-osem rokov, teda aj počas stavbárskej krízy na Slovensku. Vtedy sme však boli na nižšej úrovni, dnes prekonávame vyššie hladiny, a to je potešujúce. Samozrejme, výrazným stimulom je rastúci trh a zvyšujúci sa význam stavebnej chémie. Zároveň sa snažíme ísť do oblastí, v ktorých sme predtým nepôsobili. Ide najmä o predaj stavebných materiálov prostredníctvom distribučnej siete a predaj pre výrobcov betónu.

Zaostrime na vaše výrobky. Ktoré z nich by ste označili za ťažiskové pre najbližšie obdobie?

A. Šišolák: Chceme posilniť predaj v pre nás tradičných segmentoch trhu, ako sú ploché strechy, priemyselné podlahy či sanácie. Vidíme niekoľko ďalších oblastí, v ktorých je veľký potenciál na uplatnenie našich výrobkov – izolácie stavieb proti vode a dopravné stavby, kde vieme našim zákazníkom ponúknuť riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

B. Benko: Trend v slovenskom stavebníctve nás posúva k čoraz širšiemu spektru firiem a vďaka využívaniu nových technológií prinášame našim zákazníkom čoraz väčší produktový záber súčasne s efektívnejšou ekonomikou ich použitia.

Nové technológie predpokladajú silný výskum. Ako rýchlo sa vám darí jeho výsledky aplikovať do praxe?

B. Benko: Vo svete máme osem výskumno-vývojových centier, ktoré napĺňajú profil našej spoločnosti ako inovačnej firmy ustavične zlepšujúcej parametre vzťahu kvalita verzus cena. Pravda, neustále sa snažíme skracovať čas aplikácie nových produktov na trh. Je to v záujme celkovej ekonomiky firmy, pretože do vývoja idú investície, ktoré sa musia čím skôr vrátiť.

O aké veľké objemy ide?

B. Benko: V roku 2005 to bolo na úrovni koncernu vyše miliardy slovenských korún, z tohto balíka tri štvrtiny idú na nové produkty a vylepšovanie už existujúcich a štvrtina na dlhodobý výskum.

V ostatnom čase ponúkate svojim klientom viac ako len predaj materiálov. Vyžiadala si vašu aktivitu v poradenskej a servisnej oblasti potreba trhu?

B. Benko: Áno, a navyše to vyplýva aj z povahy materiálov. Väčšina z nich totiž nie sú konečné produkty, ale chemické polotovary, ktoré po spracovaní menia svoje vlastnosti. A vtedy je dôležité naše servisné poradenstvo, pretože napríklad pri ich zmiešavaní vstupuje ľudský faktor, ale aj podmienky okolia, vlhkosť vzduchu či vhodnosť použitia na danú stavbu. Jednoducho, na kvalitu nášho produktu vplýva množstvo okolností a my chceme, aby zákazník o nich vedel a výsledkom bol požadovaný efekt.

A. Šišolák: Technické poradenstvo nás zásadne odlišuje od konkurencie. Väčšinou spolupracujeme s firmami, ktoré realizujú práce na veľkých projektoch. Majú o stavebnej chémii dostatok vedomostí a majú s ňou dlhoročné skúsenosti. Našu radu potrebujú až vtedy, keď stoja pred naozaj technicky náročnými úlohami. A práve naša schopnosť takéto úlohy vyriešiť nám pomáha budovať so zákazníkmi partnerské vzťahy založené na vzájomnej dôvere. Samozrejme, základom pre takéto služby je kvalita našich výrobkov. Ani to najlepšie poradenstvo nepomôže, ak predávate nekvalitný tovar. A o tom, že si za kvalitou našich produktov naozaj stojíme, svedčí aj fakt, že na strešné fólie vieme poskytnúť až pätnásťročnú záruku.

Poskytujete aj nepretržitú technickú pomoc?

M. Beľan: Ak si to naši klienti vyžiadajú, vždy ju dostanú. Aby som sa však ešte vrátil k nášmu poradenstvu, zákazníkovi poskytujeme maximálne množstvo informácií. Väčšinou totiž máme iba jednu šancu na správny postup. Ak to človek urobí zle aj druhýkrát, nášmu produktu prestane veriť a vráti sa k osvedčenému postupu, ktorý zdedil od svojich otcov a dedov.

Spomínali ste dlhoročnú záruku. Používate ju aj ako obchodnú stratégiu?

A. Šišolák: Nie je to náš predajný argument. Našou stratégiou je ponúknuť zákazníkom také technické riešenie, ktoré najlepšie splní jeho požiadavky. Vždy sa usilujeme o to, aby zákazník dostal za svoje peniaze maximálnu kvalitu.

M. Beľan: Pre našu firmu s takmer storočnou tradíciou je kvalita rozhodujúcim meradlom. Keď ponúkame nejakú technológiu, tak si za ňou stojíme. Radšej neponúkame žiadne riešenie, ako by sme mali poskytnúť zlé. To je naše krédo, ktorým si budujeme pozíciu na trhu. O kvalite našich produktov sa snažíme presvedčiť ľudí, ktorí tieto produkty kupujú, a sme radi, že často dostávame priaznivú odozvu. Aj zákazník dá za kvalitu viac peňazí, lebo vie, že podá vyšší výkon.

Často zdôrazňujete, že vaše výrobky z oblasti chémie sú ekologické. Ako sa vám to podarilo dosiahnuť a ako sa vaša spoločnosť stará o ochranu životného prostredia?

B. Benko: V súčasnom trende chcú mať ľudia všetko ekologické, no pri chémii je to dosť náročné. Musí sa urobiť kompromis medzi ekologickými požiadavkami a vlastnosťami, ktoré má výrobok spĺňať. Naši výskumníci to pri dizajne výrobku zohľadňujú, pričom sa pri výrobe dbá aj na minimálny odpad, znižovanie emisií a úsporu energií. Prirodzene, snažíme sa byť ekologickí aj pri samotnej aplikácii výrobku.

Vašou obchodnou prioritou je Slovensko. Ako vnímate jeho súčasný stav? Má ešte slovenský trh potenciál ďalšej absorpcie?

B. Benko: Všetko nasvedčuje tomu, že stavebníctvo bude na Slovensku rásť. Možno, že to už nebude v takých strmých číslach ako doteraz, keď to ťahali investície do automobilového priemyslu, ale nárast bude aj naďalej. Napokon, naše možnosti dokumentuje aj porovnateľná krajina, akou je susedné Rakúsko. Máme ešte čo robiť, aby sme ju dohnali, a pred produktmi stavebnej chémie sa tak vynára obrovský priestor. Je tiež možné, že sa to u nás bude preklápať v prospech rekonštrukcií stavieb. Uvidíme, v každom prípade chceme byť na takýto vývoj pripravení.

M. Beľan: Sika sa snaží oslovovať globálnych zákazníkov vytvárajúcich veľké predajné siete. V našich sedemdesiatich pobočkách po celom svete sa snažíme zjednocovať produktové portfólio spoločnosti Sika. Zjednocovanie portfólia, výmena skúseností a prístup k veľkým zákazníkom – to všetko sú ekonomické dôvody našich aktivít.

Ako vyzerá systém vášho predaja? Uskutočňuje sa prostredníctvom obchodov so stavebninami a stavebných spoločností alebo máte aj vlastnú maloobchodnú sieť?

 M. Beľan: Snažíme sa ísť obidvomi spôsobmi, pretože niektoré naše výrobky si vyžadujú lokálny servis a špecializovanú pozornosť s vysokým know-how. A to im dávame priamo, pretože takéto produkty nie je možné predávať prostredníctvom sietí predajní. Samozrejme, snažíme sa byť čo najbližšie k zákazníkovi. A preto je našou úlohou vybudovať silnú celoslovenskú štruktúru predajní, ktoré budú schopné ponúkať naše produkty a podávať k nim dostatočné technické poradenstvo.

Vidíte nejaké výrazné prekážky na slovenskom stavebnom trhu?

B. Benko: Nazdávam sa, že problémov je čoraz menej. Zlepšuje sa to aj v oblasti legislatívy a vstup do Európskej únie pomohol aj predaju. Produkty testované a označené značkou CE sa dajú u nás predávať a nemusia prechádzať systémom certifikácie. Trochu však narážame na konzervatívnosť v myslení ľudí. Zákazník inklinuje k osvedčenému spôsobu aplikácie. Žiaľ, často nepočúva argumenty, ako sa dá jeho práca zefektívniť, ako dosiahnuť lepšiu kvalitu, menej reklamácií a v konečnom dôsledku aj menšie náklady. Odstrániť túto prekážku je teda našou dlhodobou úlohou. Ľudia si musia uvedomiť, že bez využívania nových, progresívnych metód nebudeme postupovať rázne dopredu.

Vaša firma sa intenzívne zaoberá aj ochranou hmotného kultúrneho dedičstva. Akú starostlivosť budete venovať tejto oblasti v budúcnosti?

B. Benko: Snažíme sa presadzovať na trh technológie, ktoré by sa pamiatkarom mohli pomôcť. Je to náročný segment, pretože financií na ochranu pamiatok nie je veľa. Navyše, často sa tam využívajú aj iné technológie. Na naše výrobky sme upozorňovali  aj napríklad prostredníctvom prednášok pre Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene.

Do akej miery je pre vás dôležitá spolupráca s architektmi a dizajnérmi?

A. Šišolák: Architekti a projektanti sú pre nás veľmi dôležití. Zmena technológií, o ktorú často v stavebnej chémii ide, sa začína už pri projektovaní stavieb. Niektoré naše produkty na opravy a rekonštrukciu budov, umožňujú doslova revolučné zmeny v stavebných technológiách. Preto sa snažíme zásobovať týchto ľudí informáciami a byť im nablízku, ak potrebujú odbornú radu.

Ako vyzerá ďalší vývoj vašej spoločnosti? Čo všetko robí Sika preto, aby sa stále zdokonaľovala?

B. Benko: Chceme dosiahnuť, aby špecializované produkty a nové technológie boli prístupné čo najširšiemu spektru zákazníkov a používali sa na každej stavbe.

Ľudo Petránsky
Foto: Sika Slovensko, spol. s r. o.