Profil spoločnosti Izomat, a. s.
Galéria(5)

Profil spoločnosti Izomat, a. s.

Izomat, akciová spoločnosť, bola založená 7. apríla 1995 a zapísaná do obchodného registra 1. mája 1995. Sídlo spoločnosti je v Novej Bani. História spoločnosti však siaha až do roku 1907, keď Ján Gopfert začal budovať závod na výrobu úžitkového a obalového skla. Na základe tejto skutočnosti spoločnosť oslávi v roku 2007 storočné výročie svojho založenia. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú výroba a predaj výrobkov z minerálnej – čadičovej vlny. Treba upozorniť, že prvé izolačné materiály na báze čadičovej vlny sa začali vyrábať už v roku 1953. Od roku 1999 je Izomat, a. s., Nová Baňa súčasťou skupiny Radex Heraklith International AG, Rakúsko a Thermo d. d. Škofja Loka, Slovinsko. Na otázky nám odpovedali Jozef Pisoň, predseda predstavenstva, Ing. Tivadar Németh, technický riaditeľ, a Ing. Ľubomír Lindák, obchodný riaditeľ.


Čo všetko zahŕňa vaša pozícia predsedu predstavenstva?

Mojou úlohou je vykonávať funkciu štatutára spoločnosti a koordinátora činnosti predstavenstva spoločnosti. V oblasti operačného riadenia som zodpovedný za personalistiku, motivačné systémy, právne činnosti a systém riadenia kvality. Ďalšou mojou úlohou je zabezpečiť podporné činnosti spoločnosti a najmä koordinačné činnosti všetkých úsekov.

Aká je filozofia spoločnosti a aké sú jej ciele? Aké sú kontúry základnej koncepcie Izomatu?

Naša filozofia sa v súlade s cieľmi koncernu orientuje na kvalitu výroby a služieb zákazníkom. Snaha o naplnenie týchto cieľov nám pomáha udržiavať a zlepšovať konkurenčnú pozíciu na našich domácich trhoch. A to je aj súčasťou koncepcie Izomatu.

Úspechy v minulosti sú príjemným zavŕšením úsilia našich pracovníkov na všetkých úsekoch. Ale v budúcnosti nás čaká množstvo náročných úloh. Naša materská spoločnosť sa totiž systematicky reštrukturalizuje. V predošlých mesiacoch sa uskutočnili pomerne závažné zmeny, ktoré pravdepodobne ovplyvnia aj budúcnosť Izomatu.

O aké konkrétne zmeny ide?

Cieľom reštrukturalizácie je koncentrácia jednotlivých súčastí koncernu do štrukturálne jednotného bloku. Tento proces sa v súčasnosti završuje. Súvisí to s dlhodobými zámermi skupiny RHI: osamostatniť dcérsky koncern Heraklith.

Ovplyvnili tieto zmeny aj výrobu?

Výroba ide ďalej a v tomto období je to naozaj silný stabilizačný prvok. Je potešujúce, že náš sortiment je stále žiadaný a naša výroba láme rekordy bez nepriaznivého vplyvu na kvalitu.

Vyrábate nepretržite?

Áno, robíme nepretržite. Technológia kupolovej taviacej pece a linka, z ktorej vychádzajú izolačné koberce alebo hotové izolačné dosky, nemôže zastať. Bolo by to neefektívne.

Vstupom Slovenska do EÚ sa začali formovať nové smernice, normy, certifikáty. Ako prebieha adaptácia a harmonizácia s EÚ v Izomate?

Predať naše výrobky do „starých“ krajín EÚ bez príslušných certifikátov je takmer nemožné. Platí to však aj pre jej nových členov vrátane Slovenska. Preto našu vývojovú a výrobnú činnosť sprevádza intenzívna spolupráca s autorizovanými skúšobňami a certifikačnými pracoviskami, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenia pre krajiny, do ktorých naše výroky predávame. Veľký podiel našej výroby smeruje aj do Ruska a bývalých krajín sovietskeho bloku. Tieto trhy sú v niektorých prípadoch v oblasti certifikácie ešte náročnejšie.

Rusko je obrovský a veľmi zaujímavý trh pre západnú Európu. Je to pre vás výhoda, že ste sa už v minulosti vydali touto východnou cestou?

Bolo skutočne dobré a prezieravé, že sa vedenie v minulosti nezľaklo ruského trhu. Dnešok potvrdil správnosť toho rozhodnutia. V rámci skupiny Heraklith sme naozaj tí, ktorí otvorili bránu pre východné trhy a otvárajú ju naďalej.

Ukázalo sa, že výber obchodných partnerov sa v Rusku robil natoľko prezieravo, že sme napríklad v platobnej disciplíne v zásade nemali väčšie problémy. Bez platieb za tovar sa firma jednoducho nemôže slušne rozvíjať. V tomto smere sme stavili na správnych obchodných partnerov. Pozitívnou skúsenosťou bolo poznanie, že aj obchodní partneri na Východe sú nároční a žiadajú kvalitné výrobky. Bolo teda správne, že sme ich nepodcenili a presvedčili našou kvalitou.


Vráťme sa na Slovensko. Zdá sa, že vaša pozícia je neotrasiteľná…

Myslieť si, že naša pozícia je neotrasiteľná, bolo by krátkozraké. Slovensko patrí ku krajinám, v ktorých sa vďaka nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva uprednostňujú lacnejšie izolačné materiály. Sme však presvedčení, že oživenie hospodárstva umožní stavebným investorom vo väčšej miere používať izolačné materiály bez kompromisov. Naše výrobky medzi ne určite patria.

Ak by sme teda hodnotili celý trh tepelnoizolačných materiálov na Slovensku, náš podiel určite nie je väčšinový. Ale ak by sme brali do úvahy len anorganické izolačné materiály, ako sú minerálna a sklená vlna, tam na slovenskom trhu dominujeme. Je to v podstate logické, lebo sme jediným výrobcom tohto druhu izolačného materiálu na Slovensku.

Nachádzate sa na strednom Slovensku, ktoré je pod tlakom vysokej miery nezamestnanosti. Vy ste tou hybnou silou, ktorá sa snaží zvyšovať zamestnanosť. Ako to bude v budúcnosti?

Izomat je naozaj dominantným zamestnávateľom regiónu, nielen samotnej Novej Bane. Výhody veľkého zamestnávateľa sa prenášajú aj do spolupráce s regionálnymi zástupcami či už v meste, alebo v širšom regióne. Samozrejme, naším cieľom nie je byť hlavným zamestnávateľom regiónu, ale efektívne využiť kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá je v regióne k dispozícii. Ale aj naopak, zvyšovaním kvalifikácie našich pracovníkov prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne regiónu. Izomat mal aj vďaka schopnostiam a angažovanosti svojich pracovníkov to šťastie, že vďaka neustálemu zvyšovaniu výroby nemusel pristúpiť k hromadnej redukcii pracovných miest. Som presvedčený, že to bude platiť aj v budúcnosti.

Koľko máte zamestnancov?

V súčasnosti máme 440 kmeňových zamestnancov, ale zamestnávame aj sezónnych pracovníkov. Nepriamo, mimopodnikovými kooperáciami, zamestnávame ďalšie desiatky pracovníkov, nehovoriac o tom, že tisíce ľudí prepravujú a odborne inštalujú náš materiál, čo už je skôr naša nepriama zásluha.

Ako člen topmanažmentu spoločnosti musíte byť aj dobrým psychológom pri výbere svojich pracovníkov. Musíte odhadnúť ich kreatívny potenciál a ich prínos pre firmu. Nie vždy sa to však podarí. Akým spôsobom sa rozhodujete?

Nemám univerzálne pravidlo. V mojej riadiacej praxi som uskutočnil stovky personálnych výberových pohovorov na rôzne pozície. Keď si spätne premietnem prehľad tých ľudí, ktorí boli vo výberovom konaní vybratí a zostali vo firme, nemôžem povedať, že by som bol dobrým psychológom. Kľúčom k spokojnosti z výberu sú samotné výsledky práce prijatého pracovníka. Tu však existuje akýsi paradox zamknutia – nikdy nevieme, či ten druhý, ktorý nebol vybratý, nebol by lepší.

Jedným z mojich hlavných cieľov je vybrať tých najlepších a správne ich motivovať. Najmä pri výbere na vyššie pozície sa riadim skúsenosťou, že nie firmy si vyberajú ľudí, ale, naopak, ľudia si vyberajú firmy. Práve cez túto filozofiu sa človek stáva lepším psychológom, získava predpoklad užitočne spojiť nároky spoločnosti na budúceho pracovníka s potenciálom tých, ktorí sa do výberu prihlásili.

Myslíte si, že človek, ktorého hľadáte na vyššiu pozíciu, musí prejsť aj nižšími úrovňami riadenia a poznatkov o fungovaní spoločnosti alebo môže prísť aj zvonka?

V posledných rokoch sa do vyšších pozícií v našej spoločnosti vyberali prevažne ľudia zvonka. Existuje tak istá nerovnováha medzi vnútornými zdrojmi a vnútornými potrebami. Mojou úlohou bude, aby sa táto nerovnováha viac naklonila na stranu vnútorného potenciálu, lebo som presvedčený, že ten v Izomate existuje. Ale fakt je, že aj za môjho vyše polročného pôsobenia som mal možnosť vybrať pracovníka do dôležitej pozície a padlo aj rozhodnutie pre externého.

Ako sa za toto pomerne nedlhé obdobie napĺňajú vaše predsavzatia, s ktorými ste sem prichádzali?

Doterajšie skúsenosti ma držia pri optimizme. Snažím sa presadzovať filozofiu radosti z práce. Táto emócia je podľa mňa najsilnejšou motiváciou pre všetkých ľudí vrátane mňa. Za tým sa, samozrejme, skrýva obrovské množstvo práce.

Čím sa riadite pri rozhodovaní? Ste skôr racionálnejší alebo emocionálny typ?

Sociálne procesy nie sú nalinajkované. Využitie jednej alebo druhej stránky závisí od situácie. Snažím sa byť racionálny, ale jednotlivé situácie ma dokážu dostať aj do emotívnej polohy. Myslím si, že ak človek nie je schopný nechať voľne plynúť emócie, nie je presvedčivý a dôveryhodný. Preto je asi najlepšia rovnováha rozumu a citu.

Nazdávate sa, že vy ste si už svojich podriadených získali?

Na základe svojich skúseností môžem povedať, že trvá rok až dva, kým sa väčšina pracovníkov presvedčí o tom, že som správny vedúci, a nadobudnú ku mne dôveru. Tento čas sa nedá urýchliť a robiť veľké gestá by bolo krátkozraké. Stále sa snažím presvedčiť ostatných, že prijímam spravodlivé rozhodnutia, v rámci koordinačných možností smerujem svojich kolegov k tomu, čo má zmysel a prináša spoločnosti pozitívne výsledky. Dúfam, že to čoskoro prinesie svoje ovocie.

Vaše kompetencie sú najmä pri rozhodovaní. Ako veľmi musíte pri ňom robiť kompromisy?

Ak ide o spravodlivosť, vtedy kompromisy nerobím. Snažím sa byť maximálne spravodlivý a pritom neubližovať. Človek v mojej pozícii má moc, ktorá sa dá aj zneužiť. Zneužitiu zverenej moci sa snažím vyhnúť tým, že moje rozhodnutia konzultujem so spolupracovníkmi. Na všetkých úrovniach riadenia presadzujem rovnováhu zodpovednosti a právomocí. Viac si cením prirodzene získanú autoritu, ktorá pomáha pozitívne motivovať, ako zhora danú moc, ktorá pri neprimeranom zaobchádzaní skôr demotivuje. Kompromisy však musím robiť pomerne často. Majú však skôr diplomatický charakter – vyhladzujem nimi rozličnosť názorov. Kompromisy nerobím ani v otázke kvality našich výrobkov a služieb v prospech našich zákazníkov.

Modernizácia výroby

Plán rozpočtu na budúci rok je v súčasnosti v štádiu prípravy, ale podľa technického riaditeľa Ing. Tivadára Németha bude obsahovať významnú časť venovanú investíciám. „Vo finančných objemoch a v rozsahu investícií je plán investícií na budúci rok porovnateľný s tohtoročným plánom. V roku 2005 sa investovalo do techniky automatizácie a modernizácie liniek, zastaraných zariadení, „úzkych miest“ na linkách, ako aj do oblasti rozširovania plôch a stavebných úprav,“ hovorí Tivadar Németh. „Dôvodom je optimalizácia procesov, rozširovanie skladových plôch v dôsledku zvyšovania výrobných kapacít liniek. Nezabúdame ani na investície do druhovýroby. V prípade druhovýroby ide o produkty, ktoré sa formátujú a upravujú kašírovaním a lepením rozličných tkanín a fólií na polovýrobky z Nobasilu. Modernizujeme aj agroprodukty, ktoré sú určené na hydroponické pestovanie rastlín.

Na otázku, či v modernizácii uvažujú aj o vývoji nového výrobku, technický riaditeľ odpovedá, že podstata inovácie produktov spočíva najmä v inovácii zloženia vlákna, rozmerov a balenia, aby sa zákazníkom uľahčila manipulácia s výrobkami.

„Samozrejme, máme zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000 v odbore výroba a predaj tepelno-, zvukovo- a protipožiarnoizolačných materiálov na báze minerálnej vlny,“ pokračuje technický riaditeľ Izomatu. „V rámci kontroly procesu robíme v našom laboratóriu niektoré merania. Časť meraní sa zabezpečuje aj externe – dodávateľským spôsobom. V oblasti vývoja, prípravy výroby, riadenia a kontroly kvality úzko spolupracujeme so spoločnosťami v rámci skupiny Heraklith a Termo.“

Ekológia nie je na chvoste

Súčasťou investícií je aj oblasť ekológie, do ktorej v Izomate v roku 2005 investovali približne 20 miliónov korún. Snahou spoločnosti je zabezpečiť dosahované limity emisií stanovených legislatívou a zákonmi platnými u nás a v krajinách EÚ. Dlhodobým cieľom v odpadovom hospodárstve závodu je minimalizácia produkovaných odpadov. Tento stav sa dosahuje spracovaním určitého podielu odpadu, ktorý vzniká pri výrobe minerálnej vlny. Dlhodobým cieľom je „nulový odpad“.

A ako je Izomat pripravený na mohutnú vlnu zatepľovania? „Do funkcie technického riaditeľa spoločnosti Izomat, a. s., som nastúpil pred pol rokom. Napriek tomu, že tu pôsobím relatívne krátko, som v tomto smere optimista. Máme dobrých odborníkov na všetkých úrovniach procesu. Sme jediným výrobcom izolácií na báze minerálnej vlny na Slovensku. Zároveň sme lídrom v predaji materiálov na zatepľovanie vyrábaných na báze minerálnej vlny na slovenskom trhu. Ciele do budúcnosti a vývoj za posledné roky poukazuje na silnú dynamiku nárastu produkcie a zároveň neustále sa zvyšujúci dopyt po našich výrobkoch. A to je pre nás veľká výzva. V prípade celej škály produktov slúžiacich ako materiál určený na zatepľovanie nie sme najlacnejší. Ale jedným z našich hlavných cieľov je predávať kvalitu. Kvalita našich produktov je daná spracovávanou základnou surovinou, ktorou je čadič. Ale ovplyvňujú ju zručnosť a skúsenosti všetkých našich pracovníkov.

Zákazník si vyberá výrobok, ale aj dodávateľa. Kvalita vo veľkej miere odzrkadľuje jeho spokojnosť, prípadne nespokojnosť. Ako som uviedol, medziročný nárast produkcie za ostatné roky poukazuje na dobrú kvalitu a záujem o naše výrobky. Preto verím, že sme dobre pripravení zvládnuť aj budúcu vlnu zatepľovania v požadovanom množstve a kvalite.“

Obchodná stratégia

V obchodnej stratégii sa Izomat aj v budúcnosti sústredí na blízke trhy. Dôvodom sú prepravné náklady, ale aj hľadisko historických a regionálnych prepojení. „To znamená, že kľúčovou oblasťou je celkom prirodzene Slovensko, kde zastávame vedúce postavenie,“ hovorí obchodný riaditeľ Ing. Ľubomír Lindák a zároveň zdôrazňuje, že cieľom spoločnosti v budúcom období bude toto postavenie stále zlepšovať. Samozrejme, sme si vedomí, že trh má isté limity. Zároveň tu máme konkurenciu, ktorá nespí, a tak neustále musíme reagovať na nové požiadavky.“

Aj Ľubomír Lindák potvrdzuje pripomienku technického riaditeľa, že so vstupom do Európskej únie vzniklo pre slovenské firmy veľké množstvo právnych úprav. Tie však poskytujú väčší priestor najmä pri podpore zatepľovania a pri úspore energií. Je len logické, že tieto fakty hrajú spoločnosti Izomat do karát.

Druhou prioritou je český trh, na ktorom všetky aktivity zabezpečuje dcérska spoločnosť Nobasil CZ. Napriek tomu, že český trh vykazuje do budúceho obdobia zhruba šesťpercentný pokles v celkových prostriedkoch preinvestovaných do stavebníctva, Izomat predpokladá mierny nárast. Prečo? „Náš podiel v Čechách je veľmi malý a my môžeme logicky získavať len na trhoch, kde sme slabší,“ odpovedá Ľubomír Lindák. „Takže z výsledkov na tomto trhu prevláda naša spokojnosť.“

Možno je to trochu prekvapujúce, ale tretím významným odbytiskom je Rumunsko. Svoju úlohu tu zohrávajú predovšetkým nedostatok minerálnej vlny a vysoký dopyt po nej. Dôležitá je aj rozloha krajiny s výraznými teplotnými rozdielmi. Výhodou minerálnej vlny totiž je, že izoluje nielen proti chladu, ale aj proti teplu.
Historicky významnou oblasťou je aj Rusko, ale nevýhodou je prepravná vzdialenosť. Tá generuje pomerne výrazné zvýšenie cien pre konečného klienta, a preto sa výrobky Izomatu ťažko porovnávajú s konkurenciou, ktorá vyrába priamo v Rusku. Ľubomír Lindák sa domnieva, že hoci je Moskva jedným z kľúčových odbytísk, z hľadiska výslednej ceny výrobkov to nebude pravdepodobne dlhodobo udržateľný stav.

Ľudovít Petránsky, Zuzana Struhárová
FOTO: Izomat, Zuzana Struhárová