Prestavbu križovatky v Snine realizovala firma Skanska BS

Motoristi prechádzajúci križovatkou v centre Sniny už využívajú nový kruhový objazd. Úsek, známy častými dopravnými nehodami a situovaný na dôležitom dopravnom ťahu v smere na Ukrajinu, prešiel totiž rozsiahlou rekonštrukciou. Vybudovaním nového kruhového objazdu sa centrum Sniny stáva bezpečnejším.

Prestavbu križovatky s nákladmi 34 miliónov Sk uskutočnila a. s. Skanska BS z Prievidze. Projekt realizovala počas jedného roka. Investorom bola Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice.

Špecialistka vonkajších vzťahov skupiny Skanska v SR Magdaléna Dobišová uviedla, že križovatka sa nachádza na ceste 1. triedy, ktorá je dopravnou tepnou vnútroštátnej i medzinárodnej dopravy v pohraničnej oblasti východného Slovenska. „Prestavba priesečnej na okružnú križovatku zabezpečí bezpečnú a plynulú dopravu v tejto vyťaženej lokalite. Okrem toho úpravy vytvorili priestor pre rozsiahlejšiu výsadbu novej zelene, čo určite prispeje aj k skrášleniu tejto časti mesta,“ doplnil stavbyvedúci Dušan Todák zo spoločnosti Skanska BS.

Rekonštrukcia križovatky prebiehala v niekoľkých etapách s dočasným obmedzením, nie však zastavením dopravy. Súčasťou stavebných prác bolo aj dopravné napojenie všetkých okolitých komunikácií, výstavba parkovísk a nových chodníkov. Vybudovala sa nová dažďová kanalizácia, potrebné bolo aj zabezpečiť preložku plynovodu, káblov vysokého a nízkeho napätia, telefónnych káblov, miestneho rozhlasu a nové verejné osvetlenie. Pre chodcov boli postavené nové chodníky a vyznačené priechody.

Zdroj: TASR