mestsky parter spolocna obyvacka alebo pivnica
Galéria(8)

Mestský parter – spoločná obývačka alebo pivnica

Mestský parter by sa dal chápať ako priestor, ktorý napríklad pri chôdzi po ulici vnímame bežným uhlom pohľadu. Pri bližšom vizuálnom kontakte obsiahneme maximálne prvé poschodie budov, hoci mnohí nevzhliadnu ani len do úrovne vlastných očí. Parter, to je taká verejná spoločenská miestnosť, v centrách miest a mestečiek až takmer spoločná obývačka a niekde veru menej než pivnica.

mg 0170tt big image
mg 6061 big image
mg 9089tn big image
mg 8901ba big image
mg 3142ba big image
mg 2225 big image
mestsky parter spolocna obyvacka alebo pivnica 5825 big image
Typický príklad príjemného využitia parteru v lete sú letné terasy kaviarní a reštaurácií. Už koncom jari majitelia vysunú svoje „šuplíky“ a podľa svojich finančných možností plochu zariadia. Letné terasy (tento záber je z Piešťan) sú oživujúcim a zobytňujúcim prvkom, pokiaľ neprekročia svojím vysunutím únosnú mieru. Sú bonusom, ak nerobia z chodcov slalomárov a nenachystajú pre prípadný zásah požiarnikov prekážkovú dráhu v podobe sofistikovaných drevených konštrukcií.
 

Bratislavské Hlavné námestie netreba zvlášť predstavovať. Obnova koncom minulého storočia rešpektovala jeho niekdajšiu trhovú funkciu a prvky mestského parčíka boli spolu so vzrastlou zeleňou odstránené. Snaha o zelené oživenie parteru zo strany radných aj tak pretrváva, rovnako ako túžba turistov po milosrdnom kúsku tieňa. Mobilná zeleň v kontajneroch je len chabým pokusom o riešenie a umiestniť lavičky okolo maxikvetináčov tiež nepokladám za veľmi šťastný nápad.


Novovybudovaná a chválospevmi opradená Eurovea stále ukazuje, že jej urbanistické začlenenie do priestoru a funkčné využitie parteru mali na starosti odborníci. Nábrežná promenáda má všetko, čo potrebuje na prežitie, a aj stromy majú perspektívu starať sa o niekoľko rokov o pravidelný prísun osvieženia kyslíkom a meniacou sa farebnosťou. Nedá sa inak, je to výhra mesiaca.
 

S prvými nákupnými centrami na Slovensku aj mestský parter dostal novú kategóriu v podobe nákupných galérií. Že aj tento priestor sa dá odbaviť veľmi stroho, ukazuje záber vľavo.

Fotografia vpravo ponúka ilustráciu premysleného dizajnu, ktorého marketingové stratégie sú jasne čitateľné, ale o to atraktívnejšie možnosti pasantom ponúka. Baldachýn pod stropom má nielen tieniacu funkciu, ale priestor navyše zútulňuje. Otáznou ostáva len prítomnosť sklopeného slnečníka. Tí vnímavejší sa aspoň pobavia.


Príklad z bočnej uličky v Trenčíne nepatrí medzi skvosty architektonického dizajnu. Svojskému riešeniu exteriérového posedenia sa však nedá uprieť vtip v podobe nerovnakých nôh lavičky a malebnosť celého výjavu. Až mám podozrenie, že je to len štylizácia pre akvarel.
 

Aj frekventovaná zastávka na bratislavskej Patrónke môže poslúžiť ako príklad využitia parteru. Potenciál miesta, kde sa denne premelú tisícky obyvateľov aj návštevníkov mesta, využívajú najmä stánky rýchleho občerstvenia. Ich dizajn v štýle každý pes iná ves je len dôkazom nesystematického a náhodného riešenia priestoru, o využití rôznych zákutí amorfnej betónovej hmoty ani nehovoriac. Posledným klincom, ktorý dokazuje, že nikomu, ani miestnej samospráve, dopravnému podniku a dokonca ani cestujúcim, na prostredí nezáleží, sú improvizované koše na odpadky. Nápad geniálny, úroveň žiadna. Smutná prehra mesiaca.
 
Mária Nováková
Foto: Dano Veselský

lánok bol uverejnený v časopise ASB.