Nové číslo ASB

Majú súťaže v našom prostredí budúcnosť? Nové číslo ASB má odpoveď

Architektonické súťaže a šport. Možno sa vám zdá, že spoločné nemajú takmer nič. No pri každej hre či súťaži musíte rozmýšľať, ako čo najefektívnejšie a najpresnejšie dosiahnuť víťazstvo.

Kreatívne hru vytvoriť, spoľahnúť sa na spoluhráčov (prípadne „iba seba“), spoľahnúť sa na kvalitu procesu organizácie, férovosť usporiadateľa, jeho kredibilitu a poznať aj „taktiky nepriateľa“. Ako pri každej súťaži, a je jedno, či športovej, architektonickej, urbanistickej, alebo inej z nášho záberu, ktorá je overená, neoverená, anonymná, neanonymná, súkromná, vyzvaná, prípadne vytvorená prostredníctvom verejného obstarávania, je na mieste správať sa slušne a hrať podľa pravidiel.

V minulosti bol problém, že súťažných návrhov bolo málo (v roku 2015 ich SKA overila len 3!), dala sa preto len veľmi ťažko robiť reflexia ich fungovania. Za posledných pár rokov Slovenská komora architektov už prekročila 100 súťaží. Iba za rok 2022 mali na Slovensku 33 overených súťaží a k tomuto dňu a roku, v máji 2023, už prebieha ďalších 15 súťaží. Môže tak priniesť rok 2023 ďalší nárast obstarávania projektov stavieb formou vyhlasovania súťaží?

Objednať nové číslo ASB

Je proces obstarávania prostredníctvom súťaže návrhov v zásade najlepší proces získania návrhu stavebnej, krajinárskej investície alebo územného plánu, a to nielen z dôvodu kvality výsledku? Je cesta overenou súťažou SKA bezpečný a transparentný proces, ktorý je v konečnom výsledku aj finančne efektívny?

Pri príprave tohto čísla sme sa pýtali aj na to, či je naozaj pravdou, že každý, kto sa dostane do kontaktu so súťažou, či na strane verejnej správy, alebo súkromného investora, pochopí jej výhody? Čo je vlastne najťažšie na samotnej súťaži? Presvedčiť ľudí, aby vyšli z komfortnej zóny obchodných súťaží práve smerom ich overovania alebo súťažiť na cenu?

Súťaž nie je strašiak. Naopak, je to nástroj, ako si môže mesto, obec, súkromný investor vybrať z viacerých návrhov, na základe kvalitnej poroty a návrhov vybrať taký, ktorý vnesie do priestoru vysokú kvalitu a inšpiruje nás, z ktorej výsledkov si všetci odnesieme ponaučenie, ako rozmýšľať nad výstavbou lepšie, inak, predovšetkým v kontexte vytvárania kvalitného mesta a života v ňom.

PS: Myslím si, že riešiť výstavbu FNsP Bratislava – Rázsochy bez riadnej súťaže je obrovské zlyhanie. Ako sa to robí správne? Odporúčam pozrieť si napríklad celý proces súťaže na novú univerzitnú nemocnicu v Martine. Nájdite 10 rozdielov.