Líder vo výstavbe tunelov na Slovensku získal nové kontrakty v zahraničí

Spoločnosť Tubau založila nové dcérske spoločnosti, rovnako ako v minulosti bolo impulzom získanie nových kontraktov.  Po Nemecku, Škótsku, Českej republike, Bulharsku a Grónsku tak pribudli pobočky vo Fínsku a v Albánsku. Stratégiou spoločnosti je dlhodobé pôsobenie v týchto krajinách.

Ring Rail Line (po fínsky Kehärata) je jednou z najvýznamnejších železničných stavieb vo Fínsku. Vybudovanie novej 18 km dlhej železničnej trate medzi mestami VANTAANSKOSKI a TIKKURILA zlepší dopravu medzi rezidenčnými a priemyselnými časťami v regióne Helsínk. Špecifikom tejto stavby je, že jej tunelová časť prechádza pod medzinárodným letiskom Helsinki-Vanta. Projekt financuje Fínska republika sumou 440 mil. eur, mesto Vantaa prispelo 186 mil. eur a Európska únia ho podporila čiastkou 17,8 mil. eur.

TUBAU sa bude na projekte podieľať razením tunelovej časti stanice spolu s fínskou spoločnosťou. Dĺžka razených tunelových častí je 3,6 km a profil 54,6 m2.  Slovenskí zamestnanci spoločnosti TUBAU FINLAND zabezpečia hĺbiace, injektážne a drenážne práce na budovaní primárnej výstuže. Práca vo Fínsku umožní zamestnancom využívať  výhody fínskeho sociálneho systému.

Okrem  železničnej trate sa TUBAU  vo Fínsku uchádza o ďalšiu významnú stavbu s názvom LÄNSINMETRA. Tento najväčší fínsky projekt v oblasti  infraštruktúry bude pozostávať zo siedmich nových staníc a dvoch paralelných tunelov dlhých 14 kilometrov.

Spoločný podnik TUBAU Albania (podiel TUBAU je 60%) bol založený v spolupráci so slovenským a lokálnym partnerom s cieľom zrealizovať kontrakt na výstavbu dvoch tunelov na úseku Tirana – Elbasan v hodnote 180 mil. eur. TUBAU zabezpečí potrebné technologické zariadenia  a vysoko kvalifikovaný personál, ktorým lokálny trh nedisponuje.

Najmodernejšie merania dát na overovanie geologických podmienok už počas samotného vŕtania zabezpečí spoločnosť TUBAU špičkovým vrtným vozom TAMROCK DATA TITAN 316XL s dátovým systémom vŕtania s tromi ramenami lafiet. Tento vrtný voz spoločnosť nasadí  na domácej stavbe počas razenia prístupovej štôlne a železničného tunela Turecký vrch. Inovácia spojená s týmto technickým zariadením umožní včasné predvídanie a eliminovanie geologických porúch a obmedzí riziko  deformácií projektovanej  primárnej výstuže tunela na minimum. Nový typ TAMROCK DATA TITAN s  vŕtaním a navigáciou, resp. vŕtaním podľa vrtných schém, umožňuje maximálnu presnosť s dosiahnutím naprojektovaného teoretického profilu tunela. Spoločnosť TUBAU, a.s. bude prvou na Slovensku, ktorá použije tento typ vrtného zariadenia  s tromi lafetami  na práce pri výstavbe tunelov.

Zdroj: TUBAU, a. s.