Juraj Závodný: Rozhodujúci je zážitok z výsledku
Galéria(14)

Juraj Závodný: Rozhodujúci je zážitok z výsledku

Rodinné domy, obytné súbory, administratívne stavby, interiéry – v charakteristickom štýle, ktorý vychádza z modernistickej tradície čistej tvarovosti a zrozumiteľnej, ale najmä funkčnej prevádzky. A na strane druhej – nábytok ako malá architektúra, dizajn ako objavná hra s technickým vtipom a konštrukčným nápadom. Architekt alebo dizajnér? Hľadať odpovede je zbytočné, pretože v tvorbe Juraja Závodného sa obidve disciplíny stretávajú vo vzácne vyrovnanom pomere. Je to povestné stieranie hraníc, ale aj chápanie celku ako harmonickej skladby detailov a detailu zase ako súčasti neznesiteľne ľahkej šachovej partie zvanej život.


Štúdium a brat Ľubo

Príklon k umeniu sa prejavil už snahou ísť na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Ambícia však bola pri prijímacích pohovoroch zamietnutá a na rad prišla Fakulta architektúry. Dvere na štúdium techniky sa otvorili a Juraj Závodný nasledoval svojho o rok staršieho brata Ľuba.

Obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava„Samozrejme, bola to určitá výhoda, lebo som videl o rok dopredu, ale lepšiu štartovaciu pozíciu predsa len mali niektorí moji spolužiaci, ktorí boli deťmi známych architektov,“ spomína Juraj Závodný. Prípadný náskok spolužiakov bol však čoskoro zmazaný a talent sa presadil bezproblémovým štúdiom. Meno Závodný má v architektonickej obci cveng, ale aj Juraj si uvedomuje, že spájanie obidvoch výrazných individualít bude už asi navždy fungovať. „Vždy si nás budú mýliť a porovnávať, toho sa už asi nezbavíme,“ hovorí architekt. „Domnievam sa však, že Ľubo je technickejší typ, ja predsa len viac výtvarný. Samozrejme, že sa navzájom sledujeme a pri stretnutiach aj občas niečo prekonzultujeme, ale nie je to sústavné.“ Hoci obidvaja aj v minulosti pôsobili v odlišných ateliéroch, pracovne sa stretli v druhej polovici 90. rokov pri dvoch bratislavských realizáciách: pri obytnom dome Nad Lúčkami a administratívnej budove na Trnavskej ulici.

Výtvarnejší rukopis?
Juraj Závodný už naznačil svoj príklon k výtvarnejšiemu architektonickému rukopisu, ktorý sa odvíja od jeho dizajnérskeho cítenia. Je to aj ohlas na niekdajšie pôsobenie v ateliéri Free A.R.T., v ktorom boli aj Jozef Ondriáš, Ivan Sadovský, Dušan Fischer a Milan Heger. „Snažím sa architektúru zdobiť a zámerne ju posúvam do farebnejšej polohy, čomu zodpovedajú aj výrazové prostriedky,“ hovorí architekt. Prirodzene, výsledkom zdobenia nie sú romantické balustrády a organicky poprehýbané strechy. Pravé uhly, transparentné plochy a čisté línie sú však v jeho prípade zmäkčované až maliarskym rozmerom, v ktorom nechýba znalosť materiálu a suverénne komponovanie hmôt. Spomenutý Free A.R.T. z prelomu 80. a 90. rokov bol zároveň obdobím, keď si Juraj Závodný vytváral imidž s nezameniteľným rukopisom. Keďže v tom období veľké stavby boli výsadou zaslúžilých architektov, mladým zostali interiéry. „Robili sme ich cez Fond výtvarných umení, no s vtedajším sortimentom nábytku sa nedalo nič invenčné vymyslieť,“ spomína Závodný. „Preto bola každá naša vec atyp, ktorý sme museli aj zrealizovať. A to bolo v tej dobe dosť náročné. Navštevovaním dielní rôznych profesií som však vnikol do praktickej polohy môjho fachu a zistil som, že čo sa zdá spočiatku neriešiteľné, neskôr ide. Treba iba chcieť.“

Výber z dizajnérskych objektov Juraja Závodného

Interiérová tvorba
Kto pozná architektonické práce Juraja Závodného, toho neprekvapí samozrejmá ľahkosť, s akou vzniká a akú vyžaruje jeho interiérová tvorba. Ako píše Xénia Lettrichová, „chuť a schopnosť formulovať zadanie v princípe po novom sú živnou pôdou formálne a funkčne nekonvenčných objektov. V dielach akcentuje výtvarné zhodnotenie, uplatňuje interdisciplinárne presahy, často skulpturálne a lineárne grafické.“

Čo sú to teda za objekty? Keby sme ich pomenovali len za skrinky, vylúčili by sme ich estetický rozmer až sochárskeho pôsobenia. Nie je to však ani výtvarná exhibícia, pretože Závodný vždy zdôrazňuje funkčnosť objektu. „Pre mňa sú to domy,“ hovorí autor. „Policová skrinka je v podstate vyčisteným skeletom stavby. Hneď v tom vidím tektoniku alebo kompozíciu, do ktorej sa snažím vniesť nejaký technický grif charakterizujúci daný objekt. Napríklad dvojstranne otváracia polica, skrinka bez podpory alebo taká skrinka, pri ktorej sa otvárajú všetky šuplíky. Tektonika sa pri nich nedá rušiť a funguje len v rámci celku.“ Inak povedané, Juraj Závodný nerobí skrinky len preto, že v rohu izby potrebuje vyplniť miesto, ale spracúva príťažlivú tému, ktorá ho vedie k výsledku. Originálne tvary sa neopakujú, ba občas explodujú až do barokizujúcich koloratúr. Tieto objekty sa dokonca objavili aj na viacerých výstavách ako súčasť bronzových plastík Miloša Karáska. Ich spoločný projekt s názvom LSD (Lepšia stránka dní) spájali aj témy ako Potrava, Hry, či Erotika – ale najmä umenie ako reflexia ducha, či humorné zveličenie v každodennej šedi plynúceho života.

Juraj Závodný je v tejto oblasti tak doma, že si dokonca vie predstaviť, že by sa živil len ako stolár. Láka ho vymýšľanie nábytku a jeho následné realizovanie. Tá nekonečne náročná, ale najmä povznášajúca alchýmia tvorby, pri ktorej odriekanie je vykúpené príjemným výsledkom. 

Rekonštrukcia mezanínu, Primaciálny palác, Bratislava Rekreačná chata v Senci - interiér
Rekonštrukcia mezanínu, Primaciálny palác, Bratislava Rekreačná chata v Senci – interiér

Aby ľudia spolu hovorili
Vila Guothova, Kramáre, BratislavaZáujem o interiérový dizajn a architektonický detail vytvára architektovu povinnosť doťahovať stavby až do konca. „Dokonca nahovárame investora, že je pre neho najlepšie, keď sa mu budeme starať o stavbu,“ hovorí architekt. „Jednotlivé projekčné fázy sú samozrejmosťou, ale ešte pri samotnej výstavbe vzniká množstvo detailov, ktoré treba riešiť. Na dielenskú dokumentáciu musí investor vynaložiť isté peniaze, ale nikto iný ako architekt mu to lepšie neurobí. Práve ten by mu mal ustrážiť dizajn.“

Pri spolupráci s investorom považuje Juraj Závodný za dôležitú prípravnú fázu, keď sa tvorí spoločná predstava, ale aj buduje vzájomná dôvera. Prospešný dialóg je prostriedkom k obojstrannej výslednej spokojnosti. „Samozrejme, táto cesta je dlhá a často aj tŕnistá,“ hovorí Závodný. „Investor si vie len málokedy predstaviť nakreslenú vec v skutočnosti. Keď potom vidí hrubú stavbu, nestačí sa čudovať: Takto to malo byť? To okno bude také malé a miestnosť tmavá? Dôvera však pochybnosti vyvráti a keď sa už prejde k dokončovaniu interiéru, zrazu sa stavba ocitne v novom svetle. Mám rád túto komunikáciu s investorom, a aj preto vyhľadávame menšie stavby, pretože je pri nich osobnejší dialóg. Preto sme si povedali, že budeme mať relatívne malý ateliér, ktorý nás, prirodzene, aj tak uživí.“

Tento ateliér pôsobí pod názvom Závodná – Závodný Architecture Design, pričom ako spoločníčka vystupuje Závodného manželka Tamara. Práve ona má na starosti najmä rokovania s investormi a realizačnú fázu. Juraj zase obľubuje tvorbu konceptov a štúdií. „Samozrejme, že vzájomne diskutujeme o svojich názoroch, ale keď už s niekým žijete a robíte dlhšiu dobu, vaše názory sa  približujú. Ostré hrany možnej polemiky sú už tak zatupené, že sa nám stačí na seba pozrieť a vieme, čo chceme urobiť.“ Dvere ateliéru sú otvorené aj mladým architektom. Niektorí pôsobia v samotnom štúdiu, ďalší zase v teréne. Ich počet sa nastavuje podľa objemu objednávky.

Rodinný dom Nightingale, Nové Sady, NitraPostavenie architekta
Architekt v súčasnosti už ani zďaleka nie je len tvorcom konceptov, ktoré si kreslí v azyle svojho ateliéru. Jeho postavenie sa v meniacej spoločnosti mení a posúva ho čoraz viac do manažérskej pozície. „Je to aj o robení vecí, ktoré by som najradšej nerobil,“ pritakáva architekt. „Moja robota nespočíva len v tom, čo sa mi podarí vymyslieť a dať na papier, ale v zohnaní objednávky, vykomunikovaní, dohodnutí sa na financiách a uskutočnení celej súvisiacej administratívy. Zrazu je celý týždeň v háji a ja potom musím v sobotu a nedeľu vymyslieť niečo, s čím by som sa prezentoval pred investorom. Tvorivá robota je naozaj sviatok – to je tá nedeľa v mojej činnosti.“ Juraj Závodný sa však domnieva, že spoločenské docenenie práce architekta sa pomaly zlepšuje. „Vidno to napríklad už aj pri komunikácii so stavbyvedúcim či bežnými robotníkmi. V minulosti si často robili po svojom, dnes už pri zmenách na stavbe aspoň zdvihnú telefón a opýtajú sa na môj názor.“ Vyše dvadsať rokov praxe umožňuje architektovi rozlišovať kvalitné stavebné procesy od tých „odfláknutých“. Sám však zdôrazňuje, že architekt nemusí byť na stavbe päťkrát do týždňa, pretože jeho úlohou nie je sledovať kvalitu prác a dodržiavanie všetkých postupov. Je to skôr vec skúsenosti.

Hľadanie dobrej architektúry
Vila Vlna, Údolná ulica, BratislavaMúdrosť hovorí, že dobrú architektúru vždy preverí čas. Možno aj preto Juraj Závodný nerád posudzuje svoje realizácie. A ktorá z nich mu je najbližšia? „Väčšina architektov hovorí, že tá posledná, na ktorej práve robia,“ odpovedá architekt. „Je to prirodzené, lebo práve jej sa autor najviac venuje a zúročuje na nej svoje skúsenosti. Každú doterajšiu stavbu by som už dnes robil trochu inak. Mnohokrát hodnotenie nevyplýva z kritického pohľadu teoretikov, ale aj z hľadiska vývoja a realizácie danej architektúry. Aj preto veľmi rád spomínam na chatu v Senci, ktorá bola malou akciou, ale zároveň veľmi rýchlou. Výhodou bolo, že išlo o investora, s ktorým sme sa poznali a mali sme už niečo za sebou. Jediným limitom bolo, že sme sa pri rekonštrukcii museli zmestiť do balíka peňazí. Vyšlo to, lebo sme mali priamy dosah na realizačnú stavebnú firmu a popri samotnej stavbe sme robili aj interiéry. Investor si to síce priebežne kontroloval, ale ponechal nám slobodnú ruku a na záver sa nám ušla jeho pochvala.“

Z posledných ocenení uveďme aj radový dom na Sartorisovej ulici v Bratislave, ktorý sa dostal medzi najlepšie projekty európskej architektonickej súťaže Brick Award 2006, organizovanej spoločnosťou Wienerberger. Kvality určoval komfort mestského bytového domu v kombinácii s rodinným bývaním v centrálnej mestskej polohe – a to všetko na pozadí čistej, ba až puristickej architektúry, ktorá vo svojom výraze i konštrukcii využíva tehlu ako dôležitý stavebný i estetický prvok. A čím bola osobitná?

„Najmä tým, že radovku sme ešte nerobili,“ reaguje Juraj Závodný. „Z hľadiska ekonomiky a možností zastavania pozemku nám však vyšla ako najekonomickejšia verzia, a tak sa pre ňu rozhodol aj investor. Samotné použitie tehly vyplynulo z urbanistických a architektonických daností danej lokality. Prostredníctvom nej sme si dom vedeli pekne stvárniť. Keby nebolo tehly, robili by sme len vo farbe. Takto nás výrazne posunula do pravdivejšej polohy.“

Radová bytová zástavba na Sartorisovej ulici, BratislavaNajhoršia je ľahostajnosť
Hoci publicita diela ateliéru Závodná – Závodný je značná, Juraj Závodný neočakáva len pochvalné slová. Nebráni sa žiadnej kritike, dokonca si myslí, že je jej málo. Pri každej stavbe očakáva ohlas, pretože najhoršia je ľahostajnosť.

„Ak je kritika fundovaná, môže vás posunúť ďalej,“ tvrdí architekt Závodný. Takisto vie, že architekt nie je tvorca nesmrteľných vecí. Jeho diela majú v súčasnosti svoju obmedzenú životnosť. Ostatne, pri interiéroch sa o tom presvedčil na vlastnej koži. Už neexistuje jeho Laudova kancelária, v Inchebe je rozobratý bývalý Eurotel, takisto aerolinky na Štúrovej ulici v Bratislave, zmenami prešli aj expozície pre VÚB. Citlivejší je architekt pri prefasádovaní jeho domu na Guothovej ulici na Kramároch, kde bol prekrytý detail chrličov.

„Keby som to robil ja alebo niekto, kto má viac citu, tak sa to urobí inak,“ hovorí Juraj Závodný. „Často vstupujeme do historického prostredia, ale vždy si vážim tvorcov budov, pričom ani nemusí ísť o historickú budovu. Dokážem prečítať, čo je na budove hodnotné. Horšie je to už s pamiatkármi, s ktorými je veľmi náročné nájsť spoločnú reč. Niekedy to beriem aj ako hru, a nie ako tragédiu, pretože mnohokrát je to o tom, kto ako vie prečítať výkres. Rozhodujúci je v konečnom dôsledku výsledok, zážitok, ktorý je vždy prijateľnejší ako samotný návrh.“

A ako sa pozerá na architektonickú tvár Bratislavy tvorca, ktorý sa podieľa na jej dynamických zmenách? „Stavebný boom je na jednej strane prínosným pre architektov, ale kvantita prináša rôznu kvalitu,“ odpovedá Juraj Závodný. „Je to najmä vec rozhľadenosti investorov, pretože oni musia selektovať architektov. Výber architektov prostredníctvom architektonických súťaží (najmä verejných) je síce najobjektívnejšia forma, je ich však dosť málo, resp. často sú vyzvané len niektoré architektonické štúdiá. Ale je dobré, že stavieb – architektúr v Bratislave pribúda. Človek má možnosť porovnávať, hodnotiť, kritizovať i oceňovať, a mnohokrát i spoznávať architektúru a ich tvorcov. Občas si i prečítať v bežných médiách o samotnom projektovom procese, o ich problémoch. A tým sa naša profesia stáva viditeľnejšou.“


Juraj ZávodnýVýber z realizovaných projektov
Juraja Závodného

CK Lauda Air – interiér, Bratislava (realizácia 1990)
autori: Dušan Fischer, Jozef Ondriáš, Juraj Závodný
Casino – interiér, Piešťany (1993)
autor: Juraj Závodný
Casino – interiér, Prešov (1993)
autori: Juraj Závodný
Mýtnik, Národná banka – Mýtna ul., Bratislava (1994)
autori: Jozef Ondriáš, Juraj Závodný
Vila Guothova – Kramáre, Bratislava (1995)
autori: Jozef Ondriáš, Juraj Závodný
Rodinný dom – Havlíčkova ulica, Bratislava (1995)
autori: Jozef Ondriáš, Juraj Závodný
Bytový dom – Trnavská cesta, Bratislava (1999)
autori: Juraj Závodný, Ľubomír Závodný
Bytový dom – Nad Lúčkami, Bratislava (2000)
autori: Juraj Závodný,
Ľubomír Závodný
Administratíva – Trnavská cesta, Bratislava (2000)
autori: Juraj Závodný,
Ľubomír Závodný
Rodinný dom Nightingale – Nové Sady, Nitra (2000)
autor: Juraj Závodný
Bytový dom – Ul. Boženy Němcovej, Bratislava (2000)
autor: Juraj Závodný
Rodinný dom – interiér, Slowackého ul., Bratislava (2000)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Administratíva – rekonštrukcia, interiér, Družstevná ul., Bratislava (2001)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Hotel Maxim – rekonštrukcia, interiér, Svätý Jur (2002)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Rekreačná chata – Senec (2002)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Vila Vlna – Údolná ul., Bratislava (2003)
autor: Juraj Závodný
Radová bytová zástavba – Sartorisova ul., Bratislava (2003)
autor: Juraj Závodný
Rekreačná chata Wellington – Senec (2003)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Obchodný dom Rača – rekonštrukcia, interiér, Kubačova ul., Bratislava (2004)
autor: Juraj Závodný
Diplomat – administratívne centrum, Palisády, Bratislava (2004)
autori: Igor Bolčo, Karol Kállay, Juraj Závodný
Rodinný dom – Stará Vinárska ul., Bratislava (2005)
autori: Igor Bolčo, Juraj Závodný
Magistrát, zasadacia miestnosť – interiér, Bratislava (2005)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Mezanín – rekonštrukcia, interiér, Primaciálny Palác, Bratislava (2005)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná
Rodinné domy ABC – Trnávka, Bratislava (od roku 2005)
autor: Juraj Závodný
Rodinný dom – rekonštrukcia, Urbánkova ul., Bratislava (od roku 2005)
autor: Juraj Závodný
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko – interiér, Primaciálne námestie, Bratislava (2006)
autori: Juraj Závodný, Tamara Závodná

Text: Ľudo Petránsky
Foto: ZZ Ateliér