jubilejny 20. rocnik medzinarodnej konferencie vykurovanie 2012
Galéria(5)

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2012

Skutočne je to tak, v dňoch 27. februára až 2. marca 2012 sa uskutoční v Novoľubovnianskych kúpeľoch už 20. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP).

02 big image
08 big image
jubilejny 20 rocnik medzinarodnej konferencie vykurovanie 2012 5486 big image
05 big image
Nosnou témou bude tentoraz „Trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť a environmentálna bezpečnosť“. Je zrejmé, že aj vykurovanie budov musí v celom svojom procese – teda od výroby cez akumuláciu a distribúciu až po odovzdávanie tepla – napĺňať atribúty nosnej témy, a teda by malo byť udržateľné, efektívne a bezpečné.

Celková koncepcia konferencie bude vychádzať z rokmi osvedčenej filozofie:
a) poskytnúť všetky poznatky o vykurovaní budov na úrovni súčasného poznania od tých najpovolanejších,
b) sprostredkovať prezentovanie najnovších technológii vo vykurovacej technike poprednými firmami,
c) umožniť výmenu názorov a skúseností medzi účastníkmi konferencie.

V nadväznosti na to očakávame 5 ucelene koncipovaných dní z hľadiska obsahu (Legislatíva, Výroba tepla, Obnoviteľné zdroje tepla, Automatizačná technika a Energetické služby), 13 monotematických pracovných sekcií (130 prednášok), 4 diskusné fóra (20 panelistov), 4 spoločenské večery (20 vystúpení firemných partnerov), viacero prezentácií mediálnych partnerov a v neposlednom rade bohatý spoločenský rámec (country hudba i ľudovka do tanca, vystúpenie legendy, ale aj kulinárske a vínne ochutnávky).

PROGRAM KONFERENCIE

Keďže pôjde o jubilejný 20. ročník konferencie, ktorá svojím zameraním, počtom dní či účastníkov už dávno prekročila rámec Slovenska a bude mať ešte viac medzinárodný charakter, veríme, že prekročenie hranice 600 účastníkov sa stane realitou!

Tešíme sa na príjemné chvíle s vami,

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
odborný garant

–>–>