dovozcovia nekvalitneho polystyrenu postupne odchadzaju z trhu
Galéria(2)

Dovozcovia nekvalitného polystyrénu postupne odchádzajú z trhu

Zo zistení projektu monitoringu kvality expandovaného polystyrénu (EPS) vyplýva, že v minulom roku odišli zo slovenského trhu niektorí dovozcovia EPS. Išlo najmä o výrobcov, ktorým namerali vysoké percento výrobkov nezodpovedajúcich platným normám.

dovozcovia nekvalitneho polystyrenu postupne odchadzaju z trhu 6662 big image
Projekt Monitoringu kvality EPS realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou. „Úspechom monitoringu kvality je, že oproti minulému roku sa z nášho trhu vytratili najmä niektorí importéri, u ktorých sme namerali veľmi vysoké percento nezhodných výrobkov. Na tomto výsledku sa do značnej miery podpísala spolupráca so Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá zabránila dovozu výrobkov nezodpovedajúcich platným normám,“ uviedla Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

V rámci projektu Monitoringu kvality EPS bolo v roku 2012 odobratých a testovaných v troch kolách celkovo 56 vzoriek od 21 výrobcov a predajcov polystyrénu pôsobiacich na slovenskom trhu. Z toho 9 testovaných firiem sú členovia Združenia EPS SR. Pri monitoringu kvality sa sledovali najmä dva parametre – objemová hmotnosť a napätie v tlaku pri 10 % deformácii.

V rámci realizovaných meraní bolo zistených:

  • 16 prípadov nezhody s normou STN EN 13163 pri parametri napätie v tlaku pri 10 % deformácii. To predstavuje 28,5 % prípadov nezhody nameranej v prevažnej miere u importovaných materiálov,
  • 12 prípadov nezhody s normou STN 72 7221-2 v parametri objemová hmotnosť, čo predstavuje 21,4 % prípadov nezhody, taktiež nameranej v prevažnej miere u importovaných materiálov.

Po zistení nezhody vyvodia dôsledky
Združenie EPS SR pristupuje v boji proti nekvalitnému polystyrénu na slovenskom trhu aktívne. Členom združenia, u ktorých by bola opakovane nameraná nezhoda hrozí pokuta až do výšky 5 000 eur. V prípade, keby títo členovia neodstránili nedostatky, je táto situácia riešená na zasadnutí valného zhromaždenia a je možnosť vylúčenia zo Združenia. Na výrobcov, u ktorých je v rámci monitoringu kvality nameraná nezhoda, združenie podáva podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu a nevylučuje ani súdnu žalobu za klamanie spotrebiteľa a nekalé konkurenčné praktiky. Nezávislý odber vzoriek a ich skúšky vykonáva Technický a skúšobný ústav stavebný v súlade so slovenskými a európskymi normami. Skúšky pritom opakovane potvrdzujú vyššiu kvalitu výrobkov od členov Združenia EPS SR. „Kontrola kvality polystyrénu je nevyhnutná pre podporu zhotovovania kvalitného kontaktného tepelnoizolačného systému a tým predĺženie životnosti budovy a jej energetickej hospodárnosti. Záleží nám na budovaní dobrého mena polystyrénu na Slovensku. Monitoring kvality preto patrí medzi kľúčové činnosti nášho združenia,“ uviedla Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

O monitoringu kvality EPS
Projekt Monitoring kvality EPS každoročne realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR). Jeho cieľom je najmä monitorovanie kvality EPS pre stavebníctvo a následne ochrana spotrebiteľa. Projekt zároveň nastavuje rovnaké podmienky pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou EPS na slovenskom trhu a zabraňuje distribúcii EPS na slovenský trh tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii.

Viac informácií získate na www.epssr.sk

–>–>