Dôležité je pokryť dopyt (profil Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín – SOAS, a. s.)
Galéria(4)

Dôležité je pokryť dopyt (profil Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín – SOAS, a. s.)

Na trhu so stavebným materiálom od roku 2003 pôsobí Slovenská obchodná aliancia stavebnín – SOAS. Zakladateľmi aliancie sú majitelia stavebnín s dlhoročnými skúsenosťami s podnikaním v tomto odvetí. Svoj pohľad na stavebný trh nám predstavil Ing. Ľuboslav Belko, generálny riaditeľ obchodnej aliancie SOAS, a. s.


Vaša obchodná aliancia vznikla pred takmer tromi rokmi ako prirodzený proces vo vývoji na trhu so stavebným materiálom. Čo združovanie jednotlivým členom prináša?

SOAS má ambíciu dlhodobého pôsobenia v oblasti stavebníctva a preto navrhnutý systém musí byť prospešný pre všetkých. Teda aj pre alianciu aj pre členov. Jednotliví členovia najviac oceňujú efektívny nákup a marketingovú podporu.


Aké podmienky musia spĺňať stavebniny, ktoré by sa chceli stať členom aliancie?

Systém našej aliancie je nastavený tak, aby do nej mohli vstúpiť menšie aj väčšie subjekty. Veľkosť nie je rozhodujúca. Potencionálny člen aliancie by mal skôr pochopiť našu filozofiu a byť serióznym partnerom. Musí dodržiavať platobnú disciplínu, serióznosť predaja a jeho firma musí mať ambíciu rastu. Pretože členstvo v aliancii nie je krátkodobá záležitosť, určité kritériá tu však sú. Na základe nich sa individuálne posudzujú jednotliví záujemcovia. V každom prípade naša aliancia je novým partnerom otvorená.

Máte lokality, v ktorých prioritne hľadáte partnerov, alebo je vaše pokrytie natoľko rovnomerné, že nemáte preferované lokality?

Z dlhodobého hľadiska je našim cieľom etablovať sa vo všetkých regiónoch Slovenska. Najsilnejšie máme pokryté Stredné a Východné Slovensko a preto sa v prvom rade snažíme rozšíriť naše pôsobenie aj na Západnom Slovensku.


Prehľad predajní členov SOAS a. s. (pre väčšie zobrazenie kliknite na obrázok)

Aká je spolupráca v aliancii, s akými problémami sa stretávate najčastejšie?

Vzájomná spolupráca je skutočne dobrá. Aliancia pôsobí na slovenskom trhu tri roky a jej založeniu predchádzali stretnutia, na ktorých sa formoval vznik a smerovanie aliancie. Naše vzťahy sú založené na partnerskej báze. Na utuženie vzájomných vzťahov organizujeme po obchodných stretnutiach kultúrne alebo športové neformálne akcie.

V dnešnej dobe je pre rozvoj obchodu dôležitá automatizácia a modernizácia. Využívate internetové služby aj vo vašom segmente?

Samozrejme. Využívanie internetu zefektívňuje administratívu a vzájomnú komunikáciu. Máme prepojenú centrálu s jednotlivými pobočkami a investujeme aj do vlastného softvéru. Všetky tieto výdobytky nám pomáhajú zlepšiť komunikáciu, a tým aj obchod.

Aké služby musia dnes poskytovať stavebniny aby boli konkurencie schopné?

Poskytovanie služieb a servisu vidím ako ďalšiu výraznú oblasť, ktorá sa dá rozvíjať. Predaj – to nie je len cena, ale aj to ďalšie, čo sa za tým skrýva. Keď stavebniny predajú zákazníkovi svoj tovar, tak zákazník musí mať istotu, že tovar má požadovanú kvalitu a bude dodaný načas. Naši členovia preto investujú do dopravy, aby sa tovar dostal k zákazníkovi v dohodnutom termíne. V tejto oblasti sú určite potrebné ešte ďalšie investície.

Aké sú vzájomné vzťahy medzi stavebninami a výrobcami?

Aliancia sa usiluje o korektné vzťahy s výrobcami. V podstate kopírujeme obchodnú stratégiu jednotlivých výrobcov. My sme vlastne ich predĺženou rukou na trhu v oblasti distribúcie a predaja ich stavebného materiálu. Dobrá komunikácia je dôležitá, pretože len vtedy sa dajú riešiť prípadné problémy.


Akým spôsobom si vyberáte dodávateľov, aké faktory ovplyvňujú ich výber?

Na začiatku boli oslovení na spoluprácu dodávatelia zakladajúcich členov SOASu. Dnes si robíme analýzy jednotlivých komodít a dodávateľov si vyberáme podľa obchodných podmienok a podľa vývoja na trhu. Prioritou v našej stratégii je, aby sme v sezóne dostatočne pokryli dopyt a nemali sme problémy s dodávkou tovaru. Aj z tohto dôvodu máme na jednotlivé komodity viacerých dodávateľov. Druhým dôležitým faktorom sú náklady spojené s prepravou do jednotlivých regiónov a preto zohľadňujeme aj regionálnu pôsobnosť výrobcov.

Veľa sa hovorí o nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve. Ako je to s odbornosťou predajcov v stavebninách?

Školenia pre predajcov organizujú hlavne jednotlivé spoločnosti a my tieto aktivity len vítame. V spolupráci s dodávateľmi organizujeme aj školenia pre členov SOAS-u. Väčšinou sa konajú mimo sezóny a je to veľmi využívaná forma zvyšovania odbornosti. Priamo výrobcovia tak informujú o nových trendoch vo vývoji. Jednoznačne takéto aktivity podporujeme.

 Prehľad obchodných prevádzok členov spol. SOAS a. s. (pre väčšie zobrazenie kliknite na tabuľku)

Ľubica Gregorová
FOTO: SOAS, a. s.