image 96059 25 v1

Pasívna ochrana pred požiarmi

Schopnosť stavebných materiálov odolávať ohňu významným spôsobom spomaľuje jeho šírenie v budovách. Umožňuje tým v prvom rade vyššiu bezpečnosť, predlžuje čas potrebný na evakuáciu, a teda ochranu ľudských životov. Znižuje sa aj pravdepodobnosť poškodenia majetku …