ASB ASB GALA 2021 Stránka 2

ASB GALA 2021

Časopis ASB hodnotí najlepšie stavebné firmy, developerské spoločnosti a významné osobnosti v súťaži ASB GALA už 15. rok. V uplynulom ročníku nastali zásadné zmeny v kategóriách, v systéme kvalifikácie, nominácie i hodnotenia spoločností. Predstavujeme vám spoločnosti v segmente administratívy, ktoré uvádzame v abecednom poradí.