ASB Články na tému

Amberg Engineering Slovakia

Pri stavbe tunelov je kľúčovým aspektom kvalitné odvodnenie, ktoré chráni konštrukciu pred poškodením a zabezpečuje bezpečnú prevádzku. Bez adekvátneho odvodnenia by mohol byť tunel vystavený rôznym nebezpečenstvám a problémom. Odvodnenie tunela je však nevyhnutné nielen z hľadiska stavebnej integrity a bezpečnosti, ale aj z hľadiska hospodárnosti a ochrany životného prostredia. Zároveň je dôležité, aby boli pri výstavbe tunelov použité správne techniky a materiály na zabezpečenie efektívneho odvodnenia.

Nielen v cestnom staviteľstve, ale v stavebníctve vo všeobecnosti rozhoduje podložie o celkovej cene diela. Únosnosť podložia, ktorá závisí od geologického zloženia základovej škáry, je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim návrh sanácie pod stavebné konštrukcie. Spoločnosť Amberg navrhuje nielen cestnú infraštruktúru, ale aj bytové komplexy, nemocnice a letiskové plochy, pri ktorých je zakladanie veľmi podstatné a okrem ceny má zásadný vplyv aj na celkovú životnosť.