ako vybrať okná

Od rekonštrukcie historickej budovy pivovaru až po súčasnú architektúru. Pre nízkoenergetické a pasívne budovy, ale aj dizajnové „vychytávky“ aktuálnych trendov v interiéri. Drevené, plastové, hliníkové aj drevo-hliníkové. S čoraz lepšími tepelnoizolačnými aj akustickými vlastnosťami. Estetické a najmä funkčné. To sú podoby okien a dverí, ktoré prezentujeme ako tipy pre rekonštrukcie a súčasnú architektúru.

Splnením týchto princípov sa zabezpečí prúdenie vzduchu okolo skiel a tým odvetranie prípadnej skondenzovanej vlhkosti. Umiestnením vykurovacieho telesa pod oknom je možné podporiť prúdenie vzduchu okolo skiel. Zvislý parapet a vodorovné nadpražie zároveň umožnia optimálne osvetlenie interiéru. Opláštenie strešného okna sa realizuje po jeho osadení. Montáž okna do konštrukcie strechy je potrebné realizovať v súlade s pokynmi výrobcu strešného okna.

Škatuľa so strešným oknom sa rozbaľuje bez použitia náradia, aby sa okno nepoškodilo. Strešné okno sa položí na zem do vodorovnej polohy na zadnú stranu a škatuľa sa otvorí dvomi prstami v mieste predpripravenej perforácie. Okno sa po vybratí zo škatule zdvihne do zvislej polohy a pretočí sa krídlo. Následne sa postaví na hornú časť pretočeného krídla. Stlačením tlačidiel na otočnom závese okna pomocou skrutkovača sa uvoľní vnútorné krídlo a rám sa jednoducho spustí na zem.

V prípade výberu okien do bytového domu je kľúčový dôsledný prístup k tvorbe projektovej dokumentácie. Projektant by mal v prvom rade zvážiť orientáciu domu a tomu prispôsobiť návrh obálky budovy. Veľkosť a počet okien, ako aj výber vhodného typu zasklenia, či dokonca rámového profilu treba prispôsobiť orientácii jednotlivých okien na svetové strany.

Nepodceňujte výmenu okien. Nové môžu zásadne znížiť tepelné straty budov. Oknami totiž uniká až polovica tepla na vykurovanie.

Okná a zasklené konštrukcie sú súčasťou takmer každej stavby. Možností, aké okná si zvoliť, je veľa a na výber toho najvhodnejšieho na danú stavbu treba poznať túto problematiku čo najdetailnejšie. Najčastejšie sa uvádzajú a porovnávajú zvyčajne vlastnosti úzko súvisiace s tepelnou technikou.

Na území Slovenskej republiky pôsobí dovedna 1016 subjektov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú problematiku výroby a predaja plastových okien. Vyplýva to zo štúdie, ktorú spoločnosť Deceuninck realizovala koncom prvého kvartálu tohto roka v spolupráci so spoločnosťou MindBridge Industries.

Súčasným trendom vo svete okien je kombinácia rôznych materiálov pri ich výrobe. Rozličnou materiálovou skladbou sa dá dosiahnuť vyššia životnosť a pri správnej voľbe materiálov aj zvýšenie ich tepelnotechnických vlastností.

Ak chceme mať kvalitné okno, nestačí len zvoliť materiál, tvar a farbu. Starostlivo musíme vyberať nielen firmu, u ktorej si okná dáme vyrobiť, ale aj realizačnú firmu, ktorá nám ich dôkladne namontuje.

Okno je najčastejšie používaným transparentným systémom obalových konštrukcií budov. Svojimi funkciami sa výraznou mierou podieľa na tvorbe optimálneho vnútorného prostredia a rozhodujúcou mierou na energetických stratách objektov. Okenné konštrukcie sú nielen významné konštrukčné prvky, ale aj výrazové prostriedky v architektúre. Patria medzi najdôležitejšie členiace elementy fasády, pričom určujú formát, estetický dojem a hodnotu fasády. Správne fungujúce okno musí spĺňať viac funkcií. Primárnymi funkciami okna sú prirodzené denné osvetlenie a insolácia interiérov, prirodzené vetranie interiérov, únikovosť pred požiarom alebo pred iným nebezpečenstvom. Okrem týchto primárnych funkcií má okno aj ďalšie funkcie vyplývajúce z fyzikálnych požiadaviek a mechanickej celistvosti obvodovej steny.

Nemecký výrobca okenných systémov aluplast predstavuje okenný systém s vysokou úrovňou tepelnej izolácie a efektívnymi nákladmi, vďaka riešeniu s materiálom Ultradur® High Speed (PBT), ktorý BASF vyvinul špeciálne pre túto spoločnosť. Tento sklolaminátom vystužený termoplast nahrádza oceľ, ktorá sa bežne používa v profiloch okenných rámov, čím sa dosahujú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti bez zmeny mechanických vlastností okien. 

Problematika strešných okien by sa mala podrobne riešiť už v projekte, dá sa tým predísť mnohým chybám. Z hľadiska používania sa kladie dôraz predovšetkým na voľbu materiálu, spôsob otvárania, veľkosť a vhodné umiestnenie okien.

Voľba vhodného typu okien patrí nepochybne medzi najdôležitejšie rozhodnutia pri stavbe či rekonštrukcii bytu alebo domu. A to zďaleka nielen v záujme doladenia vonkajšieho vzhľadu budovy. Vyberá sa typ okna s požadovanými úžitkovými vlastnosťami, no rozhoduje sa najmä o významnej časti rozpočtu na stavbu. Nasledujúca anketa je však aj o problematických okolnostiach, ktoré s oknami súvisia.

Energie, energie, energie. Neustále sa o nich píše a diskutuje. Našťastie, už nielen to. Potreba šetriť energiami sa zakotvila v smerniciach Európskej únie vo všetkých oblastiach činnosti v spoločnosti. Reálne ovplyvňujú stavebníctvo, okenné konštrukcie nevynímajúc. Od začiatku roka 2006 platí zákon o energetickej hospodárnosti budov, do praxe by mal reálne vstúpiť od roku 2008. Energetická certifikácia budov a stála snaha o minimalizovanie tepelných strát a znižovanie nákladov na vykurovanie ovplyvňuje oblasť okenných konštrukcií a doplnkov, nové riešenia. Na nasledujúce otázky o tejto tematike nám preto odpovedali zástupcovia okenárskych spoločností.