Partneri sekcie:

Zateplenie povaly (Pracovný postup)

Na zateplenie povalového priestoru sa odporúča použiť tepelnoizolačné dosky s vyššou únosnosťou, ktoré okrem tepelnoizolačnej funkcie umožňujú aj pochôdznosť. Odporúčaná hrúbka tepelnej izolácie je 200 mm. Tieto vlastnosti spĺňajú tepelnoizolačné kombinované dosky, ktoré sa vyrábajú spojením difúzne otvoreného expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu a 10 mm hrubej sadrovláknitej platne.

Ich pevnosť v tlaku je na úrovni 1 t/m2. Tepelnoizolačné dosky sa kladú na podklad upravený sadrovým podsypom a separačnou parotesnou fóliou. Na dosiahnutie stabilnej podlahy sa dosky odporúča vzájomne lepiť jednozložkovým nízkoexpanzným polyuretánovým lepidlom vhodným na lepenie tepelno­izolačných dosiek na báze EPS a XPS. Lepidlo sa nanáša na zvislé plochy dosiek v mieste ich vzájomného styku.

Info o materiáli

» Tepelnoizolačná kombinovaná doska z difúzne otvoreného expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu a zo sadrovláknitej platne; trieda reakcie na oheň – tepelnoizolačná platňa E, sadrová doska A2; tepelný odpor R = 5,9 (m2 . K)/W, plošná hmotnosť 12,8 kg/m2; napätie v tlaku pri 10 % stlačení 50 kPa.

Čo budete potrebovať na zateplenie povahy

  • Tepelnoizolačná kombinovaná doska: Austrotherm GrEPS Kombi, rozmer: 1 000 × 500 mm, m2 od 17,55 €.
  • Sadrový podsyp: Separačná parotesná fólia.
  • Nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo: napr. Ceresit CT 84 Express Polyuretánové lepidlo na polystyrén
    kovová nádoba, 850 ml 10,02 €.
  • Náradie a pomôcky: súprava sťahovacích lát, aplikačná pištoľ, priamočiara alebo kotúčová píla.

Krok 1: Príprava podkladu

Ak je to potrebné, na podlahu sa položí separačná parotesná fólia. Podlaha sa vyrovná sadrovým podsypom, ktorý sa v potrebnej výške vysype na suchý podklad a stiahne sa súpravou sťahovacích lát. Na súvisiace zvislé plochy je potrebné osadiť okrajový izolačný pás.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

Krok 2: Kladenie dosiek

Na pripravený podklad sa položia tepelnoizolačné kombinované dosky na väzbu s minimálnym presahom 250 mm. Pevné spojenie jednotlivých dosiek po uložení na podklad zabezpečí 15 mm presah vrchnej sadrovláknitej dosky.

02 Kladenie dosiek
02 Kladenie dosiek |