Nanesenie ľahkej malty

Riešenie dilatačnej škáry medzi minerálnymi izolačnými doskami (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Jedným z vhodných materiálov na zateplenie muriva z interiéru sú kalciumsulfátové minerálne nevláknité tepelnoizolačné dosky. Ide o izotropný masívny izolačný materiál so súčiniteľom tepelnej vodivosti lu = 0,044 W/(m.K).

Vďaka vysokej mechanickej odolnosti, tvarovej stálosti a odolnosti proti UV žiareniu sú vhodné aj na zateplenie z exteriéru. Zároveň sú rezistentné proti vlhkosti a ich aplikácia je možná aj vo vlhkých priestoroch, akými sú napr. kúpeľne.

V interiérových priestoroch so zvýšenou vlhkosťou materiál jednoducho prenáša vlhkosť do svojho jadra a pri zmene na priaznivé podmienky sa tejto prebytočnej vlhkosti zase rýchlo zbavuje odparovaním. Pri vnútornom zateplení ide o kľúčovú vlastnosť.

Info o materiáli: 
Kalciumsulfátová minerálna nevláknitá tepelnoizolačná doska s vysokou hodnotou tepelnej ochrany lu = 0,044 W/(m . K), kapilárne aktívny materiál, ktorý prijíma a prenáša vodu vo forme pary, príp. kondenzátu; trieda reakcie na oheň A1, odolný proti mechanickému poškodeniu a chemikáliám.

Minerálne izolačné dosky sa lepia na steny celoplošne pomocou ľahkej malty. Na dosky sa potom aplikuje ďalšia vrstva malty so zapracovanou výstužnou tkaninou. Finálnu povrchovú úpravu môže tvoriť náter, stierka alebo obklad. Vo všeobecnosti platí, že povrch je vhodný na aplikáciu zateplenia, ak má súdržnosť min. 80 kPa a rovnosť 5 mm na meter.

Pri zateplení minerálnymi doskami je potrebné dodržať medzi doskami predpísanú dilatačnú škáru. V mieste škáry sa pri predpokladaných väčších pohyboch zatlačí dilatačná lišta s výstužnou tkaninou, ktorá sa zahladí ľahkou maltou.

Tip: Poloha dilatačných škár
Dilatačné škáry chránia konštrukciu zateplenia minerálnymi izolačnými doskami pred možným popraskaním či v prípade rozpínania materiálu. Ich poloha je presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Čo budeme potrebovať

  • Kalciumsulfátová minerálna izolačná doska, Multipor – tepelnoizolačné dosky
    600 × 390 mm, rozmery (d × š): 600 × 390 mm, hrúbka: 50 až 200 mm, m2 od 11,89 €
  • Ľahká malta: Multipor ľahká malta, spotreba: 3,5 kg/m2, (pri hrúbke 5 mm), papierové vrece, 20 kg 21,76 €
  • Dilatačná lišta s výstužnou tkaninou
  • Náradie: plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové hladidlo (veľkosť zuba 12 mm)

01 | Nanesenie ľahkej malty

Po obidvoch stranách dilatačnej škáry sa nanesie hladkou stranou oceľového hladidla na minerálne izolačné dosky ľahká malta. Suchá zmes malty sa zmieša so 7,5 až 8 l vody nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša.

Nanesenie ľahkej malty
Nanesenie ľahkej malty | Zdroj: Xella

02 | Zarovnanie povrchu malty

Povrch nanesenej vrstvy ľahkej malty sa zarovná zubovým oceľovým hladidlom s veľkosťou zuba 12 mm.

Zarovnanie povrchu malty.
Zarovnanie povrchu malty. | Zdroj: Xella

03 | Dilatačná lišta

Do dilatačnej škáry sa vloží dilatačná lišta s výstužnou tkaninou. Pri osadzovaní sa dilatačný profil neustále pridržiava.

Dilatačná lišta
Dilatačná lišta | Zdroj: Xella

04 | Vtlačenie výstužnej tkaniny

Výstužná tkanina sa pomocou hladkej strany oceľového hladidla vtlačí do maltového lôžka.

Vtlačenie výstužnej tkanin.
Vtlačenie výstužnej tkanin. | Zdroj: Xella

05 | Zahladenie malty

Ľahká malta sa nakoniec dôkladne zahladí oceľovým hladidlom.

Zahladenie malty
Zahladenie malty | Zdroj: Xella

Spracované z podkladov firmy Xella

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 05/2021.