Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Lepenie obkladových pásikov na zateplenie (pracovný postup)

Pred ukladaním tepelnej izolácie sa rozmeria zakladacia úroveň celej plochy a prichytia sa zakladacie lišty s odkvapovým nosom (šírka lišty závisí od šírky izolácie). Lišty sa na podklad pripevňujú pomocou tzv. natĺkacích príchytiek, ľudovo hmoždiniek.

Krok 6: Tehlové pásiky v ploche

Obkladové prvky sa kladú podľa rozmeraného plánu kladenia na vzájomnú preväzbu s predsadením o polovicu dĺžky. Po nalepení plošných celkov sa vodováhou skontroluje rovnosť obkladu. Po dokončení lepenia, kým je lepidlo mäkké, sa škáry preškrabnú.

06 Tehlové pásiky v ploche
06 Tehlové pásiky v ploche |

Krok 7: Vtlačenie škárovacej malty

Po dokonalom vyzretí a vyschnutí lepidla (min. 1 týždeň po nalepení obkladu) sa obkladové pásiky vyškárujú. Dôkladne vyčistené škáry sa poriadne navlhčia. Škárovacia malta sa vtláča kovovou škárovačkou do celého profilu škár v dvoch vrstvách metódou „živé do živého“. Každá vrstva sa utesní.

07 Vtlačenie škárovacej malty
07 Vtlačenie škárovacej malty |

Krok 8: Očistenie povrchu škár

Škárovacia malta sa nechá trochu zaschnúť a vytvaruje sa vhodným suchým nástrojom (dreveným kolíkom, gumenou hadicou…). Po dostatočnom zaschnutí škárovacej malty sa nakoniec celá vyškárovaná plocha pozametá metlou „na sucho“.

08 Očistenie povrchu škár
08 Očistenie povrchu škár |

Krok 9: Celoplošné škárovanie

Tehlové pásiky s glazovaným povrchom sa vyškárujú celoplošne stierkovou škárovacou maltou. Celá plocha sa navlhčí a škárovacia malta sa nanesie celoplošne gumenou stierkou v diagonálnom smere na škáry. Potom sa škáry lokálne doškárujú a povrch sa nechá zaschnúť.

09 Celoplošné škárovanie
09 Celoplošné škárovanie |

Krok 10: Očistenie povrchu

Po ľahkom zaschnutí škárovacej malty sa plocha očistí pomocou vlhkej hubky alebo molitanového hladidla. Hubku treba počas čistenia plôch dôkladne vymývať. Konečné očistenie sa realizuje suchou, vlhkosť absorbujúcou handrou.

10 Očistenie povrchu
10 Očistenie povrchu |

 

Text: spracované z podkladov firmy quick-mix
Foto: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2020.