Grafitový polystyrén aj ako kompletná izolácia drevodomu

Grafitový polystyrén

Už viac ako 13 rokov patrí spoločnosti Slovizol stabilné miesto na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi a jej výrobky a servis predstavujú špičkovú kvalitu.

Firma Slovizol je rýdzo slovenská firma so slovenským kapitálom a zamestnáva takmer 50 zamestnancov. Výrobný program s ekologickým znižovaním množstva oxidu uhličitého v ovzduší a ekonomickým poslaním – úsporou nákladov na vykurovanie domov a bytov zahŕňa široký sortiment polystyrénových dosiek.

Sú určené na rôzne druhy tepelných izolácií doslova „od podlahy až po strechu“. Ich podstatu tvorí, tzv. expandovaný polystyrén (EPS), ktorý za uplynulé polstoročie získal na stavbách pevné miesto. Bez neho dnes už nie je prakticky realizovaná žiadna energeticky hospodárna výstavba. Inak povedané, polystyrén predstavuje najvýhodnejšiu kombináciu ceny a kvality z celej škály zatepľovacích segmentov.

Pred časom sa na trh dostal tzv. šedý polystyrén s prídavkom grafitu. Predstavuje spojenie ešte lepších tepelnoizolačných parametrov pri zachovaní ostatných fyzikálnych veličín ako je hmotnosť, pevnosť v ohybe, pevnosť v tlaku, trh, šmyk a výborná odolnosť voči vlhkosti. Je to bezkonkurenčne ten najlepšie izolujúci materiál určený na fasádu. Ako jediný výrobca na Slovensku, ponúka firma Slovizol grafitový fasádny polystyrén v pevnosti 80 kPa – EPS 80 F Grafit.

Pred 5 rokmi sa zrealizovala experimentálna stavba drevodomu, kde bol použitý na tepelnú izoláciu grafitový EPS Slovizol nielen na fasádu (16cm), ale aj ako výplň stien po obvode (13cm), do podláh (20cm) a aj na zateplenie podkrovia a stropu (40cm). Ukázalo sa, že použitie „šedého“ polystyrénu bol vynikajúci nápad.

Zateplenie s použitím grafitového polystyrénu

Spojenie výhod drevodomu spolu s prednosťami grafitového EPS docielilo mimoriadne efektívnu nízkoenergetickú stavbu s vynikajúcimi tepelnoizolačnými parametrami. Pri vypĺňaní priestorov medzi krokvami resp. stojkami, je nutné použiť elektrickú pílu na EPS, ktorou je možné presne odpíliť požadovaný rozmer izolačnej dosky.

Ideálne je vyskladať celkovú požadovanú hrúbku izolantu s viacerých menších hrúbok. Zjednoduší nám to samotnú aplikáciu a samozrejme eliminuje vznik tepelných mostov. Dôležité je aj použitie správnej a kvalitnej parobrzdnej izolácie a dôsledné prepáskovanie okolo okien a dverí.

Zateplenie s použitím grafitového polystyrénu 2G0619

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene bolo v tomto dome vykonané meranie na pretlakovú a podtlakovú skúšku a jeho výsledky boli potvrdením správnej voľby pri výbere materiálov. Energetická hospodárnosť budovy resp. energetický certifikát vyšiel v hodnote A1. A to bez použitia rekuperácie a bez tepelného čerpadla.

Pri meraniach sa ukázalo, že náklady na vykurovanie na 1m3 obytného priestoru sú až o dve tretiny nižšie ako náklady na zateplenú tehlovú stavbu. Priemerná vlhkosť v objekte je ideálna a pohybuje sa od 45 do 55 %. Dom s obytnou plochou 359 m2 a priestorom okolo 900m3 dokáže počas slnečných dní v zime vykúriť iba zimná záhrada a ak je pod mrakom, celý dom sa pohodlne vyhreje pomocou keramickej pece.

Zateplenie s použitím grafitového polystyrénu je absolútne bezpečné a nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie človeka. Práca s polystyrénom je jednoduchá a veľmi komfortná. Neobsahuje žiadne škodlivé látky, ako napr. formaldehydy, ani iné agresívne a prchavé látky, ktoré môžu negatívne pôsobiť na zdravie.

Osadenie okien v dome

Tomu zodpovedá aj pracovné oblečenie, ktoré môže byť úplne ľubovoľné. Pri práci netreba používať ochranný oblek, rukavice, okuliare, prípadne respirátor, ako je to potrebné pri práci s niektorými inými izolačnými materiálmi. Doslova človek môže zatepľovať v plážovom oblečení.

Uvedomujeme si potrebu obehovosti materiálov v záujme ochrany našej planéty a aj preto sme hrdí na to, že náš výrobok je 100% recyklovateľný a aj po splnení prvotného účelu je znovu použiteľný a poslúži na výrobu či už expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu.

www.slovizol.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti SLOVIZOL s.r.o.