Zateplenie fasády lícovým murivom s odvetrávanou vzduchovou medzerou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Zhotovované dielo je nutné chrániť v priebehu prác a zretia malty pred znečistením a nepriaznivými klimatickými podmienkami.

16 | Ďalšie kotvy

Prečnievajúca dĺžka tŕňa sa ohne v smere prebiehajúcej ložnej škáry. Tepelná izolácia sa kotví približne v mieste každej tretej lícovej tehly. Presný počet a rozmiestnenie kotiev je potrebné určiť statickým výpočtom.
Ďalšie kotvy
Ďalšie kotvy | Zdroj: OUICK-MIX

17 | Vtlačenie tŕňa do malty

Kotvenie sa realizuje priebežne s murovaním lícového muriva. Ohnutý koniec tŕňa sa vtlačí do čerstvo nanesenej murovacej malty v ložnej škáre, čím sa dosiahne vzájomné prepojenie lícového muriva a podkladovej konštrukcie.
Vtlačenie tŕňa do malty
Vtlačenie tŕňa do malty | Zdroj: QUICK-MIX

18 | Kotvenie ďalších radov

Kotvy ďalšieho radu sa umiestňujú vždy medzi dve kotvy nižšieho radu. Kotvením muriva sa zabezpečí jeho stabilita.
Kotvenie ďalších radov
Kotvenie ďalších radov | Zdroj: OUICK-MIX

19 | Konečná úprava škáry

Konečná podoba škáry sa upravuje pomocou pologuľatého plastového náradia. Táto úprava sa realizuje po zavädnutí malty v škáre, ale ešte pred jej zatvrdnutím. Náradie, ktorým sa vykonáva táto úprava, sa nesmie namáčať do vody.
Konečná úprava škáry
Konečná úprava škáry | Zdroj: QUICK-MIX

20 | Očistenie povrchu

Nakoniec sa celá plocha zrealizovaného lícového muriva očistí nasucho metlou.
Očistenie povrchu
Očistenie povrchu | Zdroj: QUICK-MIX
TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy QUICK-MIX