Partneri sekcie:

Zateplenie fasády lícovým murivom s odvetrávanou vzduchovou medzerou (pracovný postup)

Zhotovované dielo je nutné chrániť v priebehu prác a zretia malty pred znečistením a nepriaznivými klimatickými podmienkami.

11 | Vytlačená malta

Pri murovaní sa nechá vytlačená murovacia malta v škáre, aby bolo neskôr čím dotvárať jej konečný vzhľad.
Vytlačená malta
Vytlačená malta | Zdroj: OUICK-MIX

12 | Lícová strana muriva

Vždy po vymurovaní približne troch vrstiev sa prečnievajúca malta odoberie zrezaním pomocou murárskej lyžice na lícovej strane muriva.
Lícová strana muriva
Lícová strana muriva | Zdroj: OUICK-MIX

13 | Rubová strana muriva

Rubová strana muriva sa už ponechá bez ďalších úprav. Murovacia malta vďaka tixotropnej prísade nesteká a nezapĺňa tak vzduchovú medzeru. Následne sa do vzniknutej vzduchovej medzery vloží tepelná izolácia, ktorá sa prichytí o podkladovú konštrukciu.
Rubová strana muriva
Rubová strana muriva | Zdroj: OUICK-MIX

14 | Tepelná izolácia

Do tepelnej izolácie sa pomocou elektrickej vŕtačky vyvŕta v mieste prichytenia izolácie kotvou otvor. Ako tepelnú izoláciu možno použiť fasádny polystyrén alebo minerálnu vlnu. Pripevnenie polystyrénu sa realizuje špeciálnymi kotvami z nehrdzavejúcej ocele.
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia | Zdroj: OUICK-MIX

15 | Narazenie kotvy

Izolácia sa na podkladovú konštrukciu nelepí, len sa fixuje dištančnou podložkou. Kotva sa do predvŕtaného otvoru narazí kladivom. Musí sa umiestniť v úrovni ložnej škáry muriva. Na narazenú kotvu sa nasadí vymedzovacia podložka, ktorou sa tepelná izolácia fixuje tak, aby sa vytvorila voľná vzduchová medzera.
Narazenie kotvy
Narazenie kotvy | Zdroj: OUICK-MIX