Partneri sekcie:

Projektovanie s radosťou

image 92198 25 v1

Divízia Rigips, patriaca do koncernu Saint-Gobain, prináša inovatívne stavebné materiály a technickú podporu v oblasti suchej výstavby.

Využíva najmodernejšie know-how z celého sveta, kde spoločnosť Saint-Gobain pôsobí. Tieto poznatky a informácie im slúžia na zlepšenie technickej podpory, ktorú poskytujú investorom, architektom, projektantom, montážnikom či koncovým zákazníkom. Na svojej stránke rigips.sk prináša praktické pomôcky pre architektov, projektantov ale aj montážnikov:

Atlas suchej výstavby

ATLAS suchej výstavby kompletne a ucelene sumarizuje všetky certifikované konštrukcie systémov suchej výstavby. Atlas suchej výstavby vznikol v rámci systému podporných aktivít pre projektantov a architektov ProArch, teda je určený hlavne im. Okrem projektantov bude iste vhodnou pracovnou pomôckou pre ostatnú odbornú verejnosť– investorov, developerov, stavebné a montážne firmy.

SELEKTOR – výber konštrukcií

SELEKTOR – výber konštrukcií predstavuje digitálnu verziu Atlasu Suchej Výstavby. Tento nástroj umožňuje architektom, projektantom, montážnikom či koncovým zákazníkom vyhľadávať na základe parametrov certifikované konštrukcie suchej výstavby Rigips. Uľahčuje a zrýchľuje vyhľadávanie konštrukcii Rigips.

http://selektor.rigips.sk/

BIM elektronická knižnica Rigips

BIM elektronická knižnica konštrukcií je spracovaná ako doplnok (Add-In/ Add-On) pre softvér REVIT a ARCHICAD. Doplnok pomáha vyhľadať podľa požadovaných parametrov správnu konštrukciu a následne generuje skladby sendvičových konštrukcií, a tak uľahčuje prácu projektantom a architektom.

BIM elektronická knižnica Rigips

Kalkulačný program

Kalkulačný program

Aplikácia perfektné steny

Aplikácia perfektné steny

Viac informácií na: www.rigips.sk