Partner sekcie:
  • Stavmat

Základné hydroizolačné materiály

Základné hydroizolačné materiály

Na našom trhu sa v súčasnej dobe vyskytuje obrovské množstvo rôznych typov materiálov,  ktoré je možné použiť ako hydroizolačnú vrstvu plochých striech. Ak neberieme do úvahy rôzne zázračné nátery, tekuté membrány a PUR nástreky, vykazujúce  už po pár rokoch obrovskú poruchovosť, môžeme tieto materiály rozdeliť do dvoch veľkých skupín: asfaltové pásy a plastové fólie. Obe skupiny hydroizolačných materiálov majú svoje pevné miesto v hydroizolačnej praxi.


Asfaltové pásy

Asfaltový pás pozná skoro každý, ale málokto z radov investorov laikov označí asfaltový pás inak ako IPA. Vývoj však išiel nezadržateľne vpred a už dávno sa ako vrchná hydroizolačná vrstva používajú len modifikované asfaltové pásy (SBS alebo APP). Tzv. oxidované asfaltové pásy, ako sú spomínaná IPA, Bitagit, Sklobit a podobné materiály, nie sú určené ako krycia hydroizolačná vrstva . Preto by sa takto ani nemali používať. Oxidované hydroizolačné materiály degradujú, a to jednak z hľadiska parametrového, tak i z hľadiska hmotového. Ich kvalitatívne parametre výrazne klesajú v priebehu životnosti (max životnosť 10-15 rokov). Prejavuje sa to puchiermi, popraskaním asfaltovej hmoty a delamináciou od výstužnej vložky. Dnes používané modifikované asfaltové pásy (v našich klimatických podmienkach ide hlavne o SBS modifikované pásy) majú životnosť 30-35 rokov a sú schopné dlhodobo prenášať namáhanie na streche, a to bez straty kvality po celú dobu životnosti. Naviac majú na vrchnej strane keramický alebo bridlicový posyp, ktorý ich bez potreby aplikácie ochranných náterov chráni proti UV žiareniu. Veľmi dôležitá je aj hrúbka asfaltového pásu. Tu platí priama úmera:  čím hrubší pás, tým dlhšia životnosť hydroizolácie. Z tohto dôvodu sa dnes používajú ako vrchná hydroizolačná vrstva modifikované pásy s hrúbkou min. 4 – 5 mm.

Elastomerový  (SBS modifikovaný) asfaltový pás má neporovnateľne lepšiu mechanickú odolnosť ako bežná fólia z mPVC, a to  pri porovnateľnej životnosti a nižších nákladoch na realizáciu hydroizolácie.

Fólie

Fóliové strechy však majú tiež svoje prednosti. Je to hlavne rýchla a jednoduchá montáž, pekný optický vzhľad a nižšia hmotnosť hydroizolačnej vrstvy. Investori však v posledných rokoch dávajú prednosť lacnejším materiálom (fólie z mPVC malých hrúbok 1,2 mm alebo 1,5 mm), a to na úkor životnosti a kvality, ktorá je pochopiteľne o niečo drahšia. Tu si treba uvedomiť, že najvyššie nároky na strechu sú tie najlepšie. Treba sa pýtať na životnosť fólie, na jej odolnosť proti agresívnym poveternostným podmienkam, na bioodolnosť, ale aj na jednoduchosť a rýchlosť pokládky, dlhodobú zvariteľnosť a v neposlednom rade aj na vplyv na životné prostredie. V posledných rokoch sa začalo s využitím nových hmôt pri výrobe fólií – polyolefínov. V západnej Európe sa pomaly upúšťa od používania fólií z mäkčeného PVC. Olefínové fólie sú homogénne jednovrstvové fólie s výstužnou vložkou, ktoré starnutím nemenia svoje chemické zloženie, ako je to pri fóliách z mPVC . Z nich sa časom vyplavujú zmäkčovadlá a fólia krehne a zmršťuje sa. Olefínové fólie nekrehnú, nepraskajú, nezmršťujú sa a nevyplavujú sa z nich žiadne chemické látky, takže vôbec nezaťažujú životné prostredie. Naviac sú úplne zlučiteľné s asfaltom a polystyrénom, takže je možné ich použiť bez separačných vrstiev, a to ako na staré asfaltové pásy, tak aj na expandovaný a extrudovaný polystyrén bez toho, aby došlo k ich vzájomnej chemickej reakcii. Podobne je to aj v  prípade fólií z mPVC. Olefínové fólie sú taktiež odolné proti prerastaniu koreňov rastlín, preto sú vhodné aj ako hydroizolácia do zelených striech. Sú odolné proti UV žiareniu, proti prelietavému ohňu a sálavému teplu a sú veľmi ľahko recyklovatelné. Životnosť olefínových fólií je spravidla 40 a viac rokov.

Spoľahlivá strecha však zďaleka nie je tvorená len tou správnou skladbou, optimálne navrhnutou s ohľadom na funkčné požiadavky, parametre budovy atď., ale predovšetkým spracovaním detailov, rovnako aj kvalitou vykonanej práce pri pokládke hydroizolačných materiálov. Aj ten najlepší materiál s dlhou životnosťou pri nesprávnej technológii pokládky môže vykazovať poruchovosť a spôsobiť investorovi problémy. V dnešnej dobe každý renomovaný výrobca hydroizolácií vykonáva mnoho školení. Ide o praktické školenia pokrývačských firiem s ukážkami realizácie detailov a celkovej pokládky jednotlivých materiálov . Takisto firmy organizujú  teoretické prezentácie pre architektov, projektantov a investorov s predstavením jednotlivých svojich produktov a možnosťami ich použitia v izolatérskej praxi.

Každý seriózny výrobca alebo dodávateľ hydroizolačného materiálu má v súčasnej dobe tím odborníkov špecialistov, ktorý poskytne záujemcom bezplatné poradenstvo, či už v priebehu prípravy projektu, alebo aj pri ich realizácii prác. Je len na architektoch, projektantoch a investoroch, aby využívali tieto služby  v priebehu celej prípravy projektu, podobne aj pri  jeho realizácii a prenechali starosti s hľadaním optimálneho zloženia strešného plášťa na špecialistov.

Renomovaní  výrobcovia hydroizolačných materiálov ponúkajú pri rešpektovaní požiadavky na maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť pre každý tvar strechy, podklad a každé použitie vždy technicky a ekonomicky najlepšie celkové riešenie.

Ing. Jaroslav Vaňo,
VEDAG Slovensko, s.r.o., Bratislava
FOTO: autor

Komentáre