Partner sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant

Liaty poter na podlahovom vykurovaní

image 85695 25 v1

Na realizáciu liatych podláh sa využívajú dva rozličné typy materiálov, anhydridový alebo cementový liaty poter. Výber poteru závisí od druhu a spôsobu využitia stavby. Realizácia podlahy použitím liateho poteru sa skracuje približne na polovicu. Za jeden deň možno realizovať plochu 1 000 m2, pri použití anhydridovej podlahy 1 500 m2.

Podlaha je po 24 až 48 pochôdzna a po 4 až 5 dňoch sa môže zaťažiť ľahkou stavebnou prevádzkou. Pri práci sa nemusia pracovníci pohybovať po kolenách, nehrozí tak poškodenie vykurovacích káblov alebo izolačných vrstiev podlahy. Anhydridové potery dosahujú vysokú pevnosť a odolnosť proti deformáciám. Hrúbku podlahovej vrstvy možno nad rozvodmi podlahového vykurovania zároveň znížiť na 30 mm. Cementový poter zas rýchlejšie schne, a preto je vhodný napríklad na drevostavby. Cementový poter je vhodné použiť aj na rekonštrukcie a v priestoroch s vyššou vlhkosťou, ako sú historické budovy, garáže, pivnice a pod.

Príprava podlahovej konštrukcie

Na podkladovej konštrukcii s rozvodmi podlahového vykurovania sa vyplnia medzery medzi káblami a rúrkami polystyrénom EPS 100, prípadne cementovou liatou penou. Na rozvody sa uloží tepelná izolácia. Tepelná, prípadne kroková izolácia sa prekryje separačnou vrstvou. Po obvode sa na murivo upevní dilatačná páska z penového polystyrénu s hrúbku 10 až 15 mm. Pri podlahovom vykurovaní sa na tepelnú izoláciu uložia systémové dosky, prípadne odrazová fólia a pod. Systémová doska je najčastejšie v tzv. nopovom (kupolkovom) vyhotovení. Výbežky uľahčujú montáž rúrok podlahového vykurovania, pomáhajú dodržať presné rozstupy medzi rúrkami (100 až 150 mm). Výška trojnožiek, do úrovne ktorých sa bude poter liať, sa nastaví hadicovou vodováhou alebo laserom. Tým sa zabezpečí rovina, rovnomerná výšková úroveň na celej ploche podlahy.

01 | Príprava podkladu
Na podklade s rozvodmi sa vyplnia medzery medzi káblami a rúrkami polystyrénom EPS 100 alebo cementovou liatou penou. Na rozvody sa uloží tepelná izolácia.

02 | Systémové dosky
Po obvode sa na murivo upevní dilatačná páska z penového polyethylénu s hrúbku 10 až 15 mm. Tepelná alebo kroková izolácia sa prekryje separačnou vrstvou, alebo sa na ňu uložia systémové dosky podlahového vykurovania.

03 | Určenie výšky trojnožiek
Pomocou hadicovej vodováhy alebo lasera sa nastaví výška trojnožiek, do úrovne ktorých sa bude poter liať. Trojnožky sa umiestnia v rozstupoch 2 m.

04 | Voľba hrúbky poteru
Výška, do ktorej sa poter leje, sa zvolí podľa vlastností liateho poteru, pri plávajúcich poteroch podľa hrúbky a stlačiteľnosti izolačnej vrstvy pod liatou podlahou a zároveň aj podľa požiadavky na celkovú únosnosť (zaťaženie) podlahovej konštrukcie.

05 | Doprava zmesi na stavbu
Liate podlahy sa dopravia na stavbu z betonárne v čerstvom stave v autodomiešavači s objemom 8 m3. Nie sú náročné na miesto a nevyžadujú pripojenie na vodu a elektrinu.

06 | Skúška rozliatia
Pred liatím čerstvej zmesi na pripravený podklad sa skontroluje konzistencia dovezenej zmesi skúškou rozliatia. Konzistencia cementového poteru sa zmeria na navlhčenej rozlivovej doske pomocou maltového kužeľa (podľa STN EN 1015-: 2000) (anhydridové potery sa testujú na suchej doske).

07 | Čerpanie zmesi
Zmes sa dopraví na miesto uloženia mobilnými piestovými čerpadlami cez násypku autodomiešavača gumovými hadicami s priemerom 50 mm. Maximálna dopravná vzdialenosť je 150 m vodorovne alebo 30 m zvislo. Anhydritový poter je čerpateľný šnekovými čerpadlami.

08 | Aplikácia poteru
Liaty poter sa kladie rovnomerným postupným nalievaním kývavým pohybom z hadice na nenasiakavý podklad, a to do výšky vyznačenej trojnožkami.

09 | Liaty poter pred niveláciou
Zmes sa leje vždy tak, aby sa zabránilo jej vniknutiu pod separačnú vrstvu. Teplota vonkajšieho prostredia aj prostredia stavby pri kladení a tri dni po uložení poteru musí byť medzi 5 až 25 °C.

10 | Hrubé zarovnanie liatej zmesi
Naliaty poter sa spracuje nivelačnými hrazdami vlnením. Plocha sa rozvlní najskôr v jednom smere. Pri „prvom vlnení“ treba vyvinúť väčšiu silu a tyč ponárať do celej hrúbky uloženej vrstvy poteru – až na podklad.

11 | Urovnanie povrchu liatej zmesi
Následne sa plocha rozvlní v druhom smere, kolmo na prvý. Hrazda sa ponára približne do polovice hrúbky uloženej vrstvy. Vlnenie sa musí vykonať bezprostredne po naliatí poteru, pokiaľ je zmes spracovateľná.

12 | Ošetrenie povrchu
Ihneď po znivelizovaní sa povrch poteru ošetrí ochranným postrekom (priemerne 0,1 l/m2). Dávkovanie alebo vynechanie závisí od podmienok na mieste ukladania a od rýchlosti vysychania poteru.

13 | Pochôdznosť povrchu
Liata podlaha je pochôdzna po 24 až 48 hodinách po ukončení liatia poteru, čiastočne zaťažiteľná približne po troch dňoch (pri teplote vzduchu 15 až 20 °C).

Info o materiáli:

Liaty samonivelačný poter na báze cementového spojiva, na zarovnanie podlahovej konštrukcie s toleranciou 2 mm na 2 m; dodávaný v autodomiešavači

Čo budete potrebovať

 • Liaty poter CEMFLOW®, minimálna hrúbka 50 mm, autodomiešavač, 8 m3, m3 od 220 €/m3
 • Polystyrén EPS 100
 • alebo Cementová liata pena PORIMENT, m3 od 82 €/m3
 • Ochranný postrek (súčasť dodávky) spotreba: 0,1 až 0,2 l/m2
 • Dilatačné pásy z penového polyetylénu
 • Tepelná izolácia
 • Kroková izolácia
 • Separačná fólia
 • Systémové dosky podlahového ­vykurovania a rúrky
 • Náradie a pomôcky: trojnožky, hadicová vodováha, stavebný laser, odrazová tyč, rozlievacia doska, maltový kužeľ, mobilné piestové čerpadlo, hadice s priemerom 50 mm, nivelačná hrazda, postrekovač, elektrická podlahová brúska, vlhkomer

Pozor! Optimálne rozliatie poteru

Optimálne rozliatie cementovej liatej zmesi je 220 až 260 mm na hrúbku poteru 80 mm a 200 až 240 mm na hrúbku poteru viac ako 80 mm. Maximálne povolené rozliatie liateho cementového poteru je 280 mm.

Ochrana čerstvého poteru

Poter treba počas prvých troch dní chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením či prudkou zmenou teplôt.

Zátopová skúška

Pred kladením podlahoviny na vykurovaný poter sa musí vykonať zátopová skúška systému podľa technického listu poteru.

Vlnenie poteru nivelačnou hrazdou

Vlnením čerstvo naliateho poteru sa uľahčí rozliatie a zatečenie čerstvej zmesi liateho poteru do všetkých miest a dutín, napríklad do rohov miestnosti, pod podlahové vykurovanie a pod., a zároveň sa uľahčí odvzdušnenie zmesi v celej hrúbke.

tip: Lepenie nášľapnej ­vrstvy

Ak sa na povrch liateho poteru bude klásť lepená nášľapná vrstva, musí sa povrch poteru ešte prebrúsiť a skontrolovať zvyšková vlhkosť.

TEXT: spracované z podkladov TBG Doprastav
FOTO: TBG Doprastav