Zostava elektrických parných zvlhčovačov Condair RS

Zvlhčovanie nie je luxus, ale potreba

Za 20 rokov pôsobenia na Slovensku považujem za úspech, že zvlhčovanie sa nepovažuje za luxus, ale za potrebu. Zmenili sme myslenie projektantov, realizátorov vzduchotechniky aj užívateľov budov,“ hovorí v rozhovore pre TZB Haustechnik Ing. Anton Šalátek, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko spoločnosti Flair, a. s..

Ing. Anton Šalátek, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko spoločnosti Flair, a. s.
Ing. Anton Šalátek, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko spoločnosti Flair, a. s. | Zdroj: Flair

Byť 30 rokov na trhu a stále byť úspešnou firmou je dôvod na oslavu. Od začiatku ste sa zameriavali na problematiku vlhkosti vzduchu? Vyprofilovali sa za tie roky produkty, ktoré by sa dali označiť ako vaše „vlajkové lode“?

Flair, a. s., založil v roku 1994 Ing. Petr Andres, ktorý predtým pôsobil ako projektant vzduchotechniky, čo zaručovalo jeho odbornosť a orientáciu v tejto problematike. Vznik firmy bol reakciou na prudko sa rozvíjajúci dopyt po výrobkoch „zo Západu“ v porevolučných časoch. Firma Flair dovážala od začiatku na český trh zvlhčovače vzduchu od švajčiarskej firmy Condair AG, ktorej história sa píše už od roku 1948.

Zhruba po roku sme dovážali zvlhčovače aj od druhej tradičnej švajčiarskej firmy Defensor AG (vznik v roku 1948), ktorá sa zameriavala na špeciálne aplikácie a vlastní aj niekoľko patentov. Práve ich zvlhčovač Defensor Mk5 sa stal vlajkovou loďou vďaka jeho patentovanému automatickému odstraňovaniu vodného kameňa „scale management“. Keďže zvlhčovače vzduchu sú náročné na údržbu a čistenie od vodného kameňa, zvlhčovač s takýmto systémom mal raketový nástup a dodnes nie je prekonaný.

Firma Flair predávala tovar aj na slovenský trh a v roku 2004 vznikla dcérska spoločnosť Flair, a. s., organizačná zložka Slovensko. Ukázalo sa to ako správne rozhodnutie, 20 rokov našej pôsobnosti na Slovensku je toho dôkazom.

Prečo, resp. v ktorých prípadoch je dôležitá stanovená vlhkosť? Kedy treba zvlhčovať a kedy odvlhčovať?

Vlhkosť vzduchu je kľúčová pre ľudí, zvieratá, rastliny, materiály aj výrobné procesy. Odporúčaná relatívna vlhkosť vzduchu pre ľudí je v rozsahu 40 až 60 %.
Pri nízkej relatívnej vlhkosti dochádza k vysychaniu slizníc – oslabuje sa ochranná vrstva týchto slizníc, čo vedie k dráždivému kašľu a k otvoreniu „brány“ pre vírusy a baktérie. Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu umožňuje rast baktérií a plesní, čím takisto ohrozuje ľudské zdravie.

Z laboratórnych pokusov vedcov Sterling/Scofield vznikol v roku 1985 diagram optimálnej relatívnej vlhkosti, ktorý uvádza, že pri vlhkosti nižšej ako 40 % a vyššej ako 60 % sa výborne darí väčšine baktérií, plesniam a riasam. Preto odporúčajú udržiavať vlhkosť v rozsahu od 40 do 60 % relatívnej vlhkosti.

Diagram optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu podľa vedcov Scofielda a Sterlinga
Diagram optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu podľa vedcov Scofielda a Sterlinga | Zdroj: Flair

Požiadavka na optimálnu relatívnu vlhkosť je dokonca stanovená legislatívne vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. V tabuľke č. 2a a 2b sa uvádza prípustná relatívna vlhkosť vzduchu minimálne 30 % a maximálne 70 %.

Úplne iné sú však požiadavky pre priemysel a výrobu. Rôzne materiály potrebujú rôznu relatívnu vlhkosť. Spracovanie textilného vlákna si vyžaduje vysokú vlhkosť vzduchu na úrovni približne 65 % z dôvodu lámavosti vlákna a lepšej spracovateľnosti (pletenie). Podobne vysokú vlhkosť okolo 50 až 60 % si vyžaduje aj tlačiarenský, drevospracujúci a papierenský priemysel. Naopak, napríklad výroba lepených čelných skiel automobilov si vyžaduje minimálnu vlhkosť vzduchu (nižšiu ako 30 %), aby medzi vrstvami skla nebola uzavretá vlhkosť, ktorá by v mraze spôsobila prasknutie skla.

NEW
Vetracia a odvlhčovacia jednotka pre bazény Calorex Variheat | Zdroj: Flair

Špeciálnou oblasťou je potravinársky priemysel (spracovanie sypkých materiálov – sušené polievkové zmesi, sušené mlieko a pod.), kde sa tiež vyžaduje vlhkosť nižšia ako 30 %. Podobne je na tom farmaceutický priemysel, kde sa spracovávajú sypké materiály alebo napríklad šumivé tablety, ktoré je nutné chrániť pred vlhkosťou vyššou ako 30 %.

Zaujímavou aplikáciou adsorpčného odvlhčovania sú zimné štadióny, ktorých sme odvlhčili veľké množstvo. V hale s ľadovou plochou je nízka teplota vzduchu (+5 až +10 °C), pri ktorej ľahko skondenzuje vzdušná vlhkosť na strope, plexisklách mantinelov, takže nad ľadom vznikne hmla, ktorá znižuje viditeľnosť na hracej ploche. Odvlhčovanie je preto nutné!

Dnes je čoraz viac aktuálne odvlhčovanie aj pri výrobe lítium-iónových batérií do automobilov, kde sa požadovaná vlhkosť neuvádza v percentách, ale ako teplota rosného bodu –60 °C! To znamená, že ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti by došlo až pri ochladení vzduchu pod –60°C.

Aké riešenia či technológie používate? Čo sa na nich zmenilo za 30 rokov?

Vo všeobecnosti závisí zvlhčovanie alebo odvlhčovanie vzduchu od požiadaviek riešeného priestoru, výrobného procesu alebo spracovávaného materiálu. Zvlhčovanie vzduchu je možné dvomi metódami – parným alebo vodným (adiabatickým) zvlhčovaním.

Parné zvlhčovanie je vlastne výroba pary vodným varom, čo prináša vysokú hygienickú bezpečnosť takéhoto zvlhčovania, ale logicky aj vysokú energetickú náročnosť. Dnes idú do popredia vodné zvlhčovače, ktoré majú oveľa nižšiu energetickú náročnosť. Ide o odparovanie alebo rozprašovanie vody (aerosólu), pri ktorých sa na premenu skupenstva na vodnú paru odoberie zo vzduchu teplo.

Adsorpčný odvhlčovač DST RLZ102 na zimnom štadióne Svidník
Adsorpčný odvhlčovač DST RLZ102 na zimnom štadióne Svidník | Zdroj: Flair

Preto často počujeme aj o adiabatickom chladení, je to vlastne ochladzovanie vzduchu rozprašovaním vody, ktorá spôsobí podobný chladiaci efekt, ako keď ste pri vodnej fontáne. Nezabúdajme však na to, že adiabatické zvlhčovanie je náročné na udržanie hygienickej prevádzky zvlhčovania. Aj keď sa zvlhčuje pitnou vodou, ktorá sa upravuje demineralizáciou, môže v nej dôjsť k bakteriálnemu oživeniu a šíreniu týchto baktérií. Je dôležité mať bezpečný systém vzduchotechniky a zvlhčovania a pravidelne vykonávať údržbu týchto zariadení.

Odvlhčovanie sa robí takisto dvomi metódami – kondenzačne a adsorpčne. Tieto dve metódy sa na rozdiel od zvlhčovania dopĺňajú. Tam, kde sa končí použiteľnosť kondenzačného odvlhčovania (odvlhčovanie do 50 % relatívnej vlhkosti), začína sa využívanie adsorpčného odvlhčovania, ktoré je v oblasti nižšej ako 50 % veľmi účinné a energeticky efektívne.

Vývoj metód zvlhčovania a odvlhčovania sa mení hlavne vzhľadom na ceny a dostupnosť energií. V minulosti boli veľké obavy z hygieny adiabatických zvlhčovačov, tak sa v 90. rokoch 20. storočia používali hlavne parné zvlhčovače. Dnes je situácia opačná, adiabatické zvlhčovače sú zabezpečené hygienickými preventívnymi opatreniami (pravidelné preplachovanie vody, ionizácia vody striebrom, UV-dezinfekcia vody a pod.) a sú v popredí.

Adsorpčný odvlhčovač inštalovaný v exteriéri s ochranným prístreškom
Adsorpčný odvlhčovač inštalovaný v exteriéri s ochranným prístreškom | Zdroj: Flair

Predpokladáme, že v tejto oblasti je potrebný individuálny prístup. Čo je v súčasnosti pre vašich klientov najdôležitejšie?

Úspech našej firmy je založený práve na individuálnom prístupe k zákazníkom a zamestnávaní odborníkov. Každá aplikácia je iná a vyžaduje si zvláštny prístup. Spolupracujeme so všetkými projektantmi vzduchotechniky, ktorí sa na nás obracajú so svojimi projektmi, ktoré potrebujú riešiť. Často je výmena skúseností obojstranná, buď sme podobný projekt riešili my, alebo projektant. Organizujeme a zúčastňujeme sa aj na mnohých seminároch a konferenciách.

Riešite aj bazénové odvlhčovače a špeciálne k nim tepelné čerpadlá. Ako fungujú tieto systémy?

Odvlhčovanie bazénových priestorov, wellness či sáun sa vždy rieši kondenzačnými odvlhčovačmi. Majú špeciálne výmenníky tepla ošetrené epoxidovým náterom odolným proti chlóru a iným chemikáliám, ktoré môžu byť prítomné vo vzduchu. Ide o jednoduché zariadenia s uzavretým chladiacim okruhom, ale nutnosť ich inštalácie a používania je zásadná.

Bez nich by vodná para difúziou prenikala do stavebných konštrukcií (steny, stropy) a poškodzovala by ich. Preto sa nielen odvlhčuje, ale v bazénovom prostredí sa vzduchotechnikou vytvára aj mierny podtlak.

Tepelné čerpadlá britskej firmy Calorex, ktoré predávame, sú určené na ohrev vody vo vonkajších bazénoch, vďaka čomu sa predĺži kúpacia sezóna približne o dva mesiace. Tieto zariadenia sú inštalované v exteriéri, preto musia odolať náročným poveternostným podmienkam. Všetky tieto tepelné čerpadlá majú titánový výmenník na bazénovú vodu a záruku 5 rokov.

Dizajnové a funkčné dverné vzduchové clony Teddington SAPHIR ku karuselovým dverám – OC Mlyny Nitra
Dizajnové a funkčné dverné vzduchové clony Teddington SAPHIR ku karuselovým dverám – OC Mlyny Nitra | Zdroj: Flair

Čo ešte nájdeme v portfóliu spoločnosti? Kam ste sa za tie roky posunuli?

Počas pandémie covidu-19 vzrástol predaj UV žiaričov na dezinfekciu vzduchu, prípadne povrchu chladičov. Za posledné dva roky však vidíme pokles ich predaja. Objavujú sa už iba v prípade projektov citlivých na vysokú hygienu prevádzky, napríklad vo farmaceutickom priemysle.

Veľmi dôležitou súčasťou nášho portfólia sú dverné vzduchové clony od nemeckej firmy Teddington. Ich výrobky obsahujú patentovanú štrbinovú výustku Convergo®, vďaka ktorej prakticky nemajú konkurenciu. Štrbinová výustka s pretlakovou komorou vytvára úzky silný prúd vzduchu, ktorý dokonale oddeľuje exteriér od interiéru. Dverné clony so štrbinovou výustkou nemožno porovnávať s bežnými clonami s výfukovými lamelami.

Lamelové výustky majú rýchlosť vyfukovaného vzduchu približne 7 m/s, zatiaľ čo štrbinová výustka Convergo® dosahuje rýchlosť 12 až 17 m/s. Ako to však už býva, každá technológia má svoju cenu, preto sme úspešní hlavne u klientov, ktorí sa pozerajú na prevádzkové náklady, nielen na obstarávaciu cenu. Najúspešnejší sme s dvernými clonami vo výrobnom závode Volkswagen Slovakia, kam ich dodávame už od roku 2005. Napriek niekoľkým pokusom použiť „bežné“ a lacnejšie dverné clony si zákazník žiada už iba clony Teddington.

Za 20 rokov pôsobenia na Slovensku považujem za úspech, že zvlhčovanie sa nepovažuje za luxus, ale za potrebu. Zmenili sme myslenie projektantov, realizátorov vzduchotechniky aj užívateľov budov. Dnes sa už zvlhčuje veľa administratívnych budov a niektoré firmy, ktoré majú kancelárie vo veľkých budovách, si kontrolujú vlhkosť s ohľadom na zdravie ich zamestnancov aj zníženie objemu ich práceneschopnosti, a následne zvýšenie produktivity.

V oblasti zvlhčovania a odvlhčovania nás slovenský trh vníma ako odborníkov a jedného z lídrov v tejto oblasti. To považujem za ozajstný úspech.

Za posledné roky bola najväčšou a veľmi zaujímavou zákazkou dodávka 26 ks plynových parných zvlhčovačov pre Nemocnicu Bory.
Za posledné roky bola najväčšou a veľmi zaujímavou zákazkou dodávka 26 ks plynových parných zvlhčovačov pre Nemocnicu Bory. | Zdroj: foto Miro Pochyba

Máte v pláne uviesť na trh v blízkej budúcnosti nejaké novinky? Kam smeruje vývoj technológií vo vašej brandži?

Novinky v našej brandži veľmi závisia od výrobcov, ktorých zastupujeme. Nemôžem povedať, že by sme mali každý rok nejakú prevratnú novinku. Vývoj týchto technológií ovplyvňujú skôr situácie ako energetická kríza, pandémia, prípadne zmeny legislatívy, ktoré si môžu vyžadovať úpravu produktov.

Ako som spomínal, firmy vyrábajúce zvlhčovacie systémy majú históriu 75 rokov a princíp zvlhčovania je známy dávno – už v starom Ríme sa ľudia chodili schladiť k fontáne. Jediné, čo aktuálne môže zmeniť hospodárnosť zvlhčovačov a odvlhčovačov, je spôsob výroby energií. Na Slovensku sú stále populárne plynové parné zvlhčovače (obsahujú horák na zemný plyn) vzhľadom na cenu a dostupnosť zemného plynu na Slovensku.

V zahraničí ide do popredia adiabatické zvlhčovanie poháňané „zelenou energiou“ – elektrinou. Aj keď v nemocniciach a vo farmaceutickom priemysle sa stále preferujú parné zvlhčovače vzhľadom na veľkú hygienickú bezpečnosť – voda vo zvlhčovači prejde varom.

Viete nám priblížiť nejaké zaujímavé referencie zo Slovenska?

Za posledné roky bola najväčšou a veľmi zaujímavou zákazkou dodávka 26 ks plynových parných zvlhčovačov pre Nemocnicu Bory. Pri tomto počte sa už aj výroba v Kanade opýtala, kde je to Slovensko :-). Veľmi dôležitým partnerom je spomínaný Volkswagen Slovakia, ktorý má nainštalované takmer všetky naše produkty – zvlhčovače, odvlhčovače aj dverné clony.

Keďže dodávame špeciálne zariadenia, aj naši zákazníci sú špecializované firmy – Saneca Pharmaceutical (bývalá Slovakofarma Hlohovec), Nestlé Prievidza, Grafobal Skalica, Delta Electronics, Panasonic, Foxconn, Mondi SCP Ružomberok, nemocnice Svet zdravia, Agel, Slovnaft Bratislava, Samsung Galanta, Kia Slovakia, PSA Trnava a ďalšie.

Sme veľkoobchodná firma, importér, preto sú pre nás veľmi dôležití obchodní partneri – inštalačné firmy v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie, oni realizujú veľké projekty. Snažíme sa s nimi čo najviac spolupracovať, školiť ich, pomáhať pri spúšťaní zariadení, ich servise a riešení porúch. Bez nich by to nešlo.

Čo čaká firmu najbližšie roky? Bude sa nejako meniť jej smerovanie?

Aj keď sme tento rok zaznamenali miernu recesiu v stavebníctve, určite sa náš tým rozšíri o nových kolegov. Práce je čoraz viac a my sa nestačíme diviť, kde všade treba zvlhčovať alebo odvlhčovať. Myslím, že zameranie firmy zostane stále na troch pilieroch – zvlhčovanie, odvlhčovanie a dverné clony.

Za 20 rokov existencie sa nám to osvedčilo. Sú roky, keď máme veľa zákaziek na zvlhčovanie a minimum na dverné clony. Ďalší rok je to presne naopak. Vďaka danému rozloženiu portfólia môžeme každý rok vykázať obrat zhruba 1,5 milióna eur, čo pri tak veľmi špecializovanej firme, ako je Flair, považujem za úspech.

(red)
Foto: Flair, a. s.