image 64589 25 v1
Galéria(2)

Inovatívne „drain-back“ riešenie

Slovenskí spotrebitelia pristupujú k využívaniu slnečnej energie dosť konzervatívne. Pretrváva u nich strach z nepoznaného, z vyššej obstarávacej ceny solárneho systému či náročnosti jeho inštalácie. Skutočne dobrou investíciou je solárna zostava HelioSet s 250 l zásobníkom značky Protherm, ktorá uspokojí požiadavky na teplú vodu väčšiny domácností. Je navrhnutá pre spoluprácu s dodatočným zdrojom tepla, a to plynovým alebo elektrickým kotlom. Skladá sa z bivalentného zásobníka teplej vody a dvoch plochých kolektorov, ktoré možno uchytiť na šikmé i ploché strechy. Súčasťou zostavy je aj moderná riadiaca jednotka, pomocou ktorej si možno zvoliť až tri časové úseky ohrevu zásobníka počas jedného dňa, navyše pre každý deň v týždni zvlášť.

Solarny system HelioSet
Detail ovladania solarneho systemu HelioSet

Solárna zostava HelioSet so systémom „drain-back“ je v oblasti využívania slnečnej energie na prípravu teplej vody inovatívnym riešením s voľným stečením solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. V zimných mesiacoch bráni beztlakový systém zamŕzaniu solárnej kvapaliny v kolektoroch, v lete rovnako účinne chráni kolektory proti prehrievaniu. Vďaka použitej technológii sa solárna zostava značky Protherm zaobíde bez častých kontrolných prehliadok. Kompaktné rozmery a moderný, pokrokový dizajn umožňujú inštaláciu zostavy HelioSet v ktorejkoľvek časti domu.

Viac informácií získate na www.protherm.sk.