Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Viac svetla za menej peňazí

viac svetla za menej penazi

Viac ako kedykoľvek predtým sa dnes vo firmách detailne sledujú výdavky a prevádzkové náklady. Riešenia osvetlenia na báze LED diód v súčasnosti ponúkajú overené a veľmi zaujímavé možnosti úspor, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť projektantov a energetikov aj investorov a majiteľov spoločností.

LED osvetlenie dokáže nahradiť takmer všetky typy konvenčných zdrojov efektívnejšie a z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo je aj lacnejšie. Úspory elektrickej energie sa pohybujú v priemere od 40 do 75 % v spojení s výrazne vyššou životnosťou, bezúdržbovou prevádzkou, zvýšeným pracovným komfortom a s vyššou kvalitou osvetlenia.

Pracovný komfort
Viac ako polovicu svojho produktívneho života trávime v práci.

Ergonomické požiadavky na systém osvetlenia na pracovisku by mali byť jedným z najdôležitejších faktorov pri posudzovaní komfortu pracovného miesta. Správnym typom LED osvetlenia je možné eliminovať nežiaduce odlesky a oslnenie, zvýšiť pracovný výkon a schopnosť sústrediť sa. Zabráni sa tým poškodeniu zraku aj prípadným stresujúcim situáciám.

Vhodne zvolená teplota chromatickosti farieb osvetlenia zabezpečí optimálne podmienky na stimuláciu a sústredenú prácu. Odporúča sa neutrálna biela farba svetla, teplota chromatickosti na úrovni 4000 K a hodnota indexu podania farieb (CRI) 80 a viac. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť použitím simulačného systému denného svetla.

Svetlo je schopné podstatne ovplyvniť náladu a schopnosť ľudí vnímať. Nie je potrebné len osvetliť pracovný priestor, ale aj efektívne ovplyvňovať biologické vlastnosti pracujúcich.

Bez údržby a ekologicky
Priemyselné prevádzky ako skladové a výrobné priestory ponúkajú veľmi zaujímavé možnosti realizácie úsporných projektov LED modernizácie osvetlenia vďaka presnej vyžarovacej charakteristike, vysokej účinnosti optickej časti a dlhej životnosti LED diód. Z dôvodu dvoj- a trojzmennej prevádzky sú tieto objekty z hľadiska návratnosti investície najvhodnejšie na aplikáciu moderného LED osvetlenia. To v porovnaní so súčasným konvečným osvetlením prináša viacero dôležitých ekonomických, ekologických, ako aj kvalitatívnych benefitov. Úspora elektrickej energie a údržbových nákladov sa pohybuje v priemere na úrovni 40 %. Vďaka nižšiemu produkovanému teplu LED diód sa znižuje záťaž na klimatizáciu. Z hľadiska ochrany životného prostredia sa tým znižuje produkované množstvo CO2, ktoré je potrebné na výrobu elektrickej energie. Ide zároveň o technológiu, ktorá neobsahuje toxické látky, ako sú ortuť, tažké kovy ako olovo ani vzácne plyny, ktoré sú súčasťou každej výbojky alebo žiarivky. V neposlednom rade zvýšime osvetlenosť priestoru podľa aktuálnych noriem STN a tým zvýšime pracovný komfort a bezpečnosť v prevádzke. Obzvlášť vhodným prostredím na aplikovanie sofistikovaných systémov sú chladené sklady, mraziarne a prevádzky s veľmi nízkou teplotou. LED diódam sa životnosť na rozdiel od výbojok a žiariviek v chladnom prostredí výrazne zvyšuje, dokonca pri teplote okolo 0 °C produkujú o 10 až 20 % viac svetla ako pri bežných teplotách. V prípade žiariviek klesá životnosť, ako aj svetelný tok v takomto prostredí na takmer polovicu!

Bezpečné parkovanie
Parkoviská pre návštevníkov v nákupných centrách pokrývajú veľké plochy a vyznačujú sa vysokou návštevnosťou. Kvalitné osvetlenie plní bezpečnostnú funkciu a znižuje riziko nehôd. Podzemné parkovacie plochy bez prístupu denného svetla sú prevádzkované zväčša nepretržite, a preto je veľmi dôležitý správny výber svietidiel. Modernizáciou s použitím LED svietidiel s asymetrickou vyžarovacou krivkou sa eliminuje tzv. jaskynný efekt a zároveň sa dosahujú výrazné úspory elektrickej energie a údržby pri krátkej návratnosti investície. V kombinácii s inteligentným systémom stmievania pomocou pohybových senzorov sa dá dosiahnuť dodatočná úspora. Vďaka centralizovanému systému LED núdzového osvetlenia, ktorý je v prevádzke nepretržite, dokážeme ušetriť nemalé prostriedky za energiu a častú výmenu svetelných zdrojov, navyše, prevádzkovateľ má okamžitý prehľad o stave batérií vo svietidlách.

Vonkajšie parkovacie priestory sa v niektorých prípadoch vyznačujú špecifickou požiadavkou na osvetlenie. V prípade skladovania kontajnerov alebo materiálu je potrebné osvetliť z jedného svetelného bodu rozsiahle plochy. To je pri rozumnej spotrebe a s konvenčným typom svietidiel náročné.

Riešením je špecificky navrhnutý LED reflektor, osadený asymetrickými optikami s úzkym vyžarovaním. Dokáže efektívne osvetliť rozsiahle plochy s účinnosťou systému vyše 90 % a tým výrazne ušetrí prostriedky za energiu a údržbu. Dosiahnutý pracovný komfort je neporovnateľný s osvetlením halogenidovými reflektormi, pretože optická časť tohto systému má oproti LED optikám, ktoré vedia vyžarovať extra úzky lúč svetla už od 3 stupňov, značné fyzikálne obmedzenia.

Správne osvetlenie aj v školách
Kým dospelí trávia svoj čas v práci, deti a mladí ľudia sa väčšinu dňa pohybujú v triedach a školských priestoroch. Správne a kvalitné osvetlenie učební je z tohto dôvodu veľmi dôležité. Svetlo je najvýznamnejším parametrom životného prostredia s priaznivými podmienkami na štúdium. Musí byť funkčné, s minimálnym oslnením a musí umožňovať aj flexibilitu, ktorá zahŕňa možnosť rozsvietenia rôznych častí pracovnej plochy. Denné svetlo je dôležité aj pri koncentrácii študentov. Využitím snímačov denného svetla s vysokou citlivosťou môžeme dosiahnúť vysoké úspory energie v učebniach používaných najmä v priebehu dňa. Doplňujúcou možnosťou na dodatočné úspory energie môže byť senzor pohybu, ktorý vypne svietidlá, ak dlhšie nezaznamená žiadny pohyb v triede.

Osvetlenie športovísk a telocviční je vo veľkej miere zastarané a nespĺňa žiadnu požiadavku zo súčasných noriem STN EN. Halogénové reflektory, často používané na osvetlenie hracej plochy, majú obrovskú spotrebu, nízku účinnosť, veľmi slabé podanie farieb (CRI) a je potrebná častá výmena svetelných zdrojov.
Špeciálnymi LED reflektormi, odolnými proti otrasom, dokážeme znížiť spotrebu energie až o 90 % pri zvýšení intenzity, ako aj rovnomernosti osvetlenia. Moderné vysokosvietivé LED systémy sa vyznačujú vynikajúcim podaním farieb, až na úrovni 90 CRI pri vhodnej teplote chromatickosti 4750 K, takže umožnia študentom a užívateľom športovísk doteraz nepoznaný zážitok z hry. Keďže sa prirodzene zvýši zrakový komfort, farby sú výrazne živšie a prirodzenejšie a hráč dokáže vnímať detaily, ktoré pri halogénovom osvetlení nemohol vidieť. 

Foto: ECO-LOGIC

Článok bol uverejnený v časopise ASB.