Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Čo je dynamické osvetlenie

co je dynamicke osvetlenie

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia. Správnym osvetlením priestorov dosiahneme primeranú psychickú a fyzickú pohodu.

Čo je to dynamické osvetlenie?

Živý organizmus je ovplyvňovaný denným cyklom, počas ktorého sa menia svetelné pomery.
Denné svetlo je najprirodzenejšia forma osvetlenia. Jeho hladina sa mení v priebehu dňa aj roka. Dynamické osvetlenie mení vlastnosti iluminácie pomocou inovatívnych  technológií. Poskytuje nám kvalitné osvetlenie, ktoré ľuďom pomáha lepšej sa koncentrovať, čím sa zvyšuje bezpečnosť a produktivita práce.

Aké sú výhody dynamického osvetlenia?

Dynamické osvetlenie sa pomocou správne navrhnutého sofistikovaného riadiaceho systému DALI, napríklad Helvar, automaticky mení počas dňa, takže užívateľ má pocit denného svetla. Tento efekt vzniká v interiéri  simuláciou „prirodzeného“ svetla, ktoré navodzuje ľuďom duševnú pohodu a dodáva energiu. Cieľom je poskytnúť v danom prostredí optimálnu úroveň osvetlenia na vykonávanie rôznych činností, pôsobiť pozitívne na pracovný výkon a na človeka celkovo. Kombináciou dynamického osvetlenia a riadenia osvetlenia dosiahneme energetické úspory.

Ako a kde vytvoriť dynamické osvetlenie?

Za pomoci riadiaceho systému osvetlenia DALI môže byť každá miestnosť osvetlená rôznymi spôsobmi v závislosti od jej využitia. Pomocou osvetľovacieho systému dokážeme naprogramovať svetelné scény, teplotu chromatickosti a správnu hladinu osvetlenia na určité druhy činností. Využitie dynamického osvetlenia je širokospektrálne – rodinné domy, administratívne budovy, hotely, historické budovy.

Administratívni pracovníci trávia podstatnú časť dňa v kancelárskych priestoroch. Do kancelárií by malo prenikať čo najviac denného svetla v kombinácií s umelým. Dôsledkom zle zvoleného osvetlenia môže byť nesústredenosť, zhoršený zrak, neustály pocit nespokojnosti. Preto zohráva veľmi dôležitú úlohu.

Správne osvetlenie dokáže zvýrazniť charakter a architektonické prvky interiéru. Použitím dynamického osvetlenia a správnej farby svetla vyzdvihneme to, na čom nám záleží.

Každá miestnosť môže mať niekoľko rôznych scén určených na rôzne činnosti – sledovanie televízie, čítanie kníh, návšteva, relax…

Stlmením svetla na jednom mieste a pridaním svetla na inom vznikne ideálna atmosféra. Svetelné scény sú naprogramované tak, aby sa dali vyvolávať cez ovládací panel. Priestory na voľný čas a aktivity môžu byť osvetlené zdrojom s teplejším farebným podaním. Tlmené osvetlenie je vhodné na vytvorenie upokojujúcej atmosféry. Na umocnenie dekoratívneho efektu osvetlenia používame miešanie, prelínanie farieb a regulovanie dynamických svetelných scén.

DNA Slovakia, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky
tel.: 035/6400 616, 6426 824 – 825
fax: 035/6401 907
e-mail: info@dnaslovakia.sk
www.dnaslovakia.sk

–>–>

Komentáre