Regulačný ventil diely

LDM Bratislava s.r.o. – 25 rokov na Slovensku

Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti LDM Bratislava si Vás dovoľujeme pozvať na seminár o regulačných armatúrach firmy LDM.

Seminár je zameraný na konštrukčné usporiadanie regulačných armatúr, ich efektívne navrhovanie,
zaradenie armatúr do regulačných okruhov a pod. Na seminári bude predstavený výrobný sortiment LDM spolu s novinkami a výpočtový program pre návrh regulačných ventilov „Ventily LDM“.

Seminár je určený projektantom, prevádzkovateľom a technickým pracovníkom v oblastiach vykurovania, chladenia, centralizovaného zásobovania teplom, teplárenstva, energetiky a priemyselných procesov.

Seminára sa môžete zúčastniť v nasledovných dňoch a mestách:
22.10. 2019 Košice – Congress hotel Centrum (Južná trieda 2A)
23.10. 2019 Žilina – hotel Polom (P. O. Hviezdoslava 22)
24.10. 2019 Banská Bystrica – hotel Dixon (Švermova 32)
25.10. 2019 Bratislava – hotel Modena (Vlčie hrdlo 1/A)

Bližšie informácie o programe nájdete na našej stránke www.ldm.sk, kde sa môžete aj prihlásiť.

LDM Bratislava 25 rokov na Slovensku

Marek Lehota
riaditeľ spoločnosti