Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Preklenutie škár v poteroch (Pracovný postup)

Na zabránenie vertikálnym pohybom (výškovým rozdielom) v poteroch v okolí škár sú vhodné poterové spony, ktoré neobmedzujú horizontálny pohyb poteru vďaka horizontálnemu uloženiu spojky v plastovom obale.

Krok 6: Posypanie živice pieskom

Prebytočná, resp. vystupujúca živica, sa z povrchu zotrie. Ak sa bude na plochu nanášať vrstva spojená s poterom, napr. vyrovnávacia vrstva alebo dlažba, čerstvá živica sa posype kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 až 0,8 mm.

06 Posypanie živice pieskom
06 Posypanie živice pieskom |

Krok 7: Odstránenie prebytočnej expanznej peny

Po vytvrdnutí živice sa prebytočná expanzná pena odreže.

07 Odstránenie prebytočnej expanznej peny
07 Odstránenie prebytočnej expanznej peny |

 

Text: spracované z podkladov firmy BASF
Foto: BASF

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2018.